Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor

Referat
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 11713
Mărime: 58.71KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Danaiata Doina
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRARE A AFACERILOR

Cuprins

1.Internetul în economie 4

1.1. Promovarea web 10

1.1.1.Avantajele şi dezavantajele promovării web 10

2.Societatea informaţională 13

2.1.Comerţul electronic – prima etapă a afacerilor electronice 13

2.1.1.Definirea comerţului electronic 13

2.1.2. Avantajele şi barierele de implementare a comerţului electronic 14

2.1.3. Tipuri de mecanisme ale comerţului electronic 15

2.2.Afacerile electronice 16

2.2.1.Ce sunt afacerile electronice? 16

2.2.2. Planul pentru dezvoltarea afacerilor electronice 16

2.2.3. Mijloace de plată în afacerile electronice 17

2.3.e-governence 17

2.4.e-communities 18

2.5.Managementul riscului în afacerile electronice 18

2.6.Transformări impuse de afacerile electronice 19

2.6.1.Orientarea către noi forme de afaceri 20

2.7. Convergenţa tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor 21

2.7.1. Internet computing 21

2.8.Perspective ale domeniului TI în România 21

2.9. Sistemele informatice 23

3.Politici de securitate privind folosirea internetului în cadrul

Organizaţiilor 23

4. IMM-urile în lumea Internetului 25

4.1.Pieţe ţintă 25

4.2. Produse şi servicii oferite, via canale electronice 26

4.3.Disponibilitatea oportunităţilor şi lanţurilor de furnizori văzută ca o unealtă de dezvoltare 26

4.4.Disponibilitatea unor informaţii de ordin tehnic şi experţi în domeniu 27

4.5.Disponibilitatea costurilor informaţiilor de piaţă şi contraparteneri 27

4.6.Disponibilitatea finanţării, managementului riscului şi metodelor de plată alternative 27

Extras din document

Implicaţiile internetului în viaţa întreprinderilor

1.Internetul în economie

Având în vedere toate modalităţile prin care ne informăm şi comunicăm (atât în interiorul organizaţiilor în care lucrăm), cât şi în exteriorul acestora, constatăm o extraordinar de dinamică creştere şi diversificare a tehnicilor şi tehnologiilor de informare şi diseminare a acestora.

În prezent Internetul este fără exagerare, cel mai „fierbinte” subiect din domeniul tehnologiilor de informaţii şi comunicaţii şi a reţelelor de calculatoare. Când cineva face referiri la Internet, majoritatea oamenilor se gândesc la World Wide Web, care este extensia grafică a acestuia. În Internet există mult mai multe lucruri decât surfingul spre un anumit site. Internetul are multe caracteristici şi componente importante, care se pot dovedi utile personalului activ din întreprinderi în general şi în IMM-uri în special.

Internetul este considerat una dintre cele mai rentabile, eficiente şi facile modalităţi de comunicare şi informare contemporane. Întreprinderile, prin personalul care le deservesc, pot rămâne în contact cu furnizorii, clienţii, angajaţii, instituţiile statului, folosind transferurile de fişiere, e-mailul, convorbirile telefonice prin Internet, videoconferinţele, discuţiile de grup etc.

Utilizarea Internetului se dovedeşte avantajoasă pentru orice întreprindere, datorită costurilor mai mici decât a metodelor tradiţionale de comunicaţii, a vitezei foarte mari de transmisie (uneori instantanee, în timp real) şi a universalităţii Internetului.

Era globalizării înseamnă emergenţa economiei virtuale. Internetul face să crească semnificativ eficienţa activităţilor întreprinderii actuale. Întreprinderea beneficiază, pe de o parte, de sporirea productivităţii factorilor de producţie utilizaţi, iar pe de altă parte, de scăderea costurilor de producţie, mai ales datorită reducerii preţurilor de achiziţie ale echipamentelor şi utilajelor necesare. Din acest motiv, întreprinderea face mari investiţii, susţinând astfel un ritm ridicat de creştere economică.

Aşa au apărut web-întreprinderile care sunt tot întreprinderi globale, ele desfăşurându-şi activităţile la nivel planetar prin intermediul tehnologiei informaţionale, a Internetului. De fapt, sunt întreprinderi “bazate pe informaţie”, pe cunoaştere, constituite pe baza unei tehnologii avansate de procesare a datelor. În cadrul web-întreprinderilor, structura organizatorică este mai simplă, mai puţin birocratică şi, prin urmare, mai flexibilă.

