Efectele Serviciilor asupra Randamentului utilizarii Timpului Liber

Referat
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3128
Mărime: 23.31KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Introducere

I. Conceptul şi funcţiile timpului liber

II. Impactul serviciilor asupra timpului liber

Studiu de caz

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

“Timpul liber nu înseamnã sfârşitul muncii ci, dimpotrivã, munca înseamnã sfârşitul timpului liber. Acesta trebuie consacrat artei, ştiinţei şi mai ales filosofiei.” (Aristotel, Etica nicomahicã)

INTRODUCERE

Obiectivul final al demersurilor de policǎ economicǎ şi socialǎ este satisfacerea la un nivel corespunzǎtor a cerinţelor societǎţii moderne, a nevoilor de trai materiale şi spirituale ale populaţiei. Un rol esenţial în aceastǎ privinţǎ îl au serviciile care satisfac o paletǎ largǎ de trebuinţe ale oamenilor, începând de la cele primare (de transport, de asigurare a condiţiilor de bazǎ ale existenţe: apǎ, cǎldurǎ, energie electricǎ, de îngrijire a sǎnǎtǎţii, de comunicare etc.) şi pânǎ la cele de nivel superior legate de asigurarea confortului, ridicarea nivelului de culturǎ, petrecerea agreabilǎ a timpului liber etc.

Pe mǎsura progresului societǎţii, inventarea de noi produse şi servicii , însoţitǎ de creşterea veniturilor şi a timpului liber al populaţiei conduc la o creştere exponenţialǎ a nevoilor şi cererii de servicii.

Serviciile destinate populaţiei au în primul rând rolul de a satisface multitudinea trebuinţelor oamenilor şi de a stimula dezvoltarea personalitǎţii umane. Astfel, serviciile destinate populaţiei se regǎsesc, în principal, în special, în sfera consumului, influenţând nivelul şi calitatea acestuia; în acelaşi timp, însǎ, ele se gǎsesc şi în sfera distribuţiei, implicându-se, în acest caz, în reluarea ciclului producţiei bunurilor materiale, chiar în accelerarea lui, participând, în acest fel, la progresul general al societǎţii.

Serviciile au un aport important în crearea condiţiilor pentru petrecerea timpului liber şi în folosirea acestuia. Prin diversificarea ofertei de servicii , în mod special a ofertei de servicii turistice se produc efecte benefice asupra dimensiunilor şi modului de utilizare a timpului liber şi pentru creşterea calitãţii vieţii populaţiei, în special în condiţii de stres accentuat ce caracterizeazã civilizaţia modernã.

I. CONCEPTUL ŞI FUNCŢIILE TIMPULUI LIBER

Depǎşind sfera preocupǎrilor individuale, timpul liber devine în zilele noastre, mai mult decât oricând o importantǎ problemǎ economicǎ, socialǎ, culturalǎ. Sensul acestei deschideri se exprimǎ prin aceea cǎ, pe de o parte, gradul de participare la reproducţia condiţiilor materiale de existenţǎ depinde de sǎnǎtatea, inteligenţa şi forţa de creaţie a membrilor societǎţii, calitǎţi care se menţin şi se dezvoltǎ în timpul liber.

Primele încercãri de a defini timpul liber au fost înregistrate încã din antichitate şi reflectau anumite idei filozofice. O lungǎ perioadǎ, în condiţiile unor forţe de producţie slab dezvoltate, a unei productivitǎţi a muncii scǎzute, timpul de muncǎ şi timpul liber nu sunt cunoscute ca elemente distincte a bugetului de timp.

Cel mai adesea timpul liber este privit ca fiind “una din trǎsǎturile fundamentale ale civilizaţiei tehnice”, absolutizând rolul acesteia în formarea şi dezvoltarea personalitǎţii omului. Timpul de muncǎ şi timpul liber sunt privite într-o poziţie ireductibilǎ, ceea ce duce la definirea acestuia din urmǎ ca ceva în afara obligaţiilor umane, un fel de spaţiu al deplinei libertǎţi individuale. Astfel, J. Dumazedier considerǎ timpul liber ca un produs al progresului tehnic, definindu-l drept “un ansamblu de activitǎţi cǎrora individul li se dedicǎ în mod liber, de bunǎ voie şi cu plǎcere, fie pentru a se odihni, fie pentru a-şi satisface nevoile estetice, fie pentru a-şi îmbogǎţi informaţia sau a-şi completa în mod dezinteresat formaţia, pentru a-şi lǎrgi şi dezvolta participarea socialǎ voluntarǎ sau capacitatea creatoare, dupǎ ce s-a eliberat de obligaţiile profesionale, sociale şi familiale”.

De asemenea, G. Friedman considerǎ cǎ “orice civilizaţie tehnicǎ pe mǎsurǎ ce devalorizeazǎ munca, valorizeazǎ loisirul”. Potrivit unei asemenea concepţii, munca nu poate fi baza dezvoltǎrii personalitǎţii, producţia maşinistǎ cǎpǎtând trǎsǎturi prin care omul se transformǎ în automat, în anexǎ a maşinii. Doar în timpul liber se va lichida “oboseala socialǎ a personalitǎţii provocatǎ de muncǎ”.

