Frauda în auditul intern

Referat
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 13379
Mărime: 80.56KB (arhivat)
Publicat de: Madalina S.
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I: Conceptul de fraudă şi eroare în auditul financiar-contabil 3
 3. 1.1. Definiţia Auditului 3
 4. 1.2. Scopul activităţii de audit 3
 5. 1.3 Conceptele de fraudă şi eroare. Definiţie. Factori distinctivi 4
 6. CAPITOLUL II : Responsabilităţi în detectarea fraudelor şi erorilor 7
 7. 2.1. Responsabilitatea celor însărcinaţi cu guvernanţa şi conducerea 7
 8. 2.2. Responsabilitatea Auditorului 7
 9. CAPITOLUL III : Probe şi teste de audit pentru determinarea erorilor şi fraudelor 9
 10. 3.1. Probe de audit 9
 11. 3.2. Proceduri de fond 12
 12. CAPITOLUL IV : Riscuri și apecte în privința fraudelor 18
 13. 4.1. Factorii de risc de fraudă în raport cu ciclul de depozitare 20
 14. 4.2. Factorii de risc de fraudã în raport cu ciclul de tranzacționare 20
 15. 4.3.Factori de risc de fraudã în raport cu ciclul de creditare 21
 16. CAPITOLUL V : Eroarea şi pragul de semnificaţie 23
 17. 5.1. Proceduri utilizate în cazul în care circumstanţele indică existenţa unei posibile denaturări 25
 18. 5.2.Considerarea dacă o denaturare identificată poate constitui un indiciu de fraudă 25
 19. 5.3.Comunicarea şi declaraţiile conducerii 26
 20. 5.4.Comunicările către autorităţile de reglementare şi implementare 28
 21. 5.5. Incapacitatea auditorului de a finaliza angajamentul 28
 22. 5.6.Comunicarea cu un auditor succesor propus 29
 23. CAPITOLUL VI : Studiu de caz. Exemple de fraude 30
 24. 6.1.Conflicte de Interese frauduloase 30
 25. 6.2.Clepsidra 30
 26. 6.3.Fraude cu carduri de serviciu 31
 27. 6.4.Frauda in achizitii/ cumparari/ investitii/ subcontractare 32
 28. curajul de a-i cere explicatii furnizorului care il tratase atat de bine la Londra. 32
 29. CONCLUZII 33
 30. BIBLIOGRAFIE 34

Extras din referat

INTRODUCERE

Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu înaintarea procesului de reformă şi integrarea economiei româneşti în structurile Uniunii Europene.

Auditul financiar în România se află la început de drum, iar reglementările legislative din ultimii ani, previzionează tendinţe noi şi creşterea rolului acestuia în secolul ce a început. Acest aspect este motivat şi de numeroasele schimbări de ordin economic, ce au loc în societatea românească, cum ar fi dezvoltarea activităţilor bursiere, creşterea numărului de tranzacţii financiare, fuziunea, şi falimentul societăţilor.

Originea meseriei de auditor este foarte veche cu toate că nu a fost cunoscută sub această denumire, deoarece, în mărturiile timpului, istoria contabilităţii era similară cu istoria economică.

O certitudine a descoperirilor istorice este însăşi faptul că dezvoltarea vieţii sociale şi formarea statelor nu s-au putut realiza fără colectarea de impozite şi taxe, toate acestea determinând necesitatea de a ţine socoteli şi în consecinţă, de a face calcule.

Încă din antichitate, s-a ajuns la ideea că o bună gestionare a patrimoniului se poate realiza doar prin respectarea unor proceduri şi reguli de control financiar, aspecte care au stat la baza descoperirii contabilităţii ca ştiinţă, ele fiind respectate chiar după mii de ani.

Din secolul al XX-lea, încep să se emită legi prin care să fie recunoscută oficial importanţa verificării prin audit şi chiar se impune obligativitatea ei precum şi a publicării bilanţului, pentru ca acesta să redea „o imagine fidelă şi exactă” a patrimoniului. Dezvoltarea auditului şi a controlului intern, alături de dezvoltarea contabilităţii, au fost rezultatul muncii şi concluziilor desprinse de către contabili şi asociaţiile de auditori, ca un rod al experienţelor dobândite de aceştia şi nu ca o consecinţă sau o impunere legislativă.

