Echilibrul dintre Buget si Productie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Echilibrul dintre Buget si Productie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1.Excedentul si deficitul bugetar

Prin excedent bugetar (BS) înţelegem surplusul de venituri guvernamentale provenite din impozite, care depăşesc cheltuielile guvernamentale formate din achiziţii guvernamentale şi transferuri

BS = TA – G –TR (1)

Deficitul bugetar (BD) este un surplus bugetar negativ, adică un surplus de cheltuieli guvernamentale peste nivelul veniturilor provenite din impozite.

BD = - BS = G + TR –TA (2)

În special în anii ’80, ţările lumii au înregistrat frecvent deficite bugetare, lucru ce a făcut ca problema deficitului să devină o preocupare principală în politica economică deoarece perspectiva unui deficit bugetar mare conturează perspectiva atât a reducerii cheltuielilor guvernamentale cât şi a creşterii impozitelor, lucru ce ar determina în mod cert o reducere a creşterii economice.

2.Relaţia dintre excedentul bugetar şi venit

Dacă considerăm o rată a impozitelor pe venit t, atunci veniturile bugetului vor fi :

TA = t * Y (3)

Dacă considerăm cheltuielile guvernamentale ca fiind constante, deci G = G şi transferurile TR=TR, atunci surplusul bugetar va fi :

BS = tY = G – TR (4)

Acest surplus bugetar în funcţie de venit are următorul grafic:

Din acest grafic se observă că, la nivele ridicate ale venitului, bugetul înregistrează un excedent deoarece impozitele pe venit tY depăşesc cheltuielile guvernamentale (G+TR). La nivele scăzute ale venitului, surplusul bugetar este negativ (deci bugetul este deficitar) deoarece cheltuielile (G+TR) depăşesc veniturile sale tY.

Prin urmare dacă producţia va creşte, atunci va creşte venitul guvernamental din impozite şi se va realiza ori o reducere a deficitului bugetar, ori o creştere a excedentului bugetar. În condiţii de recesiune, când producţia scade, vor scădea şi veniturile din impozite, în schimb vor creşte cheltuielile guvernamentale, în special pentru ajutorul de şomaj şi alte transferuri.

Iată deci că deficitul bugetar nu depinde numai de politica fiscală stabilită de guvern ( prin mărimea lui t, G şi TR ), ci şi de orice alt factor care ar putea influenţa creşterea venitului.

3.Influenţa achiziţiilor guvernamentale asupra excedentului bugetar

Revenind la ecuaţia (1) putem afirma imediat că dacă achiziţiile guvernamentale cresc, va creşte şi deficitul bugetarsau se va micşora excedentul bugetar. Nu trebuie uitat că o creştere a achiziţiilor guvernamentale va impulsiona producţia, va creşte venitul şi deci vor creşte încasările din impozitele pe venit. De aici apare posibilitatea ca impozitele încasate de guvern să depăşească achiziţiile sale.

Se ştie că, urmare a creşterii achiziţiilor guvernamentale va creşte şi venitul cu ΔYo=mΔG. Dar o parte din această creştere este preluată sub formă de impozite şi astfel încasările din impozite, în funcţie de rata impozitelor, vor creşte cu tm∆G. Dacă vom înlocui pe m cu expresia sa din ecuaţia (1) vom obţine modificarea surplusului bugetar : ∆BS = ∆TA-∆G

Dar ∆TA=tm∆G şi atunci ∆BS=tm∆G-∆G; ∆BS=(tm-1)∆G=

Faptul că BS din ecuaţia are valoarea negativă, dovedeşte că creşterea achiziţiilor guvernamentale reduce excedentul bugetar, dar cu mai puţin decât creşterea acestor achiziţii. Se poate arăta pe următorul exemplu .

Dacă c=0.7 şi t=0.2, creşterea cu un leu a achiziţiilor guvernamentale va determina o reducere a excedentului bugetar, astfel:

Deci la creşterea cu 1 leu a achiziţiilor guvernamentale, excedentul bugetar va scădea cu 0.998 lei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Echilibrul dintre Buget si Productie.doc