Impozite și Taxe Locale

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5729
Mărime: 43.21KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Popescu
referat despre impozite si taxe locale

Extras din document

IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE

Impozitele si taxele locale reprezinta surse importante de venituri ale bugetelor locale. Aceste impozite sunt folosite pentru finantarea cheltuielilor publice prevazute in bugetele locale.

Potrivit legii administratiei publice locale nr. 215/2001, autoritatile administratiei publice locale, respectiv consiliile locale si cele judetene sunt organizate si functioneaza pe baza principiului autonomiei locale si a eligibilitatii autoritatilor publice , principii care de altfel isi regasesc consacrarea constitutionala in art.119 din legea fundamentala.

In virtutea acestor principii s-au produs mutatii profunde in ceea ce priveste locul si mai ales rolul administratiei publice in sistemul statului de drept. Prin dispozitiile constitutionale, dezvoltate prin reglementarile cuprinse in legea organica a administratiei publice, s-a acordat acestor autoritati o larga competenta si responsabilitate in tot ceea ce priveste rezolvarea problemelor de interes local.

Consiliilor locale si judetene le revine sarcina de a organiza si executa lucrarile edilitare si de gospodarie comunala, de a dezvolta reteaua de invatamant, sanatate, cultura si arta, de a creste gradul de urbanizare a oraselor si municipiilor, sarcini care nu pot fi indeplinite in lipsa unor fonduri banesti care sa fie gestionate de aceste autoritati publice locale. In acest scop, Constitutia prevede constituirea bugetelor locale aflate la dispozitia consiliilor locale si judetene, bugete a caror sursa de constituire o reprezinta si impozitele si taxele locale.

Impozitele si taxele locale reprezinta, in ansamblul veniturilor bugetelor locale, locul cel mai important. Trebuie precizat ca, impozitele si taxele locale sunt reglementate numai prin lege. Constitutia permite consiliilor locale si judetene sa stabileasca si alte taxe, in afara celor reglementate prin lege, pentru serviciile publice nou create pe raza lor teritoriala, in scopul satisfacerii unor nevoi ale locuitorilor, cu conditia ca taxele percepute sa asigure cel putin acoperirea cheltuielilor cu infiintarea, intretinerea si functionarea acestor servicii. Aceste taxe speciale se gestioneaza in regim extrabugetar de catre consiliile locale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, iar indisponibilitatile ramase la sfarsitul anului se raporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie. Domeniile in care pot fi instituite taxe speciale sunt strict delimitate prin dispozitiile legilor in vigoare.

Impozitele si taxele locale se clasifica astfel:

1. impozitul si taxa pe cladiri

2. impozitul si taxa pe teren

3. impozitul pe mijloacele de transport

4. taxa de eliberare a certificatelor, avizelor si autorizatiilor

5. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

6. impozitul pe spectacole

7. taxa hoteliera

8. taxele speciale

9. alte taxe locale

Alaturi ce aceste impozite si taxe locale, se constituie veniturile pentru bugetele locale si amenzile si penalitatile aferente impozitelor si taxelor locale, majorarile pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale, taxele extrajudiciare de timbru, 50% din impozitul pe venitul din trasnferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal.

Impozitele si taxele locale sunt datorate bugetelor locale de catre persoane fizice si juridice care, prin ceea ce detin sau ceea ce presteaza intra sub incidenta prevederilor legale privind impunerea.

Contribuabilii se clasifica astfel:

1. persoane fizice

2. contribiabilii persoane fizice care desfasoara activitati aconomice pe baza liberei initiative(asociatii familiale, asociatii agricole etc. Care nu dau nastere unei persoane juridice)

3. contribuabilii persoane fizice care exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie liberala (medic, notar, avocat, contabil expert tehnic, consultant fiscal, arhitect, executor judecatoresc etc.)

4. comerciantii persoane juridice: regiile autonome, societatile si companiile nationale, societatile bancaree si orice alte societati comerciale care se organizeaza si isi desfasoara activitatea in oricare dintre domeniile specifice productiei, prestarilor de servicii, desfacerii produselor sau altor activitatu ecnomice, cooperativele mestesugaresti, cooperativele de consum, cooperativele de credit, sau orice alte entitati persoane juridice care fac fapte de comert

5. unitatile economice ale persoanelor juridice de drept public, ale organizatiilor politice, sindicale, profesionale, patronale si cooperatiste, institutiilor publice, asociatiilor, fundatiilor, federatiilor, cultelor religioase si altora asemenea care desfasoara activitati in domeniul productiei, prestarilor de servicii, comercializarii de bunuri.

