Economia României în Perioada Interbelica

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 9052
Mărime: 416.49KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

INTRODUCERE . . .2

1. ECONOMIA ROMÂNIEI ÎN PERIOADA DECEMBRIE 1918 PÎNA ÎN 1923.3

1.1. SITUAȚIA ECONOMIEI ROMÂNEȘTI DUPA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. .4

1.2. REFORMA AGRARĂ DIN 1921 . .6

2. ECONOMIA ROMÂNIEI ÎNTRE ANII 1924-1929.8

2.1. MĂSURILE DE POLITICA ECONOMICĂ.9

2.1.1. LEGISLAȚIA INDUSTRIALĂ.9

2.1.2. TARIFELE VAMALE PROTECȚIONISTE.10

2.2. POLITICI DE FINANȚARE ȘI CREDITARE PENTRU ECONOMIA NAȚIONALĂ. .10

3. ECONOMIA ROMÂNIEI ÎN TIMPUL MARII RECESIUNI DIN ANII 1929 - 1933 . 13

3.1. PREMISELE CRIZEI ECONOMICE.13

3.2. CRIZA ECONOMICĂ ÎN ROMÂNIA.13

3.3. MĂSURI DE COMBATERE A CRIZEI ÎN ROMÂNIA. .15

4. SISTEMUL MONETAR ȘI EVOLUȚIA MONEDEI ROMÂNEȘTI.16

4.1. ÎNCERCĂRI DE STABILIZARE A MONEDEI ROMÂNEȘTI. 16

4.1.1. UNIFICAREA MONETARĂ. .16

4.1.2 PERIOADA 1921 – 1928.16

4.2.LEGEA MONETARĂ DE LA 1929.17

CONCLUZII.19

BIBLIOGRAFIE.20

Extras din document

INTRODUCERE

Prezenta lucrare urmărește dezvoltarea economiei românești de la încheierea primului război mondial și pînă la marea criză economică din 1929 – 1933. Vor fi, astfel, punctate, atît redresea economică de după război, cît și căderile survenite în timpul recesiunii economice.

Primul capitol tratează dezvoltarea economică din perioada 1918 – 1923. Imediat după război, toate ramurile economice ale țării au rămas profund afectate, ceea ce a făcut ca dezvoltarea economică să fie una lentă, întinsă pe o perioadă de aproximativ cinci ani. Unirea de la 1918, însă, a stabilit premisele potrivite pentru acest lucru, creînd reale posibilitați de dezvoltare economică, prin reunirea teritoriilor, a bogățiilor, prin poziția strategică și creare unui teren propice dezvoltării reformelor economice. Una dintre aceste importante reforme a fost cea agrară, din 1921, care permite împroprietărirea țăranilor, contribuind la dezvoltarea agriculturii, micșorînd proprietatea moșierească și reducând rolul moșierilor în viața politică, precum și puterea economică a acestora.

Perioada imediat următoare, ilustrată în capitolul al doilea, a fost una de mare ascensiune economică pentru țara noastră. Începând cu 1924, dezvoltarea industrială capătă elan, ceea ce a influențat în mod radical dezvoltarea tuturor ramurilor economice. Acesta este perioada măsurilor de politică economică, creării cadrului legislativ de dezvoltare a industriei, instituirii taxelor vamale, ce aveau să protejeze industria, și constituirii politicilor de finanțate și creditare. Deși industria a înregistrat un mare progres, România prezenta, în continuare, o structură predominant agrară, agricultura fiind susținută de progresul economic înregistrat, pe de o parte, fiind însă nedezvoltată complet, din cauza slabei înzestrări tehnice.

Economia țării intră în declin odată cu izbucinrea marii receiuni din 1929, așa cum vom observa în al treilea capitol al lucrării. Atunci, toate ramurile economiei sunt cuprinse de recesiune, iar România se confruntă cu o scădere a producției în toate sectoarele de activitate, cu mișorarea prețurilor, a salariilor, a consumului.

Creșterea inflației, ca urmare a războiului, a dus la creșterea prețurilor și deprecierea leului, iar prezența pe piața monetară a leului emis de BNR, concomitent cu a celui emis în perioada ocupației și a coroanelor și rublelor, a necesitat unificarea monetară, ceea ce a constituit un prilej pentru dezvoltarea, atît a afacerilor, cît și a speculațiilor monetare. Astfel, în ultimul capitol, urmărim evoluția monedei românești pe toată această perioada, începînd cu unificarea monetară, în 1920, și pînă la încercările de restabiliare a leului, culminînd cu legea monetară din 1929, ce avea să restabilizeze moneda națională exact înainte de izbucnirea crizei economice mondiale.