In opinia lui Miller şi Robinson timpul liber se referã la acel timp aflat la dispoziţia individului, dupã munca necesarã sau alte activitãtţi şi obligaţii ce trebuie îndeplinite; acesta trebuie sã fie consumat dupã opţiunea individualã. Timpul de odihnã reprezintã acea parte din timpul liber destinatã activitãţilor angajate în scop de odihnã, care prin procese recreative şi activitãţi vesele, poate sau nu sã fie atinsã.

Apreciem, astfel, timpul liber ca reprezentând o parte a timpului în afara procesului de producţie dedicat de oamenii muncii studiului, instruirii şi autoinstruirii, participând la viaţa de familie, educaţiei, sportului distracţiei, care asigurã creşterea nivelului de culturã generalã şi de specialitate, contribuind la dezvoltarea fizicã, intelectualã, spiritualã armonioasã şi multilateralã a personalitãţii umane.

Preview document

Efectele Serviciilor asupra Randamentului utilizarii Timpului Liber - Pagina 1
Efectele Serviciilor asupra Randamentului utilizarii Timpului Liber - Pagina 2
Efectele Serviciilor asupra Randamentului utilizarii Timpului Liber - Pagina 3
Efectele Serviciilor asupra Randamentului utilizarii Timpului Liber - Pagina 4
Efectele Serviciilor asupra Randamentului utilizarii Timpului Liber - Pagina 5
Efectele Serviciilor asupra Randamentului utilizarii Timpului Liber - Pagina 6
Efectele Serviciilor asupra Randamentului utilizarii Timpului Liber - Pagina 7
Efectele Serviciilor asupra Randamentului utilizarii Timpului Liber - Pagina 8
Efectele Serviciilor asupra Randamentului utilizarii Timpului Liber - Pagina 9
Efectele Serviciilor asupra Randamentului utilizarii Timpului Liber - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Efectele Serviciilor asupra Randamentului utilizarii Timpului Liber.doc

Alții au mai descărcat și

Timpul Liber, Agrementul și Serviciile Turistice

CAPITOLUL 1- TIMPUL LIBER- IMPORTANŢA ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI Timpul liber este o componentă a nivelului de trai şi a calitaţii vieţii, exprimă...

Contributia Serviciilor la Dezvoltarea Economica

Evoluţia economiei moderne înscrie între orientările sale fundamentale dezvoltarea şi diversificarea serviciilor. Constituite astăzi într-un...

Efectele social-economice ale globalizarii

domeniul economic si social petrecute dupa cel de-al doilea razboi mondial ca urmare a mediatizatului fenomen al globalizarii. Cele patru capitole...

Dezvoltarea și Specializarea Serviciilor în România și Belgia

Introducere În vederea realizării acestui proiect, am ales spre analiză serviciile de învăţământ din România. Am ales acest sector întrucât...

Locul și rolul serviciilor de turism în dezvoltarea economico-socială a unei țări. studiu de caz - România

INTRODUCERE Turismul reprezintă pentru România sectorul economic care dispune de un valoros potenţial de dezvoltare, neexploatat încă suficient şi...

Perspectivele Serviciilor de Învățământ din România

Introducere Motivul pentru care am ales să analizăm perspectivele serviciilor de învăţământ din România este faptul că acestea ne influenţează în...

Dinamica serviciilor pe plan mondial

Serviciile în contextual economiilor naţionale Serviciile se definesc ca o activitate umană,cu un conţinut specializat,având ca rezultat efecte...

Rolul Serviciilor pentru Populație

Conceptul de servicii Serviciile nu au o definiţie clară dar majoritatea economiştilor le privesc ca un sistem de utilităţi, în care beneficiarul...

Te-ar putea interesa și

Practica Agentia Interra

Motivaţie, explicaţii Am ales această agenţie de turism, Interra Travel, pentru a efectua stagiul de practică si pentru a capăta un minim de...

Economia Comertului Turismului si Serviciilor

1. Cea mai importanta subdiviziune organizatorica din cadrul unei firme de comert, turism sau servicii este: - postul de munca 2. Instrumentul...

Practica Agentie de Turism

Motivaţie, explicaţii Am ales această agenţie de turism, Activ Travel, pentru a efectua stagiul de practică pentru a capăta un minim de experienţă...

Economia Turismului

Raport 1: Turismul-activitate economico-socială. 1.1. Conceptele de „turism” şi „turist”. 1.1.1. Repere istorice a turismului. 1.1.2. Conceptul...

Politica Produsului Turistic

INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I : POLITICA PRODUSULUI TURISTIC - ASPECTE TEORETICE 7 §1. CE PRESUPUNE POLITICA PRODUSUL TURISTIC 7 §2. CLASIFICARE ŞI...

Practica la o Agentie de Turism

Sectorul de activitate al agentiei este prestarea de servicii . Activitatile acestei agentii consta în producerea, comercializarea si promovarea...

Înființarea unei pensiuni

INTRODUCERE Lucrarea de faţă işi propune să evidenţieze noţiunile generale privind serviciile turistice şi turismul rural, să analizeze...

Planul de marketing al produsului turistic Oravița - civilizație și istorie

INTRODUCERE Oraviţa a fost şi este un oraş cultural. Contemporanii se străduiesc să menţină stacheta ridicată de înaintaşi şi continuă seria...

Ai nevoie de altceva?