Experiențe de reforme monetare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4871
Mărime: 215.91KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Materie: Macroeconomie
Chisinau

Cuprins

INTRODUCERE 3

Capitolul I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND REFORME MONETARE 4

1.1. Definirea conceptului de monedă și politică monetară 4

1.2. Principalele instrumenteal politicii monetare 7

Capitolul II. ANALIZA REFORMELOR MONETARE 8

2.1. Impactul politicii monetare asupra evoluției macroeconomice din Republica Moldova 8

2.2. Reformele monetare postbelice în contextul reglementărilor internaționale 12

CONCLUZII GENERALE 14

BIBLIOGRAFIE 15

ANEXE 16

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. Politica monetară este componentă de bază a politicii economice, alături de alte componente,în principal politica bugetară și politica fiscală , având un rol important în realizarea obiectivelor principale ale acesteia și anume:stabilitatea prețurilor, asigurarea unei creteri economice echilibrate, ocuparea deplină a forței de muncă și asigurarea echilibrului balanței de plăți externe .In acest sens, politica monetară are ca misiune principală reglarea cantității de monedă disponibil în economie, astfel incit aceasta să dispună de lichidități suficiente, în vederea asigurrii funcționării sale normale și a dezvoltării echilibrate.

Aspectul important este, că autoritățile monetare ale oricărei țări trebuie să poată evalua cât mai exact ritmul și efectele acțiunii lor asupra economiei. Acest fapt presupune, în primul rând, înțelegerea mecanismelor prin care politica monetară influențează economia, unul dintre cele mai importante fiind mecanismul de transmisie a politicii monetare.

Scopul lucrării constă în evaluarea impactului acesteia asupra principalelor variabile macroeconomice (PIB, cursul valutar, rata inflației), dar și cercetarea diferitor reforme monetare.

Obiectul. Evaluarea efectelor politicii monetare asupra variabilelor macroeconomice și evoluției economiei

Structura referatului pornind de la obiectivul de bază și sarcinile propuse spre realizare, referatul este conceput cu următoarea structură: introducere,doua capitole care reflect conținutul de bază al cercetărilor efectuate, concluzii, bibliografie si anexe.

În capitolul I “ASPECTE TEORETICE PRIVIND REFORME MONETARE“este definit conceptul de politică monetară și de monedă. De asemenea, sunt analizate obiectivele si instrumentele politicii monetare.

În capitolul II “ANALIZA REFORMELOR MONETARE” este identificat și argumentat rolul primordial al Băncii Naționale a Moldovei în crearea cantității necesare de bani și aprovizionarea cu bani a economiei prin măsurile de politică monetară pe care le adoptă. Sunt identificate canalele de transmisie a politicii monetare în Republica Moldova, este evaluată funcționalitatea și eficiența acestora și sunt analizate efectele politicii monetare asupra variabilelor macroeconomice și evoluției economiei naționale. De asemenea sunt analizate niște reforme monetare, dar și reforma monetară întârziată efectuată în Republica Moldova.

Capitolul I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND REFORME MONETARE

1.1. Definirea conceptului de monedă și politică monetară

Definirea monedei reprezintă o problemă importantă deoarece aceasta are efecte multiple asupra activității economice. Moneda, ca și banul, servind ca instrument pentru mijlocirea schimbului, nu este creația sau invenția vreunui geniu omenesc. Moneda este rezultatul firesc al unei evoluții. S-a născut în decursul vremurilor, din nevoia de schimb a omului, care îl împinge către forma de viața socială.

Apariția monedei este condiționată deci de formarea unei societăți omenești cu preocupări economice, ale cărei caracteristici principale sunt:

- Proprietatea particulară;

- Diviziunea muncii;

- Schimbul de bunuri și servicii.

Prima încercare de a defini moneda aparține lui Aristotel care în Politica prezintă moneda ca o materie utilă prin ea însăși, ușor de a o folosi în diferite nevoi ale vieții. Ea poate fi metal, fier, argint sau orice altă substanță căreia i se va determina mai întâi dimensiunea și greutatea. Tot Aristotel spune că cei care se folosesc de monedă făcând alte convențiuni, pentru ei moneda nu mai are nici valoare, nici utilitate, servind numai pentru procurarea bunurilor necesare. Moneda este un mediu și măsura comună tuturor bunurilor evaluând prețul superior al unora și prețul inferior al altora.

Moneda trebuie sa fie acceptată de către toți, peste tot și în toate timpurile (oricând). Pentru a fi acceptată de către toți, valoarea monedei trebuie să fie fondată pe încrederea pe care o au în ea purtătorii.Această încredere nu se manifestă decât în sânul comunității monetare, care este în general națiunea. Totuși anumite instrumente monetare pot fi utilizate în afara frontierelor căpătând caracterul de moneda internațională.

