Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale

Referat
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 8518
Mărime: 46.68KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Stefan

Cuprins

I Conceptul de evaziune fiscală

1. Noţiunea de evaziune fiscală . pag.3

2. Formele evaziunii fiscale . pag.4

II Metode de combatere a evaziunii fiscale

1. Cauzele evaziunii fiscale . pag.9

2. Prevederi legale în ce constă evaziunea fiscală . pag.10

3. Organe competente în combaterea evaziunii fiscale . pag.12

4. Măsuri de prevenire și metode de combatere a fenomenului de evaziune fiscală . pag.14

III Evaziunea fiscală și combaterea acesteia în România . pag.15

IV Studiu de caz .pag.18

V Concluzie . pag.20

VI Bibliografie . pag.21

Extras din document

I Conceptul de evaziune fiscală

1. Noţiunea de evaziune fiscală

Evaziunea fiscală reprezintă la momentul prezent un fenomen economic dar şi social complex, care are un efect direct la dezichilibrare în mecanismele pieţei, dar şi la îmbogăţirea, în mod ilegal, a practicanţilor acestor metode de inşelăciune ce afectează statul dar şi pe fiecare cetăţean al statului în parte. Ca fenomen, evaziunea fiscală se întâlnește atât pe plan național, cât și pe cel internațional, reprezentând una dintre cele mai raspândite infracțiuni cu caracter economic. E foarte greu de definit fenomenul de evaziune din pricina existenţei mai multor interpretări, denumiri, accepţiuni şi viziuni ale acestuia, fiind utilizate o mulţime de sintagme pentru acesta ca „fraudă, fraudă ilegală, fraudă legală, evaziune internaţională, economie subterană, economie neagră, fraudă prin lege”.

Astfel, evaziunea fiscală este caracterizată printr-o imprecizie foarte mare, acesteia asociindui-se trei sensuri. Primul sens ce i s-a atribuit evaziunii fiscale, mai ales între cele două războaie mondiale, a fost cel în care frauda îmbracă o formă extensivă, adică noţiunea de evaziune fiscală este inclusă în cea de fraudă. Cel mai cunoscut sens în care este cunoscută evaziunea fiscală, cel de-al doilea, este „arta de a evita căderea în câmpul de atracţie al legii fiscale”. Potrivit acestei percepţii evaziunea fiscală este, oarecum, asimilată fraudei. Cel de-al treilea sens constituie un termen generic şi desemnează totalitatea „manifestărilor de fugă din faţa impozitelor” (Maurice Duverger). Aceasta este o definire în sens larg a evaziunii fiscale, care ajunge să înglobeze şi frauda.

Legiuitorul a dat termenului de evaziune fiscală, conform legii 87 din 1994, definiţia: „Evaziunea fiscală este sustragerea prin orice mjloace de la impunerea sau de la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale de către persoanele fizice şi juridice române sau străine, denumite în cuprinsul legii contrbuabili”.

Dicţionarul explicativ al limbii române ne dă o definiţie simplificată reprezentând evaziunea ca o „sustragere de la plata obligaţiilor fiscale”.

Profesorul universitar D.D. Şaguna vede evaziunea fiscală drept „rezultanta logică a defectelor şi inadvertenţelor unei legislaţii imperfecte, a metodelor defectuoase de aplicare, precum şi a unei neprevederi şi a nepriceperii legiuitorului, a cărui fiscalitate excesivă este tot atât de vinovată ca şi cei pe care îi provoacă prin aceasta la evaziune”.

Această neconcordanţă de păreri a autorilor motivează absenţa unei definiţii unanim acceptate de toţi, neconcordanţa fiind dată de ambiguitatea fenomenului la care ne referim.

Pe scurt, putem defini evaziunea fiscală drept suma plăţilor făcute dar nedeclarate oficial, sau sustragerea de la impunere a materiei impozabile. Totalitatea activităţilor de evaziune fiscală sunt cuprinse în economia neagră (evaziune fiscală totală) şi economia gri (evaziune fiscală parţială), amândouă constituind economia subterană – totalitatea activităţilor economice nedeclarate instituţiilor însărcinate cu stabilirea impozitelor şi cotizaţiilor sociale, care scapă înregistrărilor statistice şi contabilităţii naţionale. Mai există şi conceptul de economie nefiscalizată, care cuprinde atât economia subterană cât şi cea de subzistenţă.

2. Formele evaziunii fiscale

În cazul evaziunii, contribuabilul încearcă să se plaseze într-o poziţie cât mai favorabilă, pentru a beneficia în cât mai mare măsură de avantajele oferite de reglementările fiscale în vigoare. Cu alte cuvinte, evazionistul foloseşte de obicei procedee legale sesizând şi făcând să joace în folosul său chiar posibilităţile lăsate deschise de legiuitor, uneori cu anumite intenţii. Se ştie, de exemplu, că în vederea promovării unor activităţi economice se prevăd exonerări şi diferite norme de stimulente fiscale, de care unii ajung în mod abil să beneficieze cu toate că nu au temei.

Multitudinea impozitelor şi reglemetărilor, complexitatea dispozitivelor fiscale din lumea contemporană constituie, în sine, putinţă şi îndemn la ocolire sau prevalări de elemente faptice care să ducă, în final, la diminuarea obligaţiilor de plată. Un asemenea efect are în multe ţări regimul special de care se bucură la impozitare veniturile realizate din plasamente având caracter de economii personale, mai ales atunci când sunt reinvestite. Şi faptul că unele ţări aplică nerezidenţilor cote reduse de impozite sau chiar exonerări asupra participaţiilor la capital, a investiţiilor şi diferitelor operaţiuni financiare crează condiţii pentru evaziunea fiscală a cetăţenilor din alte ţări. Posibilităţi deosebite oferă aşa numitele "paradisuri fiscale, unde îşi fixează de preferinţă sediul numeroasele societăţi trans-naţionale sau au domiciliul mai ales multe persoane fizice atrase de scutirile de impozite.

