Globalizarea si Impactul ei asupra Fluxurilor Valutar-Financiare Internationale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3431
Mărime: 59.66KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Voinea

Cuprins

1. Globalizarea, cauzele și motoarele acesteia 3

1.1. Caracteristicile procesului de globalizare 3

1.2. Factorii determinanți ai globalizării 5

2. Sistemul financiar si globalizarea 7

2.1. Integrarea pietelor financiare si impactul asupra fluxurilor valutar-financiare internaționale 7

2.2. Avantajele și dezavantajele globalizării 9

3. Concluzii 12

Bibliografie 13

Extras din document

Capitolul 1. Globalizarea, cauzele și motoarele acesteia

1.1. Caracteristicile procesului de globalizare

Globalizarea sau mondializarea (aşa cum apare denumit fenomenul în spaţiul francofon) nu este doar un cuvânt la modă, ci reprezintă o sinteză a transformărilor radicale cu care s-a confruntat economia mondială încă de la începutul anilor ’80. Acest fenomen limitează puterea de acţiune a statelor naţionale, acestea deţinând un control mai mult sau mai puţin extins asupra activităţilor economice şi financiare internaţionale. Impunând limite în ceea ce priveşte capacitatea statelor de a elabora legi şi a dezvolta politici economice, se creează astfel o reţea de interdependenţe tot mai puternică între statele naţionale şi pieţe.

Globalizarea economiei mondiale ar putea fi definită ca fiind „procesul deosebit de dinamic al creşterii interdependenţelor dintre statele naţionale, ca urmare a extinderii şi adâncirii legăturilor transnaţionale în sfere ale vieţii economice, politice, sociale şi culturale, tot mai largi şi mai variate, cu implicaţie directă asupra globalizării activităţilor, cerând la rândul lor o soluţionare globala”

Globalizarea este opusul stării de echilibru la care visează spiritul uman. Este starea provizorie a unei transformări continue care conduce la o integrare din ce în ce mai intensă a forţelor economice şi financiare. Această definiţie provizorie permite observarea cele doua aspecte sub care poate fi înţeles fenomenul globalizării unul static, în sensul că provoacă transformări permanente în relaţiile economice internaţionale şi altul dinamic, pentru că această schimbare se produce sub influenţa unei logici mereu mai cuprinzătoare.

Nu se cunoaşte cu exactitate momentul în care s-a declanşat procesul de globalizare. Se spune că a demarat încă de la începutul anilor ’80, atunci când tehnologia informaţională a fost asociată telecomunicaţiilor. Alţii spun că a început mai târziu, odată cu dispariţia barierelor comerciale. Cu toate acestea, globalizarea nu s-a declanşat fără să existe anumite etape pregătitoare: ea reprezintă punctul final al unui proces de integrare a forţelor economice, financiare, sociale şi culturale, de unde rezultă astăzi dinamica procesului Treptat, s-a trecut de la industria locală la cea internaţională, iar apoi la globalizarea fenomenului. Acesta a fost însoţit de o creştere interdependentă a structurilor politice şi de o întrepătrundere a culturilor.

Fenomenul globalizării se manifestă la toate nivelurile societăţii contemporane. Individul din societatea contemporană călătoreste mai mult, este expus într-o măsură crescândă influenţei culturilor străine şi are contacte vizuale directe sporite cu evenimentele din lumea întreagă, prin intermediul transmisiilor TV, internetului, noilor tehnologii de transmitere a imaginilor prin sateliţi etc.

Globalizarea pieţei financiare constituie o altă componentă a globalizării economiei mondiale. Creşterea competiţiei pe pieţele financiare internaţionale forţează marile instituţii financiare să se lanseze în operaţiuni de mare anvergură din întreaga lume, sfidând graniţele naţionale şi fusurile orare, înglobând în ofertele lor o gamă tot mai mare de servicii financiare

Procesul de mondializare a pieţelor şi de globalizare rapidă a activităţii organizaţiilor din întreaga lume obligă agenţii economici naţionali, care operează la scară globală, să acţioneze rapid, stabilindu-şi şi ocupând o poziţie bine determinată pe piaţa globală. Dimpotrivă, întreprinderile mici şi mijlocii trebuie să-şi restrângă domeniul de activitate pe un număr de pieţe naţionale bine precizate, adoptând o strategie de pătrundere pe nişele pieţei globale.

