Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale

Referat
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 14591
Mărime: 76.41KB (arhivat)
Publicat de: Nadia Eliza Bejan
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Caraganciu Alexandrin
teza de an, o descriere scurta despre riscurile financiare, clasificarea lor, si unele metode de combatere si de diminuare.

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I CADRUL GENERAL AL TRANZACŢIILOR INTERNAŢIONALE 4
 3. CONCEPTUL DE TRANZACŢII. 4
 4. CAPITOLUL II RISCURILE ÎN TRANZACŢII INTERNATIONALE 7
 5. 1.1 CONCEPTUL DE RISC 7
 6. 1.2 MANAGEMENTUL RISCULUI 8
 7. 2.1 DEFENIREA ŞI CLASIFICAREA RISCURILOR ÎN TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE 12
 8. CAPITOLUL III METODE DE ATENUARE A RISCURILOR ÎN TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE 21
 9. 1.1 ATENUAREA RISCURILOR 21
 10. 1.2 METODE ŞI TEHNICI DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA RISCULUI VALUTAR 24
 11. 1.3 INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE 26
 12. CAPITOLUL IV POLITICA DE DIRIJARE A RISCURILOR ÎN BC „UNIVERSALBANK” S.A. 33
 13. CONCLUZII 36
 14. BIBLIOGRAFIE 39

Extras din referat

INTRODUCERE

Gestiunea riscurilor în economie are o importanţă deosebită, fiind argumentat prin rolul pe care îl are sectorul economic într-o ţară.

Se consideră că bazele managementului riscului au fost puse odată cu apariţia teoriei probabilităţii (în contextul jocurilor de noroc) în secolul XVII, care mai tarziu, a evoluat într-o disciplină de sine stătătoare, care cu timpul devine baza matematică a teoriei financiare şi, respectiv, a teoriei riscului. După cum afirmă Bernshtain, în secolele XVI-XVII, au fost descoperite majoritatea mijloacelor şi instrumentelor utilizate astăzi în managementul riscului – de la teoria probabilităţii, teoria jocurilor şi până la teoria haosului.

Analiza literaturii economice în problema riscului şi managementului riscului bancar demonstrează lipsa, chiar şi în prezent, a unei opinii unice referitoare atât la definirea noţiunii de risc, cât şi la principiile managementului adecvat al riscului în tranzacţiile economice internaţionale.

Scopul tezei – dezvoltarea aspectelor teoretice, metodologice şi practice de gestiune a riscurilor în tranzacţiile internaţionale şi formularea propunerilor privind perfecţionarea managementului riscurilor în afaceri.

Teza este compusă din introducere, patru capitole, concluzie şi bibliografie.

În introducere este redat pe scurt descrierea lucrarii. Capitolul I – definirea conceptului de tranzacţie şi a fluxulurilor comerciale. Capitolul II – noţiunea de risc, identificarea, cuantificarea şi previzunea lui, necesitatea managementului riscului şi rolul lui într-o organizaţie. Noţiunea şi clasificarea riscurilor în tranzacţiile internaţionale. Descrierea mai detaliat a riscului de credit, riscului valutar şi riscului de preţ. Caoitplul III – metode şi tehnici de atenuare a riscurilor prin stipularea unor clauze valutare şi introducerea instrumentelor financiare cum ar fi contractele la termen, contractele futures, opţiunile, swaip-urile. Capitolul IV – prezentarea ca exemplu a unei politici de gestionare a riscului bancar în Republica Moldova. Ultimul compartiment al tezei prezintă formularea unor concluzii care pot să reprezinte unele măsuri pentru perfecţionarea managementului riscului în afaceri.

CAPITOLUL I. CADRUL GENERAL AL TRANZACŢIILOR INTERNAŢIONALE

Conceptul de tranzacţii.

Tranzacţia este conceptul generalizator folosit pentru a desemna fluxul economic care reflectă crearea, transformarea, schimbul, transferul sau stingerea unei valori economice, şi care presupune schimbarea de proprietate asupra bunului, dreptului financiar, prestarea de servicii sau disponibilizarea forţei de muncă (L) şi a capitalului (K).

Fluxurile comerciale internaţionale reflectă interdependenţa dintre ţări în planul economiei reale ca efect al adâncirii treptate a diviziunii mondiale a muncii şi al specializărilor agenţilor economici din diferite ţări, producerea şi comercializarea a produselor corporale (produse de bază şi cele prelucrate), produse incorporale (brevete de invenţii, know-how, lucrări complexe de prelucrare) sau de prestări de servicii de felul transporturilor şi asigurări internaţionale, al turismului internaţional sau al serviciilor profesionale care se află într-o permanentă amplificare şi diversificare.

Fluxuri financiare-monetare internaţionale reprezintă tranzacţii între agenţii economici rezidenţi a unor state distincte care se exprimă şi se realizează prin mijloace de plăţi şi de credit. Există două tipuri de fluxuri financiare:

-Fluxuri de compensare a tranzacţiilor comerciale;

-Fluxurile comerciale independente faţă de activitatea financiară.