Afacerile pe Internet sunt încă la început, dar viitorul este al întreprinderilor care vor utiliza în mod curent acest mijloc în competiţia cu alte întreprinderi. În acest sens, se poate afirma că: “afacerile pe Internet reprezintă un instrument extraordinar de eficace pentru reducerea costurilor şi apropierea de consumator. Câştigătorii vor fi aceia care vor considera Internetul drept un mijloc complementar al modului lor tradiţional de luptă concurenţială.”

În era globalizării, specialiştii în domeniu vorbesc despre “întreprinderea digitală”, “întreprinderea virtuală” sau “întreprinderea mileniului trei”. Această “nouă” întreprindere acţionează într-o “nouă” economie, fundamentată pe patru forţe conducătoare, după cum urmează:

- revoluţia informaţională;

- intensele schimbări tehnologice;

- globalizarea;

- schimbările demografice.

”Noua” întreprindere prezintă, fără îndoială, unele trăsături caracteristice care o deosebesc de “vechea” întreprindere. Dintre acestea, conducerea firmei trebuie să le aibă în vedere pe următoarele:

- informaţia constituie cea mai importantă resursă a întreprinderii actuale şi, în acelaşi timp, principala sursă a obţinerii avantajului concurenţial. Informaţia este o marfă ca oricare alta;

- angajaţii îşi modifică modul în care muncesc. Unii dintre ei nici nu mai au un loc de muncă în adevăratul sens al cuvântului, desfăşurându-şi activitatea acasă şi comunicând cu managerii lor prin intermediul canalelor informaţionale- aceşti “telesalariaţi” permit întreprinderii să opereze mari reduceri de costuri;

- întreprinderea angajează forţă de muncă care dispune de abilităţile necesare utilizării calculatoarelor în mod curent;

- întreprinderea încheie, din ce în ce mai mult, cu angajaţii săi, contracte de muncă pe perioade determinate. Logica pieţei face ca dobândirea şi păstrarea unei competenţe profesionale cât mai înalte pe termen lung să devină preocupări mult mai importante pentru individ decât păstrarea unui loc de muncă stabil;

- întreprinderea are posibilitatea de a acţiona pe pieţe globale, putându-se delocaliza cu costuri reduse şi punând astfel în concurenţă directă diferite teritorii/zone geografice, indiferent de distanţa care le separă;

- datorită interdependenţelor crescânde, întreprinderea îşi stabileşte amplasarea sa şi în funcţie de ceilalţi parteneri economici;

- pieţele cu care intră în relaţii întreprinderea nu mai au doar o dimensiune fizică, ci şi una virtuală. Piaţa virtuală este creaţia Internetului ;

- concurenţa este mult mai acerbă. Pe “planeta Web” nu mai există practic nimic local ceea ce face ca în orice moment să existe posibilitatea ca întreprinderea să se confrunte cu concurenţi necunoscuţi;

- produsele/serviciile au un ciclu de viaţă mai redus decât în trecut ceea ce impune întreprinderii actuale să acorde o atenţie sporită activităţii sale de cercetare-dezvoltare. Drept efect, apar numeroase alianţe între întreprinderi;

- întreprinderea actuală joacă un rol politic mai important decât în trecut. De exemplu, numeroşi manageri ai întreprinderilor europene au contribuit la crearea UE;

- întreprinderea externalizează, din ce în ce mai mult, activităţile/funcţiile sale mai puţin rentabile. Outsourcing-ul este utilizat pe scară largă în viaţa economică actuală.

În concluzie, asistăm în era globalizării la naşterea unor noi tipuri de relaţii între întreprindere şi mediul său. Existenţa şi evoluţia întreprinderii mileniului al treilea stau sub semnul impactului tehnologiei informaţionale şi telecomunicaţionale. Natura întreprinderii actuale s-a schimbat.

Întreprinderile globale constituie unul din cei mai reprezentativi factori ai progresului economic contemporan. Ele sunt vectorii care răspândesc tehnologiile avansate şi bogăţia, contribuind la creşterea nivelului de trai şi la îmbunătăţirea mediului de afaceri.

