Impozitele Indirecte

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 18174
Mărime: 96.98KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neagu Adela

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢIUNI GENERALE PRIVIND SISTEMUL DE IMPUNERE ŞI IMPOZITELE INDIRECTE

1.1 Fundamente teoretice privind sistemul fiscal

1.2 Caracteristica şi clasificarea impozitelor indirecte

1.3 Evoluţia, funcţiile şi rolul impozitelor indirecte

CAPITOLUL II

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI CALCULAREA IMPOZITELOR INDIRECTE LA SC”TRIPLAST”

2.1 Istoria, forma juridică şi domeniile de activitate ale întreprinderii « Triplast »

2.2 Analiza economico-financiară SRL“Triplast”

2.3Politica de contabilitate, practica fiscală şi impozitele indirecte a SRL”Triplast”

MODALITĂŢI DE PERFECŢIONARE A SISTEMULUI DE INMPUNERE PRIN IMOZITE INDIRECTE

3.1 Impactul impozitelor indirecte asupra agenţilor economici

3.2 Rolul impozitelor indirecte asupra sistemului bugetar

3.3 Optimizarea cotelor de impunere în Republica Moldova

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare Satisfacerea nevoilor colective ale oricărei societăţi impune realizarea unor venituri publice. Într-adevăr, pentru a-şi îndeplini rolul şi funcţiile sale, statul trebuie să mobilizeze resursele şi să facă cheltuieli băneşti. În consecinţă, statul procedează la repartiţia sarcinilor publice între membrii societăţii -contribuabilii.

Instrumentul financiar şi juridic prin care se înfăptuieşte această repartiţie, îl constituie obligaţia fiscală, sub forma impozitelor, taxelor şi altor sarcini fiscale specifice fiecărei ţări şi fiecărei etape istorice în parte.

Se constată că impozitele pot fi abordate din mai multe ipostaze :

- ca principală sursă de formare a veniturilor statului.

- ca modalitate principală de înfăptuire a alocării optime a resurselor între cele două mari sectoare definite după caracterul privat sau public al bunurilor produse în societate, în funcţie de care se defineşte punctul optim al fiscalităţii.

- ca instrumente de orientare a economiei prin obiectivele stabilite de către puterea publică.

- ca instrumente de înfăptuire a echităţii sau justiţiei sociale în plan fiscal, denumită echitate fiscală.

- ca instrumente de influenţare a inflaţiei prin orientarea comportamentelor tuturor contribuabililor, privind consumurile de resurse, de bunuri şi servicii. Impozitele şi taxele constituie componente tot mai importante ale vieţii economice, prin intermediul cărora statul îşi procură resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice, de a căror realizare depinde îndeplinirea funcţiilor sale. Impozitele indirecte se percep de la toţi cei care consumă bunuri din categoria celor impuse sau beneficiază de anumite servicii, indiferent de veniturile, averea sau situaţia personală a acestora. Alături de impozitele directe orice ţară apelează şi la cele indirecte care îmbracă forma impozitelor pe cheltuieli (pe consum). Pentru a pune în evidenţă conţinutul şi necesitatea impozitării indirecte se impune compararea diferenţelor ce există, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi juridic-administrativ, între cele cele două mari categorii de impozite: directe şi indirecte. Din punct de vedere ştiintific, o primă deosebire reiese din aceea că, dacă în cazul impozitelor directe obiectul acestora îl reprezintă existenţa venitului/averii, în cazul celor indirecte obiectul impunerii îl constituie cheltuirea/consumul venitului/averii.O a doua diferenţă între cele două tipuri de impozitare rezidă în incidenţa şi repercursiunea lor, adică a modului în care impozitele afecteaza pe cineva si ceva.

Impozitele directe au o incidenţă directă, adică plătitorul este aceeaşi persoană cu suportatorul şi nu pot fi repercutate (de regulă) asupra altor persoane. In cazul impozitelor indirecte, incidenta (sarcina fiscala) este indirecta, acest lucru fiind prevăzut prin lege.

Astfel, in cazul impozitarii directe a venitului sau averii exista asa numitul rol nominativ (o pozitie, un fisier in memoria calculatorului); orice platitor are o pozitie deschisa la fisc. Acest lucru nu se regaseste insa si la impozitele indirecte unde nu se cunoaste dinainte contribuabilul. Printre avantajele impozitelor directe putem aminti echitatea fiscala si faptul ca asigura statului venituri relativ stabile. Impozitarea indirectă prezintă marele avantaj al randamentului, deoarece se impun nu un profit, un venit, o avere, ci o circulaţie, o vânzare, o cumpărare, un consum. Un alt avantaj este rapiditatea perceperii impozitului şi în acelaşi timp este şi mai puţin costisitoare decât impozitarea directă.

Marele inconvenient al impunerii indirecte îl reprezintă inechitatea fiscală, pe de o parte, ca urmare a proportionalităţii cotei de impunere, iar, pe de altă parte, din cauza faptului că nu ţine seama de situaţia personală a plătitorului.

Concomitent redresarea economiei Republicii Moldova este posibilă prin elaborarea unui mecanism fiscal eficient, în cadrul căruia un rol important le revine impozitelor indirecte. De aceea, considerăm oportună efectuarea unui studiu consacrat estimării impactului impozitelor indirecte asupraîmbunătăţirii sistemului de impunere fiscală.

Gradul de studiere a temei investigate. La elaborarea lucrării respective s-a ţinut cont de rezultatele cercetărilor ce se referă la aspectele politicii fiscale, precum şi ceea ce vizează rolul impozitelor indirecte în