Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4737
Mărime: 25.09KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Cuprins

Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar pag. 3

2. Etapele procesului bugetar la nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat pag. 3

2.1. Elaborarea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat pag. 3

2.2. Examinarea şi aprobarea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat pag. 5

2.3. Execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat pag. 6

2.4. Contul general al execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat pag. 12

3. Concluzii pag. 13

BIBLIOGRAFIE pag. 16

Extras din document

1. Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar

Procesul bugetar reprezintă o succesiune de etape ce constau în elaborarea, aprobarea, executarea,încheierea, controlul şi raportarea rezultatelor execuţiei bugetului.

În derularea procesului bugetar, responsabilităţile revin Parlamentului, Guvernului, Ministerului Economiei şi Finanţelor, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi unor instituţii din subordinea acestora. Guvernul asigură elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale în colaborare cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Guvernul poate aproba, prin hotărâre, modificări în structură şi între bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe. Parlamentul trebuie să aprobe bugetul asigurărilor sociale de stat prin lege, după ce proiectul trece prin toate etapele prevăzute de lege. în cazul în care se doreşte amendarea prevederilor iniţiale ale legii bugetului asigurărilor sociale în timpul anului bugetar, tot Parlamentul trebuie să adopte o lege în acest sens. La sfârşitul anului, după expirarea anului bugetar, Parlamentul aprobă şi contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat.

2. Etapele procesului bugetar la nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat

2.1. Elaborarea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat

Bugetul asigurărilor sociale de stat este o componentă a sistemului bugetului public, ce reflectă constituirea şi utilizarea fondurilor băneşti necesare ocrotirii pensionarilor, salariaţilor, mamelor cu copii mici în îngrijire, anumitor categorii de refugiaţi şi membrilor familiilor lor.

Elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat constituie stadiul iniţial al planificării bugetare, care cuprinde activitatea complexă şi multilaterală de determinare a veniturilor şi cheltuielilor asigurărilor sociale de stat pe an şi pe trimestre, pe baza aplicării principiilor planificării bugetare.

Ţinând seama de orientările date de Guvern, Ministerul Finanţelor Publice, de acord cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, ca organe de specialitate, stabilesc termenele pentru elaborarea tuturor planurilor financiare, pe baza cărora se elaborează bugetul asigurărilor sociale de stat.

Bugetul asigurărilor sociale de stat se elaborează şi se administrează de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale – Direcţia generală a asigurărilor sociale şi pensiilor. Cheltuielile nu se pot înscrie în buget şi nu se aprobă fără stabilirea surselor din care urmează să fie efectuate.

Elaborarea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat este posibilă numai prin respectarea cu stricteţe a legislaţiei de asigurări sociale în vigoare, a indicatorilor social-culturali din programul de dezvoltare economică şi socială, a normelor de cheltuieli, a subdiviziunilor clasificaţiei bugetare a veniturilor şi cheltuielilor.

Bugetul asigurărilor sociale de stat este constituit din:

a) bugetul asigurărilor sociale, elaborat de organele de asigurări sociale din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în care sunt cuprinse veniturile şi cheltuielile cu caracter centralizat

b) bugetele pentru realizarea asigurărilor sociale ale direcţiilor judeţene şi a Municipiului Bucureşti, subordonate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, rezultate din concentrarea bugetelor pentru realizarea asigurărilor sociale întocmite de către întreprinderi, instituţii şi comune. Lucrările privind elaborarea proiectului asigurărilor sociale de stat încep din luna iulie-august a anului de bază. Dat fiind faptul că la această dată bugetul anului în curs este executat numai pe lunile expirate, se determină mai întâi execuţia probabilă a bugetului până la finele anului în curs. Determinarea execuţiei preliminare a bugetului până la finele anului se obţine pe baza experienţei anilor anteriori şi a realizării veniturilor şi cheltuielilor din perioada expirată a anului în curs.

Folosindu-se de datele primite din judeţe, de datele proprii de care dispune şi de execuţia preliminară a veniturilor şi cheltuielilor, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul următor.

Însoţit de un memoriu explicativ, proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat se înaintează de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Finanţelor Publice pentru verificare şi avizare.

