Eficiență Economică

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7389
Mărime: 41.58KB (arhivat)
Publicat de: Daciana Crișan
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA DE „PETROL - GAZE” DIN PLOIEŞTI DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. 1. EFICIENŢA ECONOMICĂ - ELEMENT HOTĂRÂTOR ÎN DECIZIA DE INVESTIŢII 4
 3. 1.1. CONCEPTUL DE EFICIENŢÃ ECONOMICÃ A INVESTIŢIEI 4
 4. 1.2. POSIBILITÃŢI DE CUANTIFICARE A EFICIENŢEI ECONOMICE 6
 5. 2. INDICATORI DE EVALUARE ŞI ANALIZĂ A EFICIENŢEI ECONOMICE A INVESTIŢIILOR 9
 6. 2.1. PARTICULARITĂŢILE INDICATORILOR DE EVALUARE ŞI EFICIENŢĂ ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR 9
 7. 2.2. CLASIFICAREA INDICATORILOR DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR 11
 8. 3.EXTERNALITĂŢILE ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ 14
 9. 3.1. EFICIENŢA PARETO 14
 10. 3.2. EFICIENŢA KALDOR – HICKS 15
 11. 4. EFICIENŢA INVESTIŢIILOR LA NIVEL MICROECONOMIC 17
 12. 4.1. CONCEPTUL DE INVESTIŢIE ŞI CLASIFICAREA ACESTORA 17
 13. 4.2. INVESTIIŢIILE ÎN CADRUL CORELAŢIILOR MACROECONOMICE ŞI SURSELE DE FINANŢARE 18
 14. CONCLUZII 22
 15. BIBLIOGRAFIE 23

Extras din referat

INTRODUCERE

Alegerea temei „Eficienţa economică” a pornit de la faptul că lumea se schimbă şi odată cu ea şi societatea în care trăim, de aceea am încercat prin intermediul lucrării de faţă să definesc, să descopăr cauzele care influeneţează economia precum şi metodele prin care aceasta poate deveni eficientă dacă este implementată aşa cum trebuie.

Lucrarea este structurată pe 4 capitole, capitole ce sunt împărţite pe subcapitole, fiecare purtand un titlu sugestiv, astfel:

Primul capitol: EFICIENŢA ECONOMICĂ - ELEMENT HOTĂRÂTOR ÎN DECIZIA DE INVESTIŢII, încearcă să aducă lumină în cadrul investiţiilor, să definească conceptul de eficienţă economică a investiţiei, să descopere care sunt posibilităţile prin care economia se poate cuantifica, de ce este necesar să se calculeze eficienţa economică a investiţiilor precum şi să reliefeze corelaţia economică.

Capitolul al 2-lea denumit sugestiv: INDICATORI DE EVALUARE ŞI ANALIZĂ A EFICIENŢEI ECONOMICE A INVESTIŢIILOR, încearcă stabilirea principalilor indicatori de evaluare a eficienţei economice a investiţiilor, precum şi a particularitaţilor acestora. Tot în acest capitol am încercat să clasific în funcţie de anumiţi factori indicatorii eficienţei economice a investiţiilor, precum şi să determin ce indicatori sunt principali în procesul de investiţie într-o economie de piaţă.

În Capitolul 3 EXTERNALITĂŢILE ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ, am încercat să demonstrez faptul că eficienţa economică poate fi analizată nu numai din punct de vedere micro şi macroeconomic, dar şi din punct de vedere individual şi social, având la bază teoria externalităţilor negative şi pozitive, prin intermediul cărora se determină impactul negativ sau pozitiv asupra acesteia. Astfel acest capitol descrie care sunt cauzele pentru care se ajunge la aceste externalităţi negative precum si cum le putem evita şi în aceeasi măsură ce metode pot fi folosite pentru a avea un maxim de eficienţă economică.

Ultimul capitol EFICIENŢA INVESTIŢIILOR LA NIVEL MICROECONOMIC aduce în prim plan modul prin care investiţiile pot fi utilizate cât mai eficient în cadrul unei companii precum şi care sunt principalele surse de finanţare pentru o optimizare maximă.