Caracteristicile impozitelor si taxelor locale

•sunt o sursă stabilade venituri

•fac parte dintre cele mai deschise si transparente impozite

•sunt elastice, pot tine pasul cu veniturile, inflatia

•povara fiscala poate fi distribuita in mod proportional si echitabil avand in vedere diferite nivele de venituri

•cele colectate la nivel local au sanse mai mari pentru a se realiza

•de obicei instituirea de catre guvern a unui nou sistem echitabil si eficient de impozitare, determina ca acesta sa fie nepopular.

1. Impozitul si taxa pe cladiri

Este unul din cele mai importante impozite locale din punct de vedere al ariei de acoperire si volumul incasarilor la buget. Este datorat pentru cladirile aflate in proprietatea contribuabililor, indiferent de locul unde acestea sunt situate si de destinatie. Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

Se datoreaza impozit pe cladire indiferent daca aceasta este localizata in intravilanul sau in extravilanul localitatilor.

Cladirea este orice constructie situata deasupra solului dar si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si alte asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt constituite. Incaperile reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri.

Daca o cladire este detinuta in proprietate de mai multi contribuabili, impozitul aferent cladirii este datorat de contribuabili in felul urmator:

a) proportional cu suprafata detinuta (in cazul in care sunt stabilite partile individuale)

b) impartind impozitul total la nr de contribuabili (daca nu sunt stabilite partile individuale)

Preview document

Impozite și Taxe Locale - Pagina 1
Impozite și Taxe Locale - Pagina 2
Impozite și Taxe Locale - Pagina 3
Impozite și Taxe Locale - Pagina 4
Impozite și Taxe Locale - Pagina 5
Impozite și Taxe Locale - Pagina 6
Impozite și Taxe Locale - Pagina 7
Impozite și Taxe Locale - Pagina 8
Impozite și Taxe Locale - Pagina 9
Impozite și Taxe Locale - Pagina 10
Impozite și Taxe Locale - Pagina 11
Impozite și Taxe Locale - Pagina 12
Impozite și Taxe Locale - Pagina 13
Impozite și Taxe Locale - Pagina 14
Impozite și Taxe Locale - Pagina 15
Impozite și Taxe Locale - Pagina 16
Impozite și Taxe Locale - Pagina 17
Impozite și Taxe Locale - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Impozite si Taxe Locale.doc

Alții au mai descărcat și

Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați

CAPITOLUL I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE I.1. Continutul si structura veniturilor bugetelor locale Bugetele locale...

Consiliul Uniunii Europene

1.1 PRECIZARI TERMINOLOGICE Consiliul se prezenta in sistemul institutional comunitar ca institutia reprezentativa a statelor membre. El era...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Introducere Din toate timpurile, preocuparea oamenilor a fost procurarea resurselor necesare satisfacerii nevoilor. Cu trecerea timpului nevoile...

Impozitul pe Venit

“Nu este rau sa-ti aranjezi afacerile pentru a plati cat mai putine impozite.Fiecare poate sa o faca, fie el bogat sau sarac.Nimeni nu are o...

Modalități de stingere a obligațiilor fiscale

Creanţele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie şi sub alte forme prevăzute de lege. În...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Impozitele si Taxele Locale - Asezare si Administrare

Impozitele şi taxele locale: Aşezare şi administrare (pe exemplul comunei Cacica) INTRODUCERE În domeniul fiscal actual, problema impozitelor şi...

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost)...

Impozitele și Taxele Locale

CUVÂNT ÎNAINTE Începând cu Revoluţia Franceză de la 1789, în special în secolul al XIX-lea, în Europa s-a pus problema trecerii de la conducerea...

Impozite și Taxe Locale în România

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIE FISCALĂ 1.1 DEFINIREA IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI CONTRIBUŢIILOR Impozitul, punct nodal al fiscalităţii este cea mai...

Impozite și Taxe Locale

INTRODUCERE Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei ( hrană, îmbrăcăminte,...

Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea

INTRODUCERE Actualitatea temei Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (...

Impozitele și Taxele Locale

Cap.I. SISTEMUL BUGETAR 1.1. Continutul si caracteristicile bugetului de stat Bugetul de stat este o categorie fundamentala a finantelor la...

Impozite si Taxe Locale in Romania si Rolul Sau

Sistemul de impozite si taxe locale din România si rolul sãu Capitolul 1. Scurt istoric privind impozitele si taxele locale Taxele si impozitele...

Ai nevoie de altceva?