Guvernanta Corporativa in Germania

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 4347
Mărime: 70.54KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Avram Viorel

Extras din document

Asigurarea premiselor unei creşteri economice durabile nu se poate realiza fără o continuă preocupare pentru sporirea eficienţei utilizării factorilor de producţie, a remunerării corespunzătoare a diferitelor categorii de participanţi la procesul productiv. Respectarea cerinţelor menţionate anterior impune generarea şi întreţinerea unui proces inovaţional atât în plan tehnologic şi al organizării concrete a diferitelor activităţi economice şi sociale cât şi al funcţionării instituţiilor. În studiul caracteristicilor diferitelor construcţii instituţionale, o importanţă aparte revine cercetării sferei de cuprindere a conceptului de guvernare corporativă.

În sens restrâns guvernarea corporativă se poate defini drept ansamblul de mijloace de natură economică şi legislativ – instituţională prin care sunt salvgardate interesele investitorilor, şi de aici rolul deosebit de important al tipurilor de investiţii din economia unui stat în orientarea şi susţinerea unei guvernări corporative puternice şi echilibrate. În acest fel guvernarea corporativă se constituie în fapt ca una dintre expresiile regimului drepturilor de proprietate. Monitorizarea eficientă a calităţii activităţii desfăşurate de manageri este dependentă de reducerea asimetriei informaţionale dintre investitori şi manageri. Deci informaţia care este pusă la dispoziţie investitorilor de către manageri şi trebuie să fie nu numai abundentă ci şi bine structurată.

Cercetători în domeniul guvernantei corporative comparate au identificat cinci jucatori importanti:

- angajatii împreună cu structurile în care acestia actionează (sindicate sau blocuri sindicale),

- consiliile de administratie care reprezintă organul de conducere a întreprinderii si care aprobă strategia companiei,

- comitetul director, managementul de vârf care este responsabil cu transpunerea în practică a deciziilor strategice luate,

- actionarii care se pot exprima prin intermediul votului garantat de detinerea de actiuni dar care au si posibilitatea de a iesi din firmă prin vânzarea actiunilor în cazul în care nu sunt de acord cu decizia luată, si nu în ultimul rând

- guvernele care impun reguli nationale privind guvernanta corporativă.

Rolul si puterea pe care o poate exercita fiecare dintre părtile mai sus mentionate depind în mare măsură de mediul economic si de sistemul de guvernantă corporativă a tării din care provin.

Dezbaterile in jurul guvernantei corporatiste s-au intensificat in decursul anilor 1990, mai intai in tările anglo-saxone, apoi in Europa continentală, pentru a se extinde la scară mondială. Interesul public pentru o asemenea problemă este focalizat pe analiza puterii conducătorilor si a limitelor in cadrul cărora aceasta se poate exercita. Din punct de vedere istoric, guvernanta decidentilor politici a precedat-o pe cea a conducătorilor societătilor cotate, care reprezintă forme organizationale recente. In egală măsură, se poate afirma că dreptul societătilor a avut ca izvoare, principiile statelor democratice, pentru a-si organiza propriile structuri de putere.

Studiul structurilor de guvernare a intreprinderii in diferite tări permite identificarea unor caracteristici in tările anglo-saxone, ale Europei continentale si in cele asiatice. SUA si Marea Britanie se caracterizează printr-un număr mare de intreprinderi nationale cotate la bursă, piete financiare cu un grad mare de lichiditate, unde drepturile de proprietate si de control sunt frecvent schimbate, si un număr mic de grupuri de societăti de control. In tări ca Germania si Japonia, băncile importante, companiile de asigurare si statul ocupă o pozitie predominantă in sistemul de guvernare. In plus, multe firme dispun de actionari de referintă si de o legislatie particulară, ceea ce are ca efect limitarea considerabilă a numărului de preluări ostile. Tările latine se aseamănă cu cele anglo-saxone prin puterea statului ca actionar si importanta redusă acordată salariatilor in organele de decizie ale intreprinderii.

In structura guvernantei corporative intervin mai multe subiecte de drept, denumirea uzuală fiind de constituenti interni: actionar, administrator, manager, salariat, furnizor, creditor, după caz. Actionarul este un mandant („principal”), iar administratorul este un mandatar („agent”). In functie de aceste subiecte de drept, in sistemul de guvernare corporativă se intalnesc trei modele principale:

- modelul traditional (traditional model)

- modelul riscului asumat (stakeholder model)

- modelul co-determinării (co-determination model)

Modelul traditional este specific sistemului nord-american si Marii Britanii, avand la bază două tipuri de raporturi juridice: unul se stabileste intre actionari si administratori, in baza unui contract de mandat, iar unul intre administratori si manageri. Modelul se derulează pe trei niveluri ierarhice: actionari − administratori − manageri , autoritatea managerilor derivand din cea a administratorilor.