Astfel, sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor bugetare se poate realiza și prin

interpretarea legilor fiscale în favoarea contribuabilului, caz în care avem de-a face cu

a) Evaziune fiscală legală (licită), care nu constituie infracţiune. Se realizează la adăpostul

legii, şi permite sustragerea de la impunere a unei părţi din materia impozabilă fără ca această conduită să fie considerată o încălcare a legii.

Evaziunea fiscală legală se realizează atunci când o anumită parte din veniturile sau averea unor persoane sau categorii sociale, sunt sustrase de la impunere datorită modului în care legislaţia fiscală dispune stabilirea obiectului impozabil. Aceasta se produce prin aplicarea unor norme de venituri impozabile mijlocii, prin scăderea unor procente forfetare de cheltuieli la calculul veniturilor impozabile, prin scăderea din profituri reale ale contribuabililor a unor cheltuieli investiționale, de sponsorizare cultural/sportive, etc.

Suntem în prezenţa evaziunii fiscale legale atunci când un venit este stabilit în funcţie de unele criterii exterioare, ori după anumite norme medii şi, care determină un venit impozabil inferior celui real.

În practica statelor cu economie de piaţă, faptele care au în vedere interpretarea favorabilă a legislaţiei fiscale, adică cazurile de evaziune fiscală legală, mai frecvente sunt următoarele:

- constituirea de fonduri de amortizare sau de rezervă, într-un cuantum mai mare decât cel ce se justifică din punct de vedere economic, micşorând astfel venitul impozabil;

- practica unor societăţi comerciale de a investi o parte din profitul realizat în achiziţii de maşini şi echipamente tehnice pentru care statul acordă reduceri ale impozitului pe venit, măsură menită să stimuleze acumularea;

- asocierile de familie dar şi societăţile oculte dintre soţia şi copii întreprinzătorului şi acesta, rezultatul unei asemenea manevre fiind impunerea separată a acestora, repartizarea separată a veniturilor pe fiecare asociat ducând la micşorarea sarcinilor fiscale. Prin astfel de soluţii sunt speculate prevederile legale ce reglementează cote de impunere mai mici sau stabilesc reduceri, scutiri de impozit pentru veniturile până la un anumit plafon;

Preview document

Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 1
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 2
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 3
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 4
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 5
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 6
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 7
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 8
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 9
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 10
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 11
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 12
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 13
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 14
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 15
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 16
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 17
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 18
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 19
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 20
Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Evaziunea Fiscala - Metode de Combatere a Evaziunii Fiscale.doc

Alții au mai descărcat și

Evaziunea Fiscală între Teorie și Realitate

Dimensiunea economiei subterane nu poate fi masurata cu precizie, cifrele variind de la o sursa la alta, dar totusi efectele se fac din plin...

Evaziunea fiscală și posibilități de combatere a acesteia

INTRODUCERE Definiţa ca fiind o minimalizarea a obligaţiilor fiscale în mod legal şi prin mijloace de dezvaluire deplina faţa de autoritaţile...

Dizolvarea si Lichidarea - Societatilor Comerciale

Capitolul 1 Dizolvarea societăţilor comerciale Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale sunt două noţiuni diferite, dar ambele se referă...

Evaziunea fiscală

EVAZIUNEA SI FRAUDA FISCALA Caracterizare generala Evaziunea fiscala reprezinta sustragerea prin orice mijloace, in intregime sau in parte, de la...

Sursele de finanțare a investiției

Finantarea reprezinta procesul de asigurare a unor fonduri banesti necesare desfasurarii unor activitati ale unei intreprinderi, institutii sau...

Standardul internațional de contabilitate 17 - contractele de leasing

Contracte de leasing (IAS 17) IAS 17 se referă la contabilizarea tuturor contractelor de leasing cu excepţia celor care se referă la: -...

Evaziunea Fiscală

ARGUMENT Am conceput această temă deoarece sunt foarte multe de vorbit despre evaziunea fiscală şi mai ales în zilele noastre când toti...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea Fiscală între Teorie și Realitate

Dimensiunea economiei subterane nu poate fi masurata cu precizie, cifrele variind de la o sursa la alta, dar totusi efectele se fac din plin...

Organizarea și exercitarea controlului efectuat de către garda financiară secția jud. Caraș-Severin

Instituţia controlului financiar în ţara noastră, formele şi metodele de organizare şi exercitare, principiile de bază precum şi funcţiile şi...

Evaziunea Fiscală

INTRODUCERE Oriunde şi oricând existenţa controlului presupune existenţa răspunderii. Controlul fără răspundere şi răspunderea fără control sunt...

Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale

INTRODUCERE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele se confruntă şi ale cărui...

Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia

Introducere MOTO: ”Avem impozite pe fiecare articol care ne intră în gură, ne acoperă spatele sau pe care punem picioarele; impozite pe ce e...

Evaziunea fiscală și posibilități de combatere a acesteia

INTRODUCERE Definiţa ca fiind o minimalizarea a obligaţiilor fiscale în mod legal şi prin mijloace de dezvaluire deplina faţa de autoritaţile...

Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului

Introducere " Evaziunea fiscală a fost întotdeauna activă şi ingenioasă pentru motivul ca Fiscul, lovind indivizii în averea lor, îi atinge în cel...

Controlul financiar de stat și combaterea evaziunii fiscale

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme de natură economică şi financiară, care mai de care mai serioase. Dintre...

Ai nevoie de altceva?