Moneda este expresia unor situații și imperative economice (producție, schimb) dar ea este totodată și o expresie a suveranității, a voinței statului, al cărui gir îl poartă și al cărui control îl accepta. Moneda este în același timp unul din instrumentele puterii de stat.

Teoria lui Keynes presupune o analiza complexa și în dinamica a mai multor factori care influențează circulația monetară. Pentru prima data aceasta teorie are la baza anticipări și previziuni. Keynes a elaborat regula principală, conform căreia cantitatea de monedă depinde de preferințele pentru lichiditate, de rata dobanzii și de rentabilitatea marginală a capitalului. Aceasta regula presupune optimizarea unor raporturi în structura investițiilor, a raportului salarii-economii, a cereii de consum, a ofertei de bunuri de consum.

Moneda este intermediarul modern al schimburilor și unitatea de cont prin care sunt exprimate prețurile și datoriile. Controlând evoluția monedei și a creditului, statul și banca sa de emisiune poate spera să favorizeze echilibrul dintre economii și cheltuielile pentru investiții.

După modul de utilizare și scopul utilizării, moneda cunoaște mai multe forme sau tipuri:

Bibliografie

I. Acte normative

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei: nr. 548-XIII din 21.07.95. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova [online]. 1995, nr. 56-57. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311685 .

II. Lucrări științifice

2. MANOLESCU Gh. Monedă și credit. București: Editura Fundației România de Mâine2003. 228p.

3. CARAGANCIU, Anatolie; ILIADI, Gheorghe. MONEDĂ ȘI CREDIT. Chișinău: ASEM,2004, 249 p.

4. DRAGOMIR, Georgeta. Monedă și Credit. 2009-2010, 68 p. Disponibil: http://www.docstoc.com/docs/111370096/Moneda-si-credit-CIG-II-cap1 .

III. Surse statistice și de date

5. Statistica Băncii Naționale a Moldovei privind agregatele monetare. Disponibil: http://bnm.md/md/agregate_monetare.

Preview document

Experiențe de reforme monetare - Pagina 1
Experiențe de reforme monetare - Pagina 2
Experiențe de reforme monetare - Pagina 3
Experiențe de reforme monetare - Pagina 4
Experiențe de reforme monetare - Pagina 5
Experiențe de reforme monetare - Pagina 6
Experiențe de reforme monetare - Pagina 7
Experiențe de reforme monetare - Pagina 8
Experiențe de reforme monetare - Pagina 9
Experiențe de reforme monetare - Pagina 10
Experiențe de reforme monetare - Pagina 11
Experiențe de reforme monetare - Pagina 12
Experiențe de reforme monetare - Pagina 13
Experiențe de reforme monetare - Pagina 14
Experiențe de reforme monetare - Pagina 15
Experiențe de reforme monetare - Pagina 16
Experiențe de reforme monetare - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Experiente de reforme monetare.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Monetar Internațional

INTRODUCERE Unificarea monetară europeană este în prezent un proces în plină desfăşurare, ce-şi are punctul de plecare în S.M.E. . Ideea de...

Inflația - Cauze și Costuri Contemporane

INTRODUCERE Războiul a fost întotdeauna mijlocul de acaparare prin forţă a unor noi teritorii. După un timp, s-a înţeles foarte bine această idee...

Integrarea Europeană și Efectele Monedei Euro Asupra Utilizatorilor

CAPITOLUL I NECESITATEA INTEGRĂRII MONETARE EUROPENE I.1. Etapele ale înfăptuirii Uniunii Monetare Europene Uniunea Europeană este rezultatul...

Sistemul Electronic de Plati - O Noua Treapta in Evolutia Decontarilor Bancare

De-a lungul timpului, pentru economisti, studiul banilor, a institutiilor bancare si a pietelor financiare a constituit unul dintre cele mai...

Rolul Politicii Fiscale asupra Cresterii Economice

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Cresterea economica constituie o problema de maxima importanta pentru organele de guvernamant din...

Cum se calculează rata inflației în România

I. Notiuni teoretice privind inflatia Inflatia actuala este un proces obiectiv de depreciere a banilor in circultie, deoarece devalorizarea nu...

Integrarea Monetara Europeana si Problema Monedei Unice

SIMBOLURILE UNIUNII EUROPENE Drapelul european este albastru, cu 12 stele. A fost adoptat initial de catre Consiliul Europei, în 1955, si a...

Moneda Euro

Crearea euro Desi istoria economica ne ofera multiple exemple de procese de unificare monetara ce au angajat mai multe tari sau entitati politice...

Ai nevoie de altceva?