Pentru a face faţă concurenţei, marile companii producătoare trebuie să se extindă tot mai mult la scara internaţională. Pe măsură ce pieţele naţionale sunt invadate de producătorii străini, întreprinderile locale sunt obligate să adopte o strategie de pătrundere mai agresivă pe pieţele altor ţări. Concurenţa aspră de pe piaţa internaţională demonstrează faptul că organizaţiile globale trebuie să pună mai mult accent pe flexibilitatea structurii organizatorice, pe adaptarea la particularităţile principalelor pieţe mondiale pe care acestea actionează.

Preview document

Globalizarea si Impactul ei asupra Fluxurilor Valutar-Financiare Internationale - Pagina 1
Globalizarea si Impactul ei asupra Fluxurilor Valutar-Financiare Internationale - Pagina 2
Globalizarea si Impactul ei asupra Fluxurilor Valutar-Financiare Internationale - Pagina 3
Globalizarea si Impactul ei asupra Fluxurilor Valutar-Financiare Internationale - Pagina 4
Globalizarea si Impactul ei asupra Fluxurilor Valutar-Financiare Internationale - Pagina 5
Globalizarea si Impactul ei asupra Fluxurilor Valutar-Financiare Internationale - Pagina 6
Globalizarea si Impactul ei asupra Fluxurilor Valutar-Financiare Internationale - Pagina 7
Globalizarea si Impactul ei asupra Fluxurilor Valutar-Financiare Internationale - Pagina 8
Globalizarea si Impactul ei asupra Fluxurilor Valutar-Financiare Internationale - Pagina 9
Globalizarea si Impactul ei asupra Fluxurilor Valutar-Financiare Internationale - Pagina 10
Globalizarea si Impactul ei asupra Fluxurilor Valutar-Financiare Internationale - Pagina 11
Globalizarea si Impactul ei asupra Fluxurilor Valutar-Financiare Internationale - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Globalizarea si Impactul ei asupra Fluxurilor Valutar-Financiare Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional

Introducere În condițiile unei lupte continue și asidue pentru supremație și recunoaștere internațională, economiile contemporane se află în...

Uniunea Europeană și globalizarea economică

INTRODUCERE Astăzi, vocile celor care critică globalizarea se înmulțesc în toată lumea. Uniunea Europeană este la fel atacată, deoarece împinge...

Tratatele Uniunii Europene

Introducere Înainte de a deveni un adevărat obiectiv politic, ideea unificării Europei nu era decât un vis al filozofilor şi vizionarilor. Victor...

Cursul Valutar si Realizarea Balantei de Plati Externe a Republicii Moldova

Introducere Actualitatea temei.În condiţiile statului, economia căruia se găseşte în stare de criză şi mai cu seamă , care are în faţă problema...

Instituțiile financiare bancare internaționale și influențele exercitate asupra economiilor naționale

Introducere România urmează o strategie ce vizează, pe de o parte, menţinerea stabilităţii macroeconomice şi stabilirea unei creşteri economice...

Stadiul Actual al Cercetărilor Privind Globalizarea Economică

1. RĂDĂCINILE ISTORICE ALE GLOBALIZĂRII 1.1. Globalism, globalitate, globalizare Termenul de globalizare este folosit pentru prima dată de...

Rolul Bancii Nationale a Moldovei in Asigurarea Stabilitatii Financiare

Stabilitatea sistemului bancar Banca este o institute financiară autorizată de banca centrală, care activează cu mijloacele băneşti proprii şi...

Evaluarea contribuției factorilor la crearea PIB în România

Romania este unul dintre statele europene in curs de dezvoltare, cu o perioada de tranzitie prelungita. Lucrarea de fata isi propune sa analizeze...

Ai nevoie de altceva?