Documente care se Utilizeaza in Incasarile si Platile prin Casieria Unitatii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Documente care se Utilizeaza in Incasarile si Platile prin Casieria Unitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Introducere.

Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, care are drept scop "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor fizice şi juridice".

Deci, ea trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.Contabilitatea financiară presupune urmărirea, controlul şi prezentarea fidelă a patrimoniului, în ansamblu şi pe structură, a situaţiei financiare şi rezultatului exerciţiului, prin intermediul documentelor de sinteză, în scopul furnizării informaţiilor necesare, elaborării deciziilor economice.

Astfel,orice operatie economica si financiara desfasurata in unitatea patrimoniala trebuie sa fie consemnata intr-un document care sa ateste infaptuirea ei.Intocmirea documentelor pentru fiecare operatie in parte constituie o cerinta necesara pentru cunoasterea si conducerea reala a activitatii, a modului de gestionare a patrimoniului.Un alt procedeu important al metodei cotabilitatii ce contribuie la reflectarea veridica a informatiei cu privire la patrimoniul entitatii economice este considerat inventarierea. Acesta este folosit în contabilitate pentru constatarea existenţei, cantităţii, calităţii şi a valorii elementelor patrimoniale aflate în gestiunea unităţii, atât cele proprii cât şi cele aparţinând terţilor persoane, deţinute cu orice titlu la un moment dat. Prin inventariere, contabilitatea îşi pune mereu în acord datele din conturi cu realitatea din teren. Inventarierea are ca scop stabilirea situaţiei reale a patrimoniului unităţii, care se referă şi la evaluarea lor, la nivelul valorii curente.

Asadar, ca argument a importantei ambelor procedee in reflectarea fidelă a realităţiei economico-financiare şi a consecinţelor sale sociale, umane, instituţionale ce sunt considerate atribute definitorii ale contabilităţii, este efectuarea lucrarii in cauza!

Caracterizarea documentelor si utilizarea acestora

Contabilitatea are sarcina de a urmari, controla si înregistra situatia economica financiara si activitatea entitatii. Pentru realizarea acestor obiective contabilitatea a elaborat un procedeu corespunzator care sa permita cunoasterea fenomenelor si proceselor economice în dimensiunile în care ele au loc, cu toate caracteristicile pe care le comporta si implicatiile pe care le produc. Procesul cunoasterii contabile începe în mod obligatoriu cu actiunea de conservare si de culegere a informatiilor, a datelor despre patrimoniul unei institutii. Nici o operatie economica nu se poate înregistra în contabilitate fara un act scris în care sa fie consemnata operatia respectiva respectiva. Documentul serveste la formularea în scris a unor fapte, fenomene sau decizii cu caracter economic care produc modificari ale patrimoniului. Documentatia, ca procedeu al metodei contabile este actiunea de culegere si consemnare în documente a datelor privitoare la operatiile ecnomice dintr-o intreprindere. Documentele sunt acte scrise în care se consemneaza cifric si letric, în etalon natural, banesc sau de munca, de regula în momentul si la locul înfaptuirii lor, operatiile economice-financiare precum si evenimentele determinate de necesitati organizatorice si administrative, cu scopul de a servi ca dovada a înfaptuirii acestor operatii si ca baza a înregistrarii lor în contabilitate. Caracterul lor de acte justificative confera documentelor o functie juridica, deoarece cu ajutorul lor se stabilesc drepturile si obligatiile banesti ale întreprinderilor în cazul unor litigii, expertize, lipsuri, fraude. Ca o consecinta a varietatii documentelor si diversitatii operatiilor economice, consemnate în ele, apare necesitatea clasificarii lor. Clasificarea documentelor este un fapt de care trebuie sa se tina reama în mod obiectiv. Cunoasterea acestei clasificari ne permite sa folosim documentul adecvat fiecarei operatiuni patrimoniale. Clasificarea documentelor se face dupa mai multe criterii:

1. Dupa natura operatiilor la care se refera, documentele se împart în:

a) Documente privind activitatea financiar-contabila. În aceasta grupa se cuprind documentele asimilate operatiilor evidentei patrimoniale, salariile, consumuri material, etc.

b) Documente privind alte activitati, care nu constitueie acte justificative pentru inregistrarile contabile: documente de personal , medicale etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Documente care se Utilizeaza in Incasarile si Platile prin Casieria Unitatii.docx