Iniţial, controlul financiar (intern) a fost conceput de către proprietarii de întreprinderi pentru a limita riscul fraudelor şi pentru a li se face o analiză amănunţită a situaţiei unităţii, apoi s-a dezvoltat ideea prin care controlul este obligatoriu pentru a se evita erorile de ordin contabil.

Profesia de auditor financiar capătă noi valenţe în anul 1933, când Bursa din New York impune companiilor importante să-şi prezinte situaţiile financiare certificate de către un contabil independent şi să anexeze raportul de audit. Raportul de audit devine astfel un element obligatoriu al situaţiilor financiare pentru companiile cotate la Bursă.

Se relevă faptul că auditul financiar a apărut din nevoi obiective, la fel ca şi contabilitatea şi controlul financiar.

Practicile de audit financiar au fost introduse la noi în ţară, în perioada de tranziţie spre o economie de piaţă, din dorinţa specialiştilor români de a corela şi adapta reglementările româneşti cu standardele contabile prevăzute pe plan internaţional.

Auditul financiar se consolidează o dată cu evoluţia procesului de reformă şi realizarea efectivă a unei economii similare cu a ţărilor din Uniunea Europeană.

În concluzie, România impune implementarea tehnicilor de audit financiar armonizate cu cele internaţionale iar, complexitatea şi perpetua evoluţie a activităţilor economice determină perfecţionarea continuă a standardelor de contabilitate şi audit precum şi a cunoştinţelor profesioniştilor în domeniu.

CAPITOLUL I: Conceptul de fraudă şi eroare în auditul financiar-contabil

1.1. Definiţia Auditului

Etimologic, termenul audit îşi are izvorul în limba latină, provenind de la verbul „audire”, care înseamnă „a asculta”, mai târziu îşi găseşte originea în limba engleză în verbul to audit, cu sensul de „a examina, a verifica”. Practic, auditul reprezintă un raţionament profesional, ce se poate aplica în orice domeniu de activitate (vezi auditul mediului, auditul managementului, auditul calităţii etc.).

În altă ordine de idei, auditul financiar precizează coordonatele în care îşi desfăşoară activitatea auditorii financiari, pe când profesia de auditor financiar reprezintă „cadrul care asigură desfăşurarea procesului de audit financiar”

După cum o incursiune în istoria contabilităţii relevă utilitatea teoretică şi practică a acestei discipline de studiu, în aceeaşi masură este de aşteptat că studiul evoluţiei disciplinelor conexe contabilităţii - aşa cum este auditul - să conducă la aceleaşi rezultate. Tehnicile şi instrumentele contabile s-au dezvoltat ca răspuns la necesităţile practice pe care contextul socio-economic le-a ridicat într-un moment sau altul de timp. În aceeaşi masură, disciplinele conexe sau ramurile contabilităţii, care s-au creat în timp, au urmat ritmul de evoluţie impus de contabilitate. Plecând de la aceasta premisă, auditul financiar, care utilizează cu predilecţie informaţiile produse de contabilitate, a urmat aceeaşi linie de dezvoltare impusă de necesităţi practice.

Auditul a fost definit în literatura de specialitate străină şi naţională la unison asupra opiniei motivate de îndeplinire a imaginii fidele asupra conturilor anuale.

Prin audit se înţelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă, în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele a situaţiilor financiare anuale.

1.2. Scopul activităţii de audit

Se ştie că o entitate patrimonială, care-şi realizează evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile Standardelor Internaţionale de Contabilitate, are o activitate credibilă şi corectă. Faptul că se efectuează verificarea activităţii de către un bun profesionist, cu calităţi profesionale şi morale deosebite, duce la obţinerea uneia dintre calităţile importante ale informaţiei contabile şi anume, credibilitatea ei.

