Economia Bazata pe Cunostiinte - Management vs Marketing

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Economia Bazata pe Cunostiinte - Management vs Marketing.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Economie, Marketing, Management

Extras din document

Societatea omenească parcurge în ultima perioadă o etapă a dezvoltării sale, pe care numeroşi specialişti o încadrează într-un nou tip de economie, intitulată „economie bazată pe cunoştinţe" .Conceptul reprezintă forma evoluată a unor tipuri şi ele destul de moderne, aflate încă în circulaţie, elaborate în ultimele decenii ale secolului trecut pe baza caracteristicilor economiilor lumii din acea perioadă, intitulate „economie informaţională", „noua economie". în esenţă, noul tip de economie are la bază revoluţia cunoştinţelor care caracterizează etapa pe care o parcurge societatea omenească în dezvoltarea ei.

Evident că o astfel de etapă nu are limite temporale precise, caracteristicile sale prefîgurându-se treptat, pe măsura dezvoltării sale. Tema s-a aflat şi se află permanent în dezbaterea specialiştilor, fiind reflectată în literatura de specialitate sub cele mai diverse forme impuse de analiza evoluţiei, dinamicii şi tendinţelor economiei.

Practic, nu există lucrare mai serioasă publicată de-a lungul anilor, care la momentul apariţiei să nu fi dedicat un capitol caracterizării economiei la momentul apariţiei. Din acest motiv, considerăm că şi conceptul de economie bazată pe cunoştinţe este efemer, Management & marketing deoarece societatea omenească se află într-o continuă dezvoltare, caracteristicile acesteia la un moment dat fiind reflectate în mod corespunzător în teorie.

1. Evoluţia marketingului concordantă evoluţiei conceptului de economie

Conceptul de economie bazată pe cunoştinţe îşi găseşte reflectarea în diferite forme şi în literatura de marketing în cadrul căreia de-a lungul timpului au fost remar-cate continuu o serie de evoluţii specifice ale pieţelor şi concurenţei, evoluţii conside-rate, de fiecare dată, ca explicând ori argumentând apariţia şi dezvoltarea marketingu-lui ca ramură de ştiinţă. Şcoala românească de marketing, al cărei exponent strălucit a fost profesorul C. Florescu, a pus şi pune la baza apariţiei şi dezvoltării marketingului dinamismul economico-social contemporan .

Conceptul de economie bazată pe cunoştinţe confirmă într-un anume fel valoarea deosebită a argumentaţiei privind condiţiile apariţiei şi dezvoltării marketingului. De altfel, de-a lungul timpului, dinamismului economico-social, ca factor al apariţiei şi dezvoltării marketingului, i s-a reproşat o mult prea generală descriere a diferitelor situaţii ce caracterizau economia mondială, în ansamblu, ori a unei ţări dezvoltate, în cadrul căreia era argumentată necesitatea marketingului.

După ani, putem uşor observa că dinamismul economico-social este un concept menit să exprime un nou tip de economie, cel în cadrul căreia este prezent şi necesar marketingul ca ramură de ştiinţă. In opinia noastră, şi apariţia managementului poate fi circumscrisă aceleiaşi evoluţii.

Privită din perspectiva evoluţiei marketingului, la scară mondială, noua economie îşi are originea în prima jumătate a secolului trecut, perioadă în care se plasează origi-nea acestuia (marketingului). Dezvoltarea accelerată a marketingului pe parcursul ulti-mei jumătăţi a secolului trecut are ca suport modificările intervenite în economie, datorate dinamismului economic, modificări reflectate corespunzător în însăşi evoluţia conceptului de marketing. Fiecare nouă etapă în evoluţia marketingului a fost explicată ca exprimând un răspuns al companiilor la situaţiile de piaţă tot mai dificile în care au fost puse să acţioneze.

Fisiere in arhiva (1):

  • Economia Bazata pe Cunostiinte - Management vs Marketing.doc