Durabilitatea in Politicile Europene

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Durabilitatea in Politicile Europene.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gabriela-Carmen Pascariu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Economie, Stiinte Politice

Extras din document

Conceptul de dezvoltare susţinută sau durabilă aparţine teoriei noi a dezvoltării economice, ea însăşi ramură relativ nouă a teoriei economice generale de care s-a desprins şi individualizat ca un corp teoretic autonom la nivelul anilor 50-60.

Dezvoltarea durabila înseamnă satisfacerea necesităţilor generaţiilor prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi. Acesta este un obiectiv general al Uniunii Europene stipulat în Tratat şi care guvernează toate politicile şi activităţile Uniunii. El se referă la menţinerea capacităţii Pământului de a susţine viaţa în toată diversitatea ei şi este fundamentată pe principiul democraţiei, egalităţii dintre sexe, solidaritate, respectul faţă de lege şi faţă de drepturile fundamentale, inclusiv libertatea şi egalitatea de şanse pentru toţi. Acesta îşi propune îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii şi a bunăstării pe Pământ, atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru cele viitoare. În acest scop trebuie promovată o economie dinamică, care să asigure locuri de muncă şi un înalt nivel de educaţie, ocrotirea sănătăţii, coeziune socială şi teritorială şi protecţia mediului, într-o lume sigură, care respectă diversitatea culturală.

Consiliul European a adoptat la Goteborg (2001) prima Strategie de Dezvoltare Durabilă a UE. Aceasta a fost completată cu o dimensiune externă în 2002, la Consiliul European de la Barcelona, ţinand cont de Summit-ul Mondial privind Dezvoltarea Durabilă de la Johannesburg (2002). Cu toate acestea, tendinţe non-durabile legate de schimbările climatice şi folosirea energiei, ameninţările asupra sănătăţii publice, sărăcia şi excluziunea socială, presiunile demografice şi îmbătrânirea, managementul resurselor naturale, pierderea biodiversităţii, folosirea terenurilor şi transportul, încă persista şi apar noi provocări. Deoarece aceste tendinţe negative au un caracter urgent, sunt necesare acţiuni pe termen scurt, păstrând în acelaşi timp perspectiva pe termen lung. Principala provocare va fi să modificăm treptat modelele actuale de producţie şi consum, care sunt necorespunzătoare, precum şi abordarea neintegrata în realizarea politicilor.

Scopul general al Strategiei revizuite de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene este de a identifică şi dezvolta acţiunile care permit UE să obţină o îmbunătăţire continuă a calităţii vieţii, atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru cele viitoare, prin crearea de comunităţi durabile capabile să-şi administreze şi să şi folosească eficient resursele, precum şi să valorifice potenţialul inovator social şi ecologic al economiei, asigurarea prosperităţii, a protecţiei mediului şi coeziunii sociale.

Trebuie subliniat faptul că dezvoltarea durabilă trebuie privită mai mult ca o filosofie decât ca o reţetă de măsuri pe care cineva le fixează şi altcineva le execută. Sau poate mai inspirat, ca să-şi găsească sorţi de izbândă, dezvoltarea durabilă trebuie să devină o stare de spirit trăibilă, deopotrivă, de toţi laolaltă şi de fiecare în parte.

OBIECTIVE PRINCIPALE

PROTECŢIA MEDIULUI. Protejarea capacităţii Pământului de a menţine viaţa în toată diversitatea ei, respectarea limitelor resurselor naturale ale planetei şi asigurarea unui înalt nivel de protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului. Prevenirea şi reducerea poluării mediului şi promovarea producţiei şi consumului durabile, pentru a determina distrugerea legăturii dintre creşterea economică şi degradarea mediului.

ECHITATE ŞI COEZIUNE SOCIALĂ. Promovarea unei societăţi democratice, sigure şi juste care ţine cont de incluziunea socială şi de principiile unei vieţi sănătoase, în ceea ce priveşte drepturile fundamentale şi diversitatea culturală, care să creeze egalizarea de şanse şi să combată discriminarea în toate formele ei.

PROSPERITATE ECONOMICĂ. Promovarea unei economii prospere, inovative, riguroase, competitive şi eco-eficiente, care furnizează standarde înalte de viaţă şi oportunităţi de angajare deplină şi de înaltă calitate pe tot cuprinsul UE.

RESPECTAREA ANGAJAMENTELOR INTERNAŢIONALE. Stimularea înfiinţării instituţiilor democratice şi apărarea stabilităţii acestora în lume, având la bază pacea, securitatea şi libertatea. Promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel mondial şi asigurarea că politicile interne şi externe ale UE sunt în acord cu dezvoltarea durabilă globală şi cu angajamentele internaţionale ale UE.

Fisiere in arhiva (1):

  • Durabilitatea in Politicile Europene.doc

Alte informatii

Dezvoltarea durabila înseamnă satisfacerea necesităţilor generaţiilor prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi. Acesta este un obiectiv general al Uniunii Europene stipulat în Tratat şi care guvernează toate politicile şi activităţile Uniunii.