Tehnologiile informaţionale şi în special Internetul au schimbat modul în care se

fac afacerile. Internetul oferă firmelor infrastructura tehnică ce le permite o prezenţă online pe întreg globul, respectiv posibilitatea de a comunica cu clienţii şi partenerii de afaceri oricând şi oriunde s-ar afla.Internetul face nerelevantă mărimea companiei - fie că sunt mai mari sau mai mici, firmele au acelaşi acces la clienţi şi pot crea acelaşi tip de prezenţă în mediul Internet.

O întreprindere virtuală poate fi definită ca fiind o alianţă temporară de companii independente, reunite prin intermediul tehnologiei informaţionale cu scopul de a exploata oportunităţile pieţei. Fiecare partener contribuie cu propria cunoaştere, pricepere şi iscusinţă la realizarea obiectivului întreprinderii virtuale. Când obiectivul a fost atins sau oportunitatea pieţei a dispărut, întreprinderea virtuală se dizolvă.

Dacă pentru a iniţia o afacere este nevoie de un anumit capital fizic, o întreprindere virtuală poate potenţial demara în jurul unei oportunităţi a pieţei, cu angrenarea mai multor resurse decât posedă o întreprindere în mod curent. Practic, pentru crearea unei întreprinderi virtuale nu se utilizează decât tehnologia informaţională într-un mod anume.

Preview document

Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 1
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 2
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 3
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 4
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 5
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 6
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 7
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 8
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 9
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 10
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 11
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 12
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 13
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 14
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 15
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 16
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 17
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 18
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 19
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 20
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 21
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 22
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 23
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 24
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 25
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 26
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 27
Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Implicatiile Internetului in Viata Intreprinderilor.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza și Cercetarea Concurențiilor Întreprinderii Elko pe Piața IT

Concurenta reprezinta un fenomen deosebit de important pentru sanatatea unei economii, intrucat ea genereaza motive pentru ca actorii unei piete sa...

Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Societatea informaţionalã – concept, tendinţe. Trecerea de la era industrialã la era informaţionalã. Încã de la...

Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Sisteme ERP

1. Introducere Economia este strâns legată de tipul de societate în care se desfăşoară. Dacă în era agricolă majoritatea lucrătorilor erau...

Tehnologia Informației Și Comunicarea

INTRODUCERE Comunicarile, ca relatii economice internationale reprezinta raporturi ce se stabilesc între componentele unui sistem socio-cultural,...

Guvernarea electronică

GUVERNARE ELECTRONICĂ Introducere Asa cum Jim Melitski descria pe site-ul ASPA, sectiunea e-guvernare: „În toata lumea, organizatiile publice...

Consumatorul în ciberspatiu - comerțul electronic

Capitolul I Schimbul Electronic de Date (EDI - Electronic Data Interchange) a apărut prin anii 60 şi poate fi considerat strămoşul Comerţului...

Globalizarea și Internetul

Introducere Globalizarea este un concept care la ora actuală ridică multiple problematici şi controverse complexe. Este destul de greu de dat o...

Tendințe în Utilizarea Noilor Tehnologii Internet în Cadrul Organizațiilor Publice

Rezumat Trecerea la societatea informaţională este o necesitate şi pentru administraţiile locale. România se număra printre statele membre ale...

Te-ar putea interesa și

Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA...

Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo

INTRODUCERE Argument “Comportamentul consumatorului la punctul de lucru” este o temă pe care o găsesc deosebit de utilă atât pentru dezvoltarea...

Monografie Banca Română pentru Dezvoltare

Cap.1. Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1. Momentul istoric al înfiintarii Momentul istoric al înfiintarii Bancii Române...

Dezvoltarea Serviciilor de Comerț Electronic în România

CAP. I – Noţiuni introductive privind comerţul electronic şi afacerile electronice Lucrarea tratează o problemă de mare actualitate, şi anume, cea...

Comerțul Electronic

1. Introducere Comertul electronic se poate defini ca fiind o activitate comerciala în care o firma (comerciant) foloseste Internetul pentru a-si...

Comerțul electronic - studiu de caz

Capitolul I: Comerţul Electronic 1.1 Introducere. Scurt istoric Comerţul electronic se poate defini ca fiind o activitate comercială în care o...

Modele de Afaceri pe Internet

Introducere Comerţul electronic se poate defini ca fiind o activitate comercială în care o firmă (comerciant) foloseşte Internetul pentru a-şi...

Comerț electronic în România - prezent și perspective

Abstract Internetul este un mediu de afaceri şi oferă noi valenţe modului de desfăşurare a afacerilor. Acesta a dat naştere unei forme moderne de...

Ai nevoie de altceva?