1. EFICIENŢA ECONOMICĂ - ELEMENT HOTĂRÂTOR ÎN DECIZIA DE INVESTIŢII

1.1. CONCEPTUL DE EFICIENŢÃ ECONOMICÃ A INVESTIŢIEI

Categoria de eficienţă, aplicată în foarte multe domenii ale activităţii umane cu varianta sa cvasiechivalentă eficacitate, în cei mai generali termeni, reprezintă caracterizarea calitativă a rezultatului desfăşurării unei acţiuni a omului care presupune luarea în considerare a unui volum de efort fizic şi intelectual, concretizat într-un volum de muncă vie sau trecută, anterior consumată.

În esenţă, prin eficienţa economică a investiţiilor trebuie să se înţeleagă faptul că prin consumarea unor fonduri de investiţii se impune obţinerea de rezultate maxime.

O expresie la modul general a eficienţei economice este dată de relaţia dintre efectele utile obţinute dintr-o anumită activitate economică şi cheltuielile, adică eforturile, realizate în activitatea respectivă. În expresie matematică, eficienţa economică se exprimă sub forma:

Ee = Ef / Er maxim, adică maximizarea efectelor,

sau

Ee = Er / Ef minim, adică minimizarea eforturilor, Ef

unde:

Ef- efectul economic;

Er - efortul economic.

Aşadar, eficienţa economică înseamnă obţinerea unor efecte economice utile, în condiţiile cheltuirii într-un mod raţional şi economic a unor resurse materiale, umane, financiare, folosindu-se pentru aceasta metode ştiinţifice de organizare a activităţii.

Nivelul eficienţei este cu atât mai ridicat cu cât este mai mare efectul util pe unitate de efort cheltuit sau cu cât este mai mic efortul consumat raportat la o unitate de efect util.

Făcând o analiză a noţiunii de eficienţă economică a investiţiilor se constată că aceasta este o sumă de factori calitativi, fapt ce îi conferă acesteia un caracter complex, vizând perfecţionarea activităţii în domeniul în care are loc punerea în funcţiune a investiţiei respective, care poate fi de modernizare, retehnologizare, reconstrucţie sau dezvoltare.

Studiul eficienţei economice a investiţiilor presupune în fond o analiză cauzală a factorilor care determină decizia în mediul de risc aferent.

De fapt analiza eficienţei economice a investiţiilor răspunde la întrebările:

- cum se folosesc?;

- cât se consumă din resurse?;

urmărindu-se atât gradul de valorificare cât şi economisirea lor. În acest context este necesar ca resursele să fie cât mai riguros structurate după criterii care să corespundă cerinţelor analizei economice.

În practica curentă de realizare a investiţiilor se face adesea greşeala când se consideră că noţiunea de eficienţă economică a investiţiilor este una şi aceeaşi cu rezultatele utile ale acestora. Spre exemplu vânzarea unor produse de un nivel calitativ superior se apreciază ca fiind întotdeauna o activitate eficientă. În realitate, obţinerea unei calităţi superioare poate fi rezultatul unui consum de muncă exagerat care face ca activitatea să se desfăşoare în mod ineficient. Realizarea unor produse de o calitate superioară constituie o condiţie de bază a unei activităţi eficiente, dar realizarea acesteia cu costuri foarte mari este de neadmis.

Aşa după cum a fost prezentat, în urma efortului de investiţii se obţin diverse efecte economice reflectate de fapt şi pe plan financiar. Nivelul acestor efecte, în raport cu efortul investiţional dă măsura eficienţei investiţiei.

Preview document

Eficiență Economică - Pagina 1
Eficiență Economică - Pagina 2
Eficiență Economică - Pagina 3
Eficiență Economică - Pagina 4
Eficiență Economică - Pagina 5
Eficiență Economică - Pagina 6
Eficiență Economică - Pagina 7
Eficiență Economică - Pagina 8
Eficiență Economică - Pagina 9
Eficiență Economică - Pagina 10
Eficiență Economică - Pagina 11
Eficiență Economică - Pagina 12
Eficiență Economică - Pagina 13
Eficiență Economică - Pagina 14
Eficiență Economică - Pagina 15
Eficiență Economică - Pagina 16
Eficiență Economică - Pagina 17
Eficiență Economică - Pagina 18
Eficiență Economică - Pagina 19
Eficiență Economică - Pagina 20
Eficiență Economică - Pagina 21
Eficiență Economică - Pagina 22
Eficiență Economică - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Eficienta Economica.docx

Alții au mai descărcat și

Întreprinderea în mediul competitiv - studiu de caz realizat la SC Textil-Grup SA

Capitolul I - Prezentarea generală a interprinderii 1.1. Scurt istoric S.C.Textil-Grup.S.A a luat fiinţă în iulie 1997.Este persoană juridică...