În concluzie, importanţa auditului financiar constă în sporirea credibilităţii informaţiei din situaţiile financiare, necesară pentru deciziile viitoare ale utilizatorilor acestora; iar faptul că informaţia a fost obţinută şi prezentată în conformitate cu standardele şi principiile contabile general acceptate îi conferă un plus de credibilitate.

Astfel, am relatat faptul că auditul financiar armonizat cu Standardele Internaţionale de Contabilitate oferă un plus de credibilitate informaţiilor din situaţiile financiare.

Scopul activităţii auditorilor este acela de a restabili o încredere rezonabilă între producători şi utilizatori ai informaţiei contabile. Astfel, auditorii contribuie la protejarea intereselor diferitelor categorii de beneficiari ai informaţiei contabile, atunci când aceştia iau decizii economice.

Standardul Internaţional de Contabilitate nr. 1 arată că „informaţia financiară are ca obiectiv furnizarea unei informaţii utile în luarea deciziilor economice şi financiare“. Obiectivul de utilitate al informaţiei este preluat în toate cadrele conceptuale de contabilitate. Deci între producători şi beneficiari ai informaţiei contabile se interpune auditorul, în calitatea sa de expert contabil. Expertul contabil este un profesionist de înaltă clasă cu o pregătire teoretică superioară, cu calităţi morale şi etică profesională, o experienţă practică îndelungată, recunoscut în domeniul respectiv ca persoană de mare competenţă şi autoritate.

Situaţiile financiare trebuie să furnizeze informaţii utile pentru adoptarea deciziilor economice, pentru a hotărî momentul de cumpărare sau vânzare a unei investiţii de capital, a evalua deficienţele în răspunderea managerială, a evalua capacitatea întreprinderii de a plăti şi de a oferi alte beneficii angajaţilor săi, pentru a evalua garanţiile pentru credite acordate întreprinderii, a determina politicile de impozitare, pentru calculul profitului şi distribuirea dividendelor, a elabora date statistice despre venitul naţional.

Timp de secole întregi, obiectivul primar al auditului a constat în descoperirea fraudelor şi erorilor. În ultimul secol de practică, obiectivul auditului s-a mutat treptat de la detectarea fraudelor şi erorilor către stabilirea măsurii în care situaţiile financiare respectă obiectivul de imagine fidelă.

Bibliografie

1. S. Domnișoru, Audit statutar și comunicare financiară-Vol I, Ed. Economică, 2011

2. I.B. Robu, Riscul de fraudă în auditul financiar, Ed. Economică, 2014

3. V. Munteanu, M. Zuca, A. Țintă, Virgil Ștefan, Audit financiar-contabil Concepte, metodologie, reglementări, studii de caz, Ed. Pro Universitaria, 2012

4. C.L. Dobroteanu, L. Dobroteanu, Audit intern, Ed. Infomega, 2007

5. V.Munteanu, M. Zuca, Ş.Zuca, Auditul intern la întreprinderi şi instituţii publice, Ed. Wolterskluwer, 2010

6. P. Brezeanu, D. Poantă, I. Brașoveanu, Audit financiar repere metodologice,etice și istorice, Ed. Cavallioti, 2008

7. T. Dănescu, Proceduri și tehnici de audit financiar, Ed. Irecson, 2007

8. V. Tătaru, Auditul financiar, Ed. Cavallioti, 2007

9. D. Țogoe, Fraudă, control și audit intern, Ed. David Press Print, 2010

10. http://www.cafr.ro/uploads/AF%2010%202013-8944.pdf

11. http://documents.tips/documents/frauda-si-eroarea-in-audit.html

12. http://www.economieafaceri.ro/fraudaetica-si-controalele-interne/

13. http://www.wall-street.ro/slideshow/Finante-Banci/142674/fraude-in-firmele-romanesti.html?full

