Dinamica si Structura Comertului Exterior al Romaniei in Perioada 1859-1914

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dinamica si Structura Comertului Exterior al Romaniei in Perioada 1859-1914.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Comerţul a apărut înca din cele mai vechi timpuri,evoluând si îmbunătăţindu-şi

structura până în zilele noastre.

În perioada 1859-1916 ,evoluţia comerţului exterior a fost marcata de existenţa celor două tipuri de politică economică adoptate de statul român: regimul liberului schimb(1859-1886) şi regimul protecţionist(1866-1916).

Regimul liberului schimb a fost adoptat la început de cadrul convenţiilor comerciale externe otomane, dat fiind statutul juridic internaţional al României, aflate sub suzeranitate otomană până în 1878.1

Perioada 1859-1877 este o perioadă hotărâtoare în amplificarea procesului de edificare a organismului economiei naţionale române,prin reformarea structurală a statului , a instituţiilor vieţii economice şi politice, în dezvoltarea şi consolidarea bazei economice a statului naţional român modern .Un loc aparte în acest sens îl are Mesajul Domnesc din 6 decembrie 1859 care cuprindea un vast program ,şi care, sub aspect economic punea două mari obiective:asigurarea independenţei economiei ţării şi dezvoltarea forţelor productive.

Unirea Principatelor a dus la adoptarea unei serii de măsuri care au constituit un nou cadru legislative al desfăşurării comerţului exterior ,astfel ,la 1 ianuarie 1860, se renunţa la sistemul de arendare a vămilor şi intră in vigoare un nou regulament vamal.

Taxa vamală se stabileşte la 5% ad valorem2 .Se menţine scutirea de taxe a oierilor transilvăneni şi sunt scutite de taxe la export cărţile tipărite în Principate,hârtia, produsele unei măcelarii din Galaţi şi alimentele necesare călătorilor. De asemenea sunt scutite de taxe de export şi utilajele şi cărbunii necesare industriei şi navigaţiei pe Dunăre.

Este prohibit importul de vin si băutură spirtoasă sub 40º,sare ,cu excepţia sării de mare.

Taxa vamală de 5% rămâne în vigoare până la 1 octombrie 1865 când e micşorată la 4%.Până în 1874 cunoaşte mai multe modificări,taxa de export ajungând la 1% iar cea de import la 7,5%.

În această perioada au mai fost adoptate unele legi care au influenţat desfăşurarea comerţului exterior :legea monetară(1867),legea privitoare la accizele comunale(1871),legea veterinară(1874).

Volumul valoric al comerţului exterior a înregistrat o creştere în 1875 cu peste 37% mai mare faţă de anul 1860. Astfel importurile au crescut cu aproximativ 67%,iar exporturile cu 25%.De asemenea au avut loc reorientări in ceea ce priveşte ţările de export:în 1861-1865 exportul era accentuat cu Turcia,iar în perioada 1871-1875 cu Austro-Ungaria.

Anii 1874-1875 marchează începutul unei noi etape în evoluţia comerţului exterior care va purta amprenta unor noi întocmiri legislative şi a unor reorientări în desfăşurarea acestuia.Schimburile comerciale române au cunoscut în ultimele decenii ale secolului al ХΙΧ-lea o creştere continuă şi foarte rapidă sincronă cu dinamica comerţului exterior European.Acest fapt e dat şi de creşterea cererii de pe piaţa europeană.Astfel s-a ajuns la măirea de până la 3 ori a producţiei interne de cereale ,principalul articol în exportul României şi totodată la modernizarea reţelelor de transport.

¹ Mihai Irimiea, Istoria Economiei Naţionale,Ed. Universităţii din Ploieşti,2005,p64

² Nicolae Suta et al. ,Istoria comertului exterior roman,Ed.Eficient,Bucuresti,1996,p

Volumul valoric al României în perioada 1860-1875:

Anii

Import

Export

Total Soldul

Balanţei

Comerciale

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875 62718258

66403969

64786611

72138951

78782062

68039115

71429266

70550012

90789519

-

-

82927228

108327780

97867167

122794114

104834169 116166404

101334669

113991625

120917009

148520669

111735599

116500363

110481120

198025684

-

-

177682782

166557104

157570732

134713818

144966079 178884662

167738638

178778236

193055960

227302731

179774714

187929629

181031132

288815203

-

-

260610010

275884884

255437899

257507932

245796248 +53448146

+34930700

+49205014

+48778058

+69738607

+43696484

+47071097

+39931108

+107236165

-

-

+94755555

+57229324

+59703565

+11919704

+44127910

Media

1861-1865

70030141

119299914

189330055

+49269773

Media

1871-1875

102750091

159297303

262047394

+56547212

În tabelul de mai sus se observă o continuă creştere a importului şi exportului,valoarea cea mai mare fiind atinsă în perioada 1871-1875 când valoarea medie a comerţului a crescut cu circa 37%.

De asemenea se observă că valoarea medie a importurilor a crescut cu aproximativ 47% , iar cea a exporturilor cu 34%.

Balanţa comercialǎ a fost excedentarǎ în perioada respectivǎ, excedentul oscilând între 11,9milioane lei în 1874 şi 107,2 milioane lei în 1868, iar media anilor 1871-1875 a fost cu circa 8,7% mai mare decât cea din perioada 1861-1865.

Un an mai târziu se inregistrează o creştere accelerată a importului,acesta mărindu-şi valoarea de 2 ori,în timp ce exportul a cunoscut creşteri mai modeste.Cauzele creşterii importului sunt multiple:imbunătăţirea căilor de comunicaţie(ce conduce la o mai uşoară pătrundere a mărfurilor străine),masivele livrări din afară făcute pentru construirea căilor ferate,creşterea populaţiei.La creşterea mai puţin accelerată a exportului au contribuit:războiul ruso-româno-turc(1877-1878)care a făcut ca o mare parte a producţiei de cereale să fie consumată in ţară sau trimisă către aliaţi;conjunctura nefavorabilă creată pe piaţa europeană de cerealele venite din afara Europei;anii agricoli mai puţini buni(1894,1899).

Fisiere in arhiva (1):

  • Dinamica si Structura Comertului Exterior al Romaniei in Perioada 1859-1914.doc

Alte informatii

Referat la Istoria economiei nationale,in cadrul facultatii de stiinte economice.