Disparitati Socio Economice la Nivel Regional

Imagine preview
(6/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Disparitati Socio Economice la Nivel Regional.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Analiza socio-economica.3
2. Disparitati regionale în dezvoltarea economica.4
2.1 Disparitati interregionale  comparatii UE.4
2.2 Disparitati interregionale în dezvoltarea economica.4
2.3 Disparitati urban rural.5
2.4 Disparitati în nivelul de ocupare.6
2.5 Disparitati în dotarile infrastructurale.6
2.6 Disparitati în nivelul educational si de calificare.7
2.7 Disparitati în amploarea fenomenului migrational al populatiei.7
2.8 Disparitati în atragerea investitiilor straine directe.8
2.9 Disparitati intraregionale.9
3. Regiunea de Dezvoltare Sud  Est.9
4. Probleme cheie ale disparitatilor intra si inter-regionale.10
5. Decalaje regionale mai mici in 2010.11
Bibliografie.13

Extras din document

1. Analiza socio-economica

Se realizeaza o analiza succinta a disparitatilor de dezvoltare, a punctelor slabe si a potentialului de dezvoltare. Analiza este structurata în functie de modul de organizare pe Prioritati a strategiei, pe cinci mari teme: infrastructura, competitivitate economica, resurse umane, capacitate administrativa si dimensiunea teritoriala a dezvoltarii.

Dintre punctele slabe identificate în analiza socio-economica sunt de mentionat urmatoarele:

" Infrastructura

- dezvoltare insuficienta si starea degradata a infrastructurii de transport rutier, feroviar, naval si aerian, ce afecteaza accesibilitatea la nivel national si regional;

- furnizarea insuficienta si necorespunzatoare cu standardele europene a utilitatilor publice de baza precum alimentarea cu apa potabila si canalizarea;

- dezvoltarea insuficienta a infrastructurii de management al deseurilor;

- necesitatea unor investitii semnificative în vederea protectiei mediului si prevenirii efectelor negative ale dezastrelor naturale (inundatii, eroziune costiera)

- intensitatea energetica ridicata si utilizarea ineficienta a energiei.

" Competitivitatea economica

- orientarea economiei catre sectoare cu valoare adaugata redusa

- productivitatea scazuta a muncii;

- baza redusa de IMM-uri productive, infrastructura inadecvata de sprijinire a afacerilor si acces dificil la finantare;

- mediu de afaceri înca dificil si dezvoltarea insuficienta a antreprenoriatului;

- investitii reduse în infrastructura de cercetaredezvoltare si deficiente în aplicarea rezultatelor cercetarii în economia reala / neconcordanta între nevoile reale ale pietei si activitatea de cercetare-dezvoltare;

- dezvoltarea incipienta a societatii informationale si a infrastructurii de comunicatii si tehnologiile informatiei;

- insuficienta valorificare a potentialului turistic regional.

" Capitalul uman

- dezvoltarea insuficienta a sistemului de educatie si pregatire profesionala, însotite de o slaba dezvoltare a infrastructurii educationale;

- neconcordanta între oferta educationala si abilitatile cerute pe piata muncii, precum si cele necesare unei economii moderne, bazate pe cunoastere;

- nivel ridicat al somajului, în special a somajului de lunga durata si în rândul tinerilor;

- inegalitate de sanse si probleme de incluziune sociala a grupurilor vulnerabile pe piata muncii;

- infrastructura si servicii sociale si de sanatate slab dezvoltate.

" Capacitate administrativa

- capacitate institutionala redusa a administratiei publice centrale si locale fata de cerintele unei dezvoltari economico-sociale durabile

- lipsa unui management public modern

" Dimensiunea teritoriala

- existenta unor disparitati de dezvoltare semnificative inter si intra-regionale si ramânerea în urma a unor regiuni datorita slabei dezvoltari a acestora;

- declinul masiv al centrelor urbane si diminuarea rolului de catalizator pentru dezvoltarea zonelor adiacente;

- slaba dezvoltare si atractivitate a zonelor rurale si concentrarea excesiva pe activitati agricole;

- necesitatea dezvoltarii cooperarii la nivel european în vederea cresterii rolului României în spatiul european, precum si pentru dezvoltarea zonelor de lânga granita

2. Disparitati regionale în dezvoltarea economica

2.1 Disparitati interregionale  comparatii UE

Datele statistice arata ca România a intrat în procesul de tranzitie având un nivel relativ scazut al disparitatilor regionale, comparativ cu alte state membre sau tari candidate. Aceste disparitati însa au crescut rapid si în mod deosebit între Municipiul Bucuresti si restul tarii. Disparitatile inter-regionale în termeni absoluti sunt relativ mici prin comparatie cu Uniunea Europeana. În termeni relativi însa, acestea au atins nivele comparabile cu cele din Portugalia si Olanda.

O comparatie a disparitatilor regionale din România cu situatia altor tari europene, releva faptul ca în România, la fel ca în majoritatea tarilor europene (Marea Britanie, Franta, Belgia, Cehia, Austria, Portugalia, Suedia), cea mai dezvoltata regiune o reprezinta capitala; cele mai slab dezvoltate sunt zonele de granita, asemanator Europei de Vest, unde regiunile de la granita cu fostele tari socialiste (Austria, Germania ) sunt mult ramase în urma altor regiuni .

Fisiere in arhiva (1):

  • Disparitati Socio Economice la Nivel Regional.doc