Preview document

Frauda în auditul intern - Pagina 1
Frauda în auditul intern - Pagina 2
Frauda în auditul intern - Pagina 3
Frauda în auditul intern - Pagina 4
Frauda în auditul intern - Pagina 5
Frauda în auditul intern - Pagina 6
Frauda în auditul intern - Pagina 7
Frauda în auditul intern - Pagina 8
Frauda în auditul intern - Pagina 9
Frauda în auditul intern - Pagina 10
Frauda în auditul intern - Pagina 11
Frauda în auditul intern - Pagina 12
Frauda în auditul intern - Pagina 13
Frauda în auditul intern - Pagina 14
Frauda în auditul intern - Pagina 15
Frauda în auditul intern - Pagina 16
Frauda în auditul intern - Pagina 17
Frauda în auditul intern - Pagina 18
Frauda în auditul intern - Pagina 19
Frauda în auditul intern - Pagina 20
Frauda în auditul intern - Pagina 21
Frauda în auditul intern - Pagina 22
Frauda în auditul intern - Pagina 23
Frauda în auditul intern - Pagina 24
Frauda în auditul intern - Pagina 25
Frauda în auditul intern - Pagina 26
Frauda în auditul intern - Pagina 27
Frauda în auditul intern - Pagina 28
Frauda în auditul intern - Pagina 29
Frauda în auditul intern - Pagina 30
Frauda în auditul intern - Pagina 31
Frauda în auditul intern - Pagina 32
Frauda în auditul intern - Pagina 33
Frauda în auditul intern - Pagina 34

Conținut arhivă zip

 • Frauda in auditul intern.docx

Alții au mai descărcat și

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Activitatea de Audit Intern Desfășurată în Cadrul Băncii Transilvania

ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN DESFĂŞURATĂ IN CADRUL BĂNCII TRANSILVANIA 1. CONSIDERAȚII GENERALE Auditul intern are ca obiectiv cunoaşterea tuturor...

Rolul auditului intern în evaluarea riscului de fraudă

1 . ROLUL SI OBIECTIVELE AUDITULUI INTERN 1. Rolul auditului intern Auditul intern al calităţii 1 este o examinare sistematică şi independentă,...

Frauda în Asigurări

1. Noţiuni generale Frauda, noua modă în asigurări, asa cum este numită de unii datorită amplorii deosebite din ultimii 10 ani, este definită în...

Audit la Primăria Sector 6

I. INTRODUCERE În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune evoluează în permanenţă pentru a putea răspunde nevoilor în...

Auditul financiar al unei societăți comerciale mici

1. AUDITUL Auditul trebuie efectuat astfel încât să fie respectate principiile sale de bază. Obiectivele auditului stabilite cu exactitate trebuie...

Audit Intern SC Aqua SRL

CAPITOLUL I - Auditul intern al ciclului de salarii la S.C.Aqua S.R.L. Gestionarea resurselor umane într-o institutie reprezinta o functie suport...

Fraudă și Eroare în Auditul Financiar

FRAUDĂ ȘI EROARE ÎN AUDITUL FINANCIAR Termenul „audit” este de origine latină și derivă din verbul „audire” care înseamnă „a asculta”. Mai târziu,...

Te-ar putea interesa și

Auditul instituțiilor de credit. Studiu de caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Audit Intern și Frauda

INTRODUCERE In lumea afacerilor riscul de fraudă este din ce în ce mai des întalnit în cadrul firmelor. În același timp, multe firme care nu s-au...

Rolul auditului intern în evaluarea riscului de fraudă

1 . ROLUL SI OBIECTIVELE AUDITULUI INTERN 1. Rolul auditului intern Auditul intern al calităţii 1 este o examinare sistematică şi independentă,...

Auditul intern și frauda la Vodafone

Notiuni introductive AUDITUL – DE CE? Pentru evaluarea dispoziţiilor prestabilite în vederea atingerii unui obiectiv dat.Pentru evaluarea...

Auditul Financiar - Raport de Audit Financiar

Scurt istoric al auditului Auditul a pornit de la o corectare specifică a fraudelor în documentele financiar-contabile, a continuat cu aprecierea...

Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT...

Rolul auditului intern în combaterea fraudelor

1. CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE FRAUDA 1.1. Definitia fraudei Frauda este un termen generic care cuprinde o multitudine de acte frauduloase din...

Rolul auditului intern în combaterea fraudelor

Introducere Auditul intern poate fi definit ca proces de examinare a activităților unei organizații în scopul realizării unei evaluări...

Ai nevoie de altceva?