Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 7180
Mărime: 316.30KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
R. Moldova
Ministerul Educației Republica Moldova Universitatea De Stat din Moldova

Extras din document

INTRODUCERE

În lucrarea de față se urmărește abordarea modului în care întreprinderile din Republica Moldova pot obține unui nivel eficient de funcționare prin atingerea nivelului optim de combinare a factorilor de producție utilizați de aceasta.

În Capitolul I Producția.Sistemul factorilor de producție, am analizat noțiuni generale referitor la productivitatea unei firme, desfășurînd această temă și analizînd aparte factorii de producție și clasificarea acestora, preponderența utilizării fiecăruia dintre ei.De asemenea am introdus noțiunea de combinare a factorilor de producție și condițiile care sunt necesare pentru o ca combinarea factorilor de producție să aibă loc.iar la finalul capitolului am abordat noțiunea de funcție de producție, formulele care au dus la determinarea acesteia, noțiunile de eficiență economică și tehnologică.

În capitolul II , pe baza cercetărilor efectuate în publicațiile științifice din Revista Română de Statistică, am explicat modurile de aflare a eficienței economice prin doua metode, metoda clasicăși modernă.De asemenea, am stabilit ce reprezintă optimul producătorului.

În capitolul III, am îndreptat generalitatea subiectului spre tema particulară și anume ”funcționarea întreprinderior din Republica Moldova”, unde cu ajutorul datelor statistice și a publicațiilor științifice am reușit să prezentăm lacunele întreprinderilor din Republica Moldova și felul în care combinarea eficientă în dependență de mai multe particularități, ar putea să impună Moldovei un caracter progresiv.

Scopul acestei lucrări este de a motiva întreprinzătorii să cunoască bine felul în care se combină factorii de producție în modul optimal pentru propria întreprindere, pentru a putea beneficia de profituri maxime cu cheltuieli minime.

CAPITOLUL I:PRODUCȚIA.SISTEMUL FACTORILOR DE PRODUCȚIE.

Producția este activitatea depusă de oameni cu scopul de a transforma resursele disponibile din societate corespunzător nevoilor lor, urmărind crearea de bunuri și servicii menite a intra în consum, în vederea satisfacerii diferitelor categorii de trebuințe.

În economia de piață, “producatorul” este inițiatorul unei activități economice, întreprinzatorul (uneori,managerul), cel care are intiativa organizarii unei activitati economice; este cel care organizeaza si asigura crearea de bunuri materiale si servicii destinate satisfacerii nevoilor de consum.

Factorii de productie reprezinta totalitatea elementelor care participă, într-un fel sau altul la producerea de bunuri și servicii.Ei sunt numeroși si variați.Având în vedere specificitatea și originalitatea lor, ei se pot grupa în :factori originali sau primari și neofactori.

Daca productia creste prin atragerea unei cantitati suplimentare de factori de aceeasi calitate, dezvoltarea economica este de tip extensiv. Daca cresterea calitati factorilor si a eficientei lor este preponderenta, atunci cresterea productiei si dezvoltarea economica este de tip intensiv.[4, pag78]

1.1 FACTORII DE PRODUCȚIE

A.Munca

Munca reprezintă factorul cel mai important al oricărei activităţi economice şi sociale, iar rodnicia ei constituie una din formele de bază ale eficienţei.Productivitatea muncii se defineşte ca fiind eficienţa cu care este cheltuită oanumită cantitate de muncă.[9,pag1]

Munca privita ca factor de productie este o activitate umană conștientă, un efort fizic și intelectual, prin care oamenii, acționînd asupra naturii, obțin bunurile de care au nevoie.[5,pag83]

Resursele de munca ale unei tari sunt determinate de populația acestora care este formata din urmatoarele grupe (fig1):

Populatia apta de munca este populatia care se incadreaza in limitele legale de varsta si

care este capabila sa presteze o munca utila. Potrivit legislatiei in vigoare populatia in varsta

Fig1.Structura populației sub aspectul considerării ca resursă de muncă.

legala de munca este formata din barbati in varsta de 16-60(62) de ani si femei in varsta de 16-55(57) de ani.

· Populatia inapta de munca reprezinta persoanele care, avand varsta legala de munca, nu dispun de capacitati fizice si intelectuale pentru a putea presta o activitate utila. De regula in aceasta categorie sunt cuprinsi invalizii de gradul I si II.

La randul ei, populatia apta de munca cuprinde doua mari categorii; populatia activa si populatia inactiva.

· Populatia activa din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care pot sa presteze o munca utila necesara producerii de bunuri si servicii, intr-o anumita perioada data, de exemplu, la momentul de referinta al unui recensamant sau al unei anchete statistice. In aceasta categorie se includ pe langa cei care lucreaza efectiv (populatia ocupata) si alte categorii, ca spre exemplu: militarii in termen, somerii, persoanele in cautarea primului lor loc de munca. Aceasta notiune de “populatie activa” se foloseste mai ales cu ocazia prelucrarii si prezentarii datelor recensamintelor de populatie.

Bibliografie

1.Bălăceanu C. , Bentoiu C. Microeconomie. București, Ed. C.H.Beck, 2006, ISBN(10) 973-115-034-X ;ISBN (13) 978-973-115-034-5

2.Iovițu M. Economie: microeconomie și macroeconomie: suport de curs , București, Editura ASE, ISBN- 973-594-669-6

3.Duță A., Cismaș L-M., Sîrghi N., Microeconomie: teorie și aplicații, Timișoara, Editura Mirton , 2003, ISBN 973-661-179-5

4.Moldovanu D., Curs de teorie economică, Chișinău, Editura Arc, 2007, ISBN 978-9975-61-208-1

5.Pop S., Dobran M., Tecușan F., Duran V., Microeconomie, Timișoara, Editura Politehnică, 1998, ISBN 973-9389-20-1

6.Trofimov V., Livițchi O., Tcaciuc C., Teorie economică.Microeconomie: Note de curs , Chișinău, UCCM, 2012, ISBN 978-99975-114-36-3

7. Stiglitz Joseph E., Walsh Carl E., Economie, București, Editura Economică, 2005, ISBN 973-590-822-0

8.Bădulescu A., Microeconomie, București, Editura Expert, 2002, ISBN 973-8177-43-X

9. Manoilescu M., Forţele Naţionale Productive Şi Comerţul Exterior, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1986,

10.Revista română de statistică trim. I/2013 – supliment

11. http://www.rasfoiesc.com/business/economie/COMBINAREA-FACTORILOR-DE-PRODU42.php (24/11/2016)

12. Lupuşor A,. Raport de stare a ţării. – Chişinău: Cartier, 2013 (Tipogr. „Bons Offices”). ISBN 978-9975-79-852-5.

13. Strategia naţională de dezvoltare: 7 soluţii pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei- MOLDOVA 2020

Preview document

Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 1
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 2
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 3
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 4
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 5
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 6
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 7
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 8
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 9
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 10
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 11
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 12
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 13
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 14
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 15
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 16
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 17
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 18
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 19
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 20
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 21
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 22
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 23
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 24
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 25
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 26
Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Importanta combinarii optimale a factorilor de productie pentru functionarea eficienta a intreprinderilor din Republica Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?