Calculul indicatorilor de eficiență economică pentru un proiect de investiții, la MCM Steel SA Bocșa

Capitolul I NOŢIUNI PRIVIND INVESTIŢIILE ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ 1.1 CONCEPTUL DE INVESTIŢIE ŞI STRUCTURA ACESTEIA Noţiune de investiţie, într-o...

Analiza economico financiară a unei societăți comerciale din România

INTRODUCERE Performanţa economică reprezintă o modalitate superioară de exprimare a eficienţei economice a unei activităţi. Prin eficienţa...

Studiu de Caz Privind Activitatea de Marketing la SC Saff Trading SRL

INTRODUCERE Comerţul de gros este influenţat direct sau indirect de o serie de tendinţe din economia mondială, cum ar fi: globalizarea cererii şi...

Analiza economico - financiară a activității întreprinderii de evaluare

Introducere În condiţiile economiei de piaţă, activitatea economică este concentrată în veriga de bază a economiei - întreprinderi, firme - unde...

Analiza eficienței economice a investițiilor la societatea Bega - Upsom SA

Capitolul I CONTINUTUL INVESTITIILOR SI AL EFICIENTEI ECONOMICE A ACESTORA 1.1 CONCEPTUL DE INVESTIŢIE ÎN ECONOMIE Tranziţia societăţii...

Factorii care influențează economia turismului rural

Unul dintre factorii care a ajutat la apariţia şi dezvoltarea agroturismului îl constituie complexitatea societăţii moderne. Omul modern depune tot...

Analiza cifrei de afaceri și a corelației dintre indicatorii valorici ai producției

Cifra de afaceri este un indicator de performanță ce exprimă poziția strategică a firmei, poziția pe piață și posibilitatea întreprinderii de a...

Te-ar putea interesa și

Analiza diagnostic - SC Electrica SA Giurgiu

CAPITOLUL 1 “INVESTITIILE IN ROMANIA CONTEMPORANA” 1.1. ROLUL INVESTITIILOR IN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIATA DIN ROMANIA In orice domeniu:...

Proiect de practică - agenția de turism SC Bibi Touring SRL

CAP 1. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII DATE DE IDENTIFICARE A FIRMEI. Numele firmei : SC BIBI TOURING S.R.L. Forma juridica de...

Eficiență Economică a Investițiilor

1. EFICIENŢA ECONOMICĂ 1.1. Conceptul de eficienţă economică a investiţiei Pentru realizarea unui obiectiv de investiţii, în practică există mai...

Eficiența economică a mecanizării agriculturii - studiu de caz SC Agrotehnica SA

Introducere Agricultura este o ramură traditională a economiei românesti care are ca mijloc de productie fondul funciar agricol (totalitatea...

Proiect de practică Hotel Star Ploiești

CAPITOLUL ll. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII In acest capitol se va face o prezentare generala a societatii comerciale Quartz International...

Practică agenția de turism SC Ena Touring SRL

CAP 1. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII Nume societate - S.C. Ena Touring S.R.L. Director Agentie - Elena Cojocaru C.U.I. - 18362372 Nr....

Eficiența economică a investiției

CAPITOLUL 1 EFICIENTA ECONOMICA - ELEMENT HOTARÂTOR IN DECIZIA DE INVESTITII 1.1. Conceptul de eficienta economica a investitiei Analiza...

Conceptul de eficiență economică

Conceptul de eficienta economica a investitiilor Analiza gradului de dezvoltare a unui sistem economic,a capacitatii lui de supravietuire,a...

Ai nevoie de altceva?