1. ECONOMIA ROMÂNIEI ÎN PERIOADA DECEMBRIE 1918-1923

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a creat poibilitați reale pentru folosirea unui potențial economic divers rezultat prin reunirea tuturor bogățiilor în trupul armonios al țarii. România, întregită în hotarele sale firești, avea o suprafața de 295.049 km² fața de 137.000 km² inainte de 1918 și circa 16.000.000 locuitori fața de aprox. 8.000.000 locuitori înainte de unire, fiind a opta țara din Europa, dupa numarul populației. Cu un parimoniu relativ bogat și variat în resurse naturale de baza și o poziție strategica la Dunare și Marea Neagra,ea conta pe primul loc dupa teritoriu ,populație și potențial economic în aceasta parte a Europei.

La recensămîntul din 1930, populaţia ţării era de 18.057.028 locuitori, din care 71,9% români, 7,9% unguri , 4,4% germani, 4% evrei, 3,2% ruteni şi ucraîneni, 2,3% ruşi, 2% bulgari, 1,5 % ţigani, 0,9% turci, 0,1 tătari, 0,3% polonezi, 0,3% cehi şi slovaci, 0,1% greci, 0,6% găgăuzi, 0,3% alte naţionalităţi.

România a devenit un stat național unitar, întrucît majoritatea covârșitoare a locuitorilor erau români, alaturi de care traiau și alte naționalițati conlocuitoare.

Constituirea statului național unitar român a marcat începutul unei noi etape în evoluția economica a României, etapa caracterizată prin creșterea mai rapida a forțelor productive, îndeosebi a celor din industrie, prin largirea limitelor pieței naționale și sporirea puterii ei de absorbție. Unirea a dus la întărirea potențialului economic al țării, a creat conditiile necesare fructificării la scară naționala a bogațiilor solului și subsolului, a accentuat rolul industriei în ansamblul economiei, potențialul industrial crescînd mai mult decit dublu. În ansamblul industrial al țării au aparut ramuri și subramuri industriale nedezvoltate inainte sau inexistente (industria siderurgică sau industria metalelor prețioase etc.). Pe ansamblul industriei, forța acesteia a crescut cu , cele mai importante progrese înregistrîndu-se în industria energiei electrice, chimică și alimentară. Rețeaua căilor ferate s-a mărit de la 4.300 km la circa 11.000 km, lungime existentă și în perioada construirii societații socialiste.

În patrimoniul agricol, a crescut considerabil suprafață arabilă a României, de la 6,6 milioane ha la 14,6 milioane precum și patrimoniul silvic al țării. Suprafață acoperită cu păduri a sporit de la 2,5 milioane ha la 6.5 milioane ha.

Provinciile românești reunite s-au încadrat organic în economia națională, întărîndu-se piața românească unica și independentă, fapt confirmat de puternica lor dezvoltare ulterioara. Astfel, Transilvania iși recapătă locul și rolul ei istoric în cuprinsul neamului românesc.

Bibliografie

*** Analele statistice și economice,nr.3-4(martie-aprilie),1923

*** Anuarul statistic al României 1928-1940

*** Anuarul statistic al României 1939-1940

***Constituţia din 1923 (Vezi Florin Constantiniu - O istorie sinceră a poporului român ,Ed.Univers Enciclopedic , București ,1997)

***Monitorul Oficial al României din 29 martie 1923.

***Legea 3093 din 14 iulie 1921 privind reforma agrară din Oltenia , Muntenia , Moldova şi Dobrogea, publicată în Monitorul Oficial nr. 82/17 iulie 1921.

*** www.bnr.ro

Axenciuc , Victor- Evoluţia economică a României. Cercetări statistico-istorice , 1859-1947 Vol.I,

Industria, Vol.II, Agricultura, Vol.III, Monedă-Credit-Comerţ-Finanţe Publice, Editura Academiei , Bucureşti, 1992, 1996, 2000.

Axenciuc , Victor - Introducere în istoria economică a României. Epoca modernă şi contemporană , Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti , 1997.

Bogza,Vasile - Criza agrara în România dintre cele doua războaie mondiale , Editura Academiei , București , 1975 .

Constantinescu , N. N. - Istoria economică a României , Editura Economică , Bucureşti , 1998.

Enciclopedia României (coordonatori: Dimitrie Gusti, Constantin Orghidan, Mircea Vulcănescu, Dan Botta) ,vol. III (Economia naţională. Cadre şi producţie) , vol. IV (Economia naţională. Circulaţie, distribuţie, consum) , 1939 , 1943.

