Impactul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor asupra Educatiei

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Impactul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor asupra Educatiei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

I. Impactul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor asupra Educaţiei
1. Evoluţia societăţii şi educaţia pag. 3
2. Oportunităţi şi posibilităţi de utilizare a noilor tehnologii în educaţie pag. 6
II. Dezvoltarea comunităţii prin tehnologia informaţiei şi comunicării
1. Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii pag. 7
2.Utilizarea TIC & SI in procesele organizationale pag. 8
3.Sistemul informational al organizatiei pag. 8
Bibliografie pag. 10

Extras din document

Impactul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor asupra

Educaţiei

1. Evoluţia societăţii şi educaţia

În orice domeniu de activitate, obţinerea unor informaţii relevante şi actuale influenţează pozitiv deciziile adoptate de către organizaţii, informaţia fiind considerată a patra resursă, mai importantă chiar decât cele clasice (munca, natura, capitalul).Informaţiile, ca resurse, „fiind generate prin procese de cunoaştere şi inovare, sunt potenţial nelimitate, se dezvoltă în mod progresiv şi cumulativ, au o rată de creştere extrem de rapidă; ele se multiplică prin diseminare”

Fig. 1 Caracteristicile informaţiei

Caracteristicile prezentate în fig. 1 au impus dezvoltarea tehnologiilor de transmitere şi prelucrare a informaţiei ca răspuns la creşterea rapidă a necesităţilor de informare ale organizaţiilor şi indivizilor. Informaţia poate fi acumulată fără încetare, dar are prin excelenţă un caracter perisabil. Expansiunea Internetului este o consecinţă directă a impactului utilizării sale asupra societăţii, numărul utilizatorilor fiind în continuă creştere. Internet-ul a devenit, prin serviciul World Wide Web, principalul mediu de informare şi comunicare, fiind considerat un mare succes atât tehnologic cât mai ales social. Astfel, evoluţia civilizaţiei umane a cunoscut o nouă etapă, calitativ superioară, în care informaţia deţine un loc primordial, cunoscută sub numele de societatea informaţională sau societatea bazată pe informaţie.

Societatea informaţională presupune „folosirea intensivă a tehnologiilor informatice şi de comunicaţii în toate sferele activităţii şi existenţei umane, cu impact economic şi social semnificativ”. Considerat vector esenţial al societăţii informaţionale, dar şi factor determinant al globalizării, Internetul devine o resursă internaţională şi o piaţă internaţională în acelaşi timp. Caracterul ireversibil al trecerii la societatea informaţională este dat de intensitatea factorilor determinanţi (fig. 2), factori a căror putere se intensifică şi mai mult pe măsura instaurării noii societăţi, precum şi de faptul că este un proces ce a avut loc la nivel mondial.

Fig. 2 Factorii dezvoltării societăţii informaţionale

Dinamica accelerată a schimbărilor sociale, dar mai ales profunzimea acestor schimbări, impun direcţii de restructurare şi a realităţii educaţionale ce vizează alinierea obiectivelor instructiv-educative la cerinţele concrete ale societăţii supertehnologizate. Impactul tehnologiilor asupra societăţii umane îşi are originea în caracterul lor apatrid, după apariţie tehnologiile având o difuzare universală.

În contextul internaţionalizării organizaţiilor şi globalizării pieţelor, progresul tehnologiilor digitale se manifestă în domeniul educaţional prin:

• documentarea într-o bibliotecă virtuală răspândită în toată lumea;

• formarea sub îndrumarea unui profesor aflat la mii de kilometri distanţă;

• calificarea profesională pentru o piaţă globală a forţei de muncă;

• pregătirea pentru activităţi la distanţă bazate pe tehnologiile informatice şi de comunicaţii – teleactivităţi;

• îmbogăţirea permanentă a propriei culturi cu elemente din alte culturi.

Dezvoltarea societăţii informaţionale s-a concretizat, la nivel mondial prin:

• dezvoltarea infrastructurilor de comunicaţii;

• implementarea unor instrumente software adecvate;

• dezvoltarea componentelor hardware;

• crearea de conţinut digital;

• dezvoltarea abilităţilor individuale în utilizarea şi valorificarea informaţiei.

Fenomenele de continuă creştere a puterii de prelucrare şi de diminuare sistematică a dimensiunii şi preţurilor calculatoarelor conduc la generalizarea utilizării noilor tehnologii informaţionale, facilitând astfel accesul la informaţie pentru toţi membrii societăţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Impactul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor asupra Educatiei.doc