Mulţimea tranzacţiilor (fluxurilor) economice pe care o ţară le are cu restul lumii poate fi reprezentată într-o manieră esenţializată – potrivit schemei nr.1 de mai jos – ca o reuniune a fluxurilor comerciale financiare.

Tranzacţiile economice internaţionale pot fi structurate ( in scopuri didactice) in două categorii şi anume: tranzacţii care au loc în economia reala şi respectiv afaceri financiare internaţionale.

Schema nr1. Fluxurile internaţionale ale unei economii deschise.

În cea de-a doua categorie se includ: tranzacţiile care au loc pe piaţa valutară internaţionala, pe piaţa internaţionala a creditului şi respectiv pe piaţa internaţională de capital.

Tratarea tranzacţiilor economice internaţionale drept o disciplină de sine stătătoare se bazează pe câteva argumente şi anume:

a) În primul rând, date fiind diferenţele între ţări sub aspecte cum sunt: nivele de dezvoltare economică, sisteme economice, sociale , politice, legale, medii culturale etc. practicile în materia afacerilor internaţionale diferă de la o ţară la alta;

b) Gama problemelor cu care se confruntă managerii în afacerile internaţionale este mai largă, iar gradul de complexitate al problemelor mai ridicat decât în situaţia operării pe pieţele interne, plecând de la alegerea pieţelor, a modalităţilor de intrare pe pieţele externe etc.;

c) Managerii internaţionali trebuie sa cunoască deopotrivă mediul legal internaţional aferent diferitelor tipuri de tranzacţii internaţionale cât şi mediile legale naţionale în diferitele ţări în care operează;

d) În afacerile internaţionale plăţile se pot realiza fie in propria monedă, fie in cea a partenerului , fie intr-o terţă monedă; ultimele două situaţii implică apariţia unui risc specific, riscul valutar, inexistent în tranzacţiile interne;

e) În afacerile internaţionale în general, riscurile au o dimensiune complexă, dată de diversitatea condiţiilor care pot influenta rezultatele economice ale firmei;aceste riscuri impun recursul la instrumente si tehnici specifice de acoperire, care presupun nu numai costuri importante ci şi strategii specifice de abordare.

Preview document

Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 1
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 2
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 3
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 4
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 5
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 6
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 7
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 8
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 9
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 10
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 11
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 12
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 13
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 14
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 15
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 16
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 17
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 18
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 19
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 20
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 21
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 22
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 23
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 24
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 25
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 26
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 27
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 28
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 29
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 30
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 31
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 32
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 33
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 34
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 35
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 36
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 37
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 38
Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Gestiunea Riscurilor in Tranzactii Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Activitatea Bancară la Nivel Internațional Întreprinse de Băncile din Spania

Capitolul I. Prezentarea sistemului bancar Spaniol 1.1 Istoricul sistemului bancar În vremea epocii lui Jaime I el Conquistador (1213-1276) au...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Riscul Valutar

1 Prin RV se subîntelege posibilitatea aparitiei unei pierderi în cadrul unei tranzactii economice sau financiare ca urmare a modificării CV pe...

Tranzacții Comerciale Internaționale

1. BURCIU, A Politici si tehnici de comert exterior, Editura Universitatii Suceava, 1999 2. COBZARU, I. Relatii economice internationale,...

Studiu de caz - analiza cantitativă a riscului de țară

Aspecte teoretice În general, riscurile asociate finantarii internationale au în vedere bonitatea sau solvabilitatea unui potential debitor....

Relații Economice Internaționale

INTRODUCERE Prezentul curs se adreseaza, în primul rând, studentilor de la Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, toate...

Te-ar putea interesa și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Managementul performanțelor bancare

INTRODUCERE Este, desigur evident ca o strategie bancara performanta trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor...

Managementul riscului pe piețele financiar-valutare

Introducere Riscul a reprezentat, de-a lungul istoriei în general, şi al istoriei economiei, în special, una dintre cele mai fascinante teme de...

Raportul practicii de producție BC Eurocreditbank SA

1. STRUCTURA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCII COMERCIALE Banca Comercială EuroCreditBank S.A din Chişinău a fost înfiinţată conform...

Contractele Futures

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă a Republicii Moldova a impus introducerea unor inovaţii,...

Metode și Tehnici de Diminuare a Riscului Investițional

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rând printr-o stabilitate a relaţiilor şi...

Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA COMERŢULUI EXTERIOR NECESITATE ŞI SPECIFICITATE 1.1.COMERŢUL EXTERIOR – DEFINIRE, FUNDAMENTARE, ROL Comerţul...

Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Sistemul bancar reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale pieței financiare, activitatea acestuia determinând în foarte...

Ai nevoie de altceva?