Bibliografie

Gherghel Silvia – Bufget şi trezorerie publică, Editura Focus, Petroşani, 2002

Moşteanu Tatiana – Buget şi trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2008

Iacob Doiniţa - Buget şi trezorerie publică – Suport de curs, Galaţi, 2009

Moşteanu Tatiana – Buget şi trezorerie publică, Editura tribuna economică, Bucureşti, 2002

Lefter Chirică – Finanţe publice, contabilitate bugetară şi de trezorerie, Editura Economică, Bucureşti, 2002

Văcărel I. – Bugetul pe programe multianuale, editura Expert, Bucureşti, 2001

Manolescu Gheorghe – Buget – Abordare economică şi financiară, Editura Economică, Bucureşti, 1997.

Moşteanu Tatiana – Buget şi Trezorerie Publică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000.

Moşteanu Tatiana – Buget şi Trezorerie Publică, Editura Du Style, Bucureşti, 2000.

Moşteanu Tatiana (coordonator) – Buget şi Trezorerie Publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2003.

Roman Constantin – Gestiunea Financiară a instituţiilor Publice, Editura Economică, Bucureşti, 2000.

*** Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, publicată în monitorul Oficial nr. 618/18 iulie 2006, cu modificările ulterioare.

*** Legea nr. 388/2007, privind bugetul de stat pe anul 2008, publicată în monitorul oficial nr. 902/31 decembrie 2007

*** Legea nr. 312/2004, privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în MO nr. 582/30 iunie 2004

*** Norme metodologice privind organizarea şi funcţionarea trezoreriei finanţelor publice nr. 5318

Preview document

Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat - Pagina 1
Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat - Pagina 2
Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat - Pagina 3
Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat - Pagina 4
Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat - Pagina 5
Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat - Pagina 6
Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat - Pagina 7
Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat - Pagina 8
Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat - Pagina 9
Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat - Pagina 10
Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat - Pagina 11
Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat - Pagina 12
Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat - Pagina 13
Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat - Pagina 14
Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat - Pagina 15
Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Etapele Procesului Bugetar la Nivelul Asigurarilor Sociiale de Stat.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurările Sociale

Introducere Necesitatea asigurărilor sociale a fost recunoscută încă din etapa dezvoltării manufacturilor cu un număr de salariaţi sporit, în...

Execuția bugetului asigurărilor sociale de stat

Execuția bugetară constă în asigurare încasări veniturilor și executarea cheltuielilor cu respctarea urrmătoarelor reguli: -Separarea atribuțiilor...

Subiecte și răspunsuri proces bugetar public

Definiți următoarele noțiuni: impozit, taxă, contribuție. taxă – suma plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 1. Conţinutul asigurărilor sociale de stat 2. Structura Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat 3....

Te-ar putea interesa și

Încheierea Execuției Bugetare în Cadrul Trezoreriei Statului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze modalitatea de efectuare a operaţiunilor privind încheierea execuţiei sistemului bugetar...

Bugetul de stat al României - principalul plan financiar al statului

INTRODUCERE Bugetul de stat constituie componenta centrală a sistemului financiar-bancar, care cuprinde o parte a relaţiilor social-economice...

Fundamentarea și Execuția Cheltuielilor Bugetare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași

Cap 1. Organizarea şi funcţionarea la CAS Iaşi 1.1. Scurt istoric Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a...

Fundamentarea și execuția procesului bugetar în cadrul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vaslui

Capitolul 1. Organizarea și funcționarea Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Vaslui 1.1Scurt istoric În conformitate cu Legea 95 / 2006...

Bugetul general consolidat al României

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT Bugetul general consolidat reflectă toate veniturile şi cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel naţional şi...

Evolutia Asigurarilor Sociale de Stat

A. Aspecte teoretice privind bugetul asigurărilor sociale de stat 1.Conţinutul economic al bugetului asigurărilor sociale de stat Bugetul...

Evoluția Veniturilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Sănătate în Perioada 1990-2008

Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar În derularea procesului bugetar, responsabilităţile revin Parlamentului, Guvernului,...

Buget și Trezorerie

CAPITOLUL I – BUGETUL PUBLIC –PRINCIPALUL MECANISM DE REALIZAREA FUNCTIILOR PUBLICE Obiective: - înțelegerea mecanismului financiar în...

Ai nevoie de altceva?