Modelul riscului asumat isi găseste motivatia in faptul că orice persoană fizică sau juridică aflată intr-un raport juridic cu o intreprindere are de suportat un anumit risc si trebuie să se implice in procesul decizional pentru a-si proteja interesele. Desi acest model acordă importanta cuvenită fiecărui tip de stakeholder, nu clarifică suficient intinderea drepturilor si obligatiilor fiecărui subiect de drept, pentru a păstra un echilibru intre procesul decizional si nivelurile in baza cărora se structurează.

Preview document

Guvernanta Corporativa in Germania - Pagina 1
Guvernanta Corporativa in Germania - Pagina 2
Guvernanta Corporativa in Germania - Pagina 3
Guvernanta Corporativa in Germania - Pagina 4
Guvernanta Corporativa in Germania - Pagina 5
Guvernanta Corporativa in Germania - Pagina 6
Guvernanta Corporativa in Germania - Pagina 7
Guvernanta Corporativa in Germania - Pagina 8
Guvernanta Corporativa in Germania - Pagina 9
Guvernanta Corporativa in Germania - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Guvernanta Corporativa in Germania.doc

Alții au mai descărcat și

Corporațiile transnaționale

Prin natura lor, CTN (Corporatii Transnationale) integreaza productia la nivel international si, în acest mod, joaca un rol central în cresterea...

Studiu de Caz - Guvernanta Corporativa in Romania - SNP Petrom

Conform "Standard.ro",sustinut de cotidianul de afaceri "Business Standard", "Petrom si Transelectrica sunt singurele companii locale care au emis...

Firmele Multinationale - Unilever

Cap.I. Multinationalele I.1. Ce sunt firmele multinaţionale (FMN)? O FMN sau FTN este o companie care se angajează în investiţii străine directe...

Modele de Guvernanță Corporativă

CAPITOLUL I. Guvernanta corporativa: o continua revolutie Consiliile exercita tot mai multa influenta, investitorii devin tot mai pretentiosi iar...

Falimentul Concernului - Parmalat

1. Infiintarea si activitatea Parmalat Compania Parmalat, unul dintre cei mai prestigiosi producatori mondiali de produse alimentare, a luat...

Guvernanță Corporativă

I. Scandalul financiar ANDERSEN Înfiinţată în 1913 la Chicago, de profesorul universitar cu acelaşi nume, societatea de expertiză contabilă...

Guvernanță Corporativă

International Contribution to Corporate Governance Concept The Corporate Governance concept appeared and was developed in the last century, being...

Guvernanta Corporativa - Reguli Vs Principii

Introducere Acest referat prezintã unele dintre temele principale legate de controlul guvernãrii corporative si pune în discuþie modul în care...

Te-ar putea interesa și

Guvernanța corporativă

În literatura de specialitate, guvernanța corporativă cuprinde ansamblul de reguli și principii după care funcționează o întreprindere, modul de...

Rolul Pieței de Capital în Dezvoltarea Economiei

Studiile efectuate pâna acum au lacune în încercarea lor de a face o stricta delimitare între sisteme financiare bazate pe banci si sisteme...

Rolul pieței de capital în funcționarea economiei

Capitolul 1. Piaţa de capital si dezvoltarea economica 1.1. Aspecte teoretice privind piaţa de capital. Piaţa de capital reprezintǎ o piaţǎ...

Modelul guvernanței corporative în întreprinderile din România

Partea 1 – Parte teoretica Introducere – Ce este guvernanta corporativa si cand a aparut? In Statele Unite ale Americii, Marea Britanie,...

Guvernarea Corporativă

1.1. Aparitie: Ultimul deceniu al secolului abia încheiat a marcat conturarea unui domeniu specific al managementului stiintific, deosebit de...

Modele de Guvernanță Corporativă în România - Studiu de Caz Romtelecom

INTRODUCERE O definiţie simplă a guvernanţei corporative ar fi totalitatea sistemelor şi proceselor implementate pentru a conduce şi a controla o...

Guvernanța corporativă în România

Guvernanta corporativa in Romania Introducere – Ce este guvernanta corporativa si cand a aparut? In Statele Unite ale Americii, Marea Britanie,...

Guvernarea Corporativa

Actuala tendinta in conducerea societatilor pe actiuni este guvernanta corporativa. In universul economic al zilelor noastre, corporatia este forma...

Ai nevoie de altceva?