Calcan , Gheorghe , Suport de curs - Istoria economiei , Ploiesti , Ed.UPG , 2013

Hamangiu ,C.,,,Codul general al Romaniei” , Vol VIII(1913 - 1919) , ed.a II a, I. Miclescu, V. Mişcu, Căile ferate române , în Enciclopedia României , Vol. IV.

Institutul Central de Statistică , Anuarul statistic al României , 1939 şi 1940 , Bucureşti , 1940

Madgearu , Virgil - Evoluţia economiei româneşti după războiul mondial , ediţia a II-a , Editura Ştiînţifică , Bucureşti , 1995.

Marcu, N., Istorie economica , Editura Didactică și Pedagogică , București , 1979

Preview document

Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 1
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 2
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 3
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 4
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 5
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 6
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 7
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 8
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 9
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 10
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 11
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 12
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 13
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 14
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 15
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 16
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 17
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 18
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 19
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 20
Economia României în Perioada Interbelica - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Economia Romaniei in Perioada Interbelica.docx

Alții au mai descărcat și

Evoluția Sistemului Fiscal în România

Introducere Reforma economică legată de tranziţia de la economia de comandă la economia de piaţă presupune şi reconstituirea din temelii a...

Economie Mondiala - Romania

1. Descrierea Romaniei 1.1. Asezare România este organizata din punct de vedre politic ca republica fiind un stat situat în Europa, la...

Reflectarea Aspectelor Financiare ale Guvernantei Corporatiste la o Societate pe Actiuni. Studiu de Caz - SC Dafora SA

I.Caracterizarea mediului de afaceri ĩn care evoluează societatea S.C DAFORA S.A S.C DAFORA S.A Sediul Social: Mediaş, Piaţa Regele Ferdinand I,...

Analiza evoluției pieței de capital de la înființare și până în prezent

1. INTRODUCERE In tara noastra tranzitia la economia de piata a readus in actualitate necesitatea construirii unei piete bursiere. Din păcate, cel...

Comisia Europeană

Cap.1. Comisia Europeană 1.1. Scurt istoric Comisia Europeană a fost la origine Înalta Autoritate, înfiinţată prin Tratatele de la Paris privind...

Romania in Perioada Interbelica

Capitolul 1 Economia Romaniei in perioada interbelica Analiza evoluţiei economice a României interbelice nu poate fi desprinsă de marea realizare...

Exporturile Romanesti inainte si dupa Abandonarea Economiei de Comanda - Piete Pierdute sau Avantaje Dobandite

1.TENDINŢE ALE COMERŢULUI EXTERIOR ROMÂNESC ÎN PERIOADA 1945-1989 1.1. Directii principale ale schimbarilor economiei romanesti in perioada...

Economia României în perioada interbelică și chestiunea capitalurilor străine

Introducere Uneori credem cǎ timpul istoriei rǎstoarnǎ trecutul peste noi în timp ce preocupǎrile de ieri își întorc fața cǎtre o nouǎ generație...

Te-ar putea interesa și

România și Acceptarea ei în UE

I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind...

Studiu privind Analiza Economiei Contemporane Romanesti

CAPITOLUL I – Premisele istorice ale înfăptuirii Marii Uniri – Premisele istorice şi economice ale formării statului naţional unitar român...

Criza Economica din Anii 1929-1933 in Romania - Infuenta Crizei Mondiale si Situatia Economico-Sociala a Tarii Noastre

INTRODUCERE Perioada interbelica reprezinta pentru România o „epoca“ de mari prefaceri politice, economice si sociale, dar si de dezvoltare...

Politica Economică a Statului Român în Domeniul Industriei 1859-1947

Industria, în comparaţie cu celelalte ramuri ale economiei naţionale cunoaşte o dezvoltare mai puţin spectaculoasă. Aceasta are nevoie de...

Analiza Comunism-Nazism-Fascism

1. Comunismul 1.1 Aspecte generale Dictaturi de stat odioase, teroriste şi criminale, regimurile comuniste, cu puţine excepţii, au chinuit şi...

Romania in Perioada Interbelica

Capitolul 1 Economia Romaniei in perioada interbelica Analiza evoluţiei economice a României interbelice nu poate fi desprinsă de marea realizare...

Economia României în perioada interbelică și chestiunea capitalurilor străine

Introducere Uneori credem cǎ timpul istoriei rǎstoarnǎ trecutul peste noi în timp ce preocupǎrile de ieri își întorc fața cǎtre o nouǎ generație...

Dezvoltarea Economică a României în Perioada Interbelică

Primul razboi mondial s-a încheiat la 11 noiembrie 1918 prin înfrângerea si capitularea Germaniei si prin semnarea de catre aceasta a armistitiului...

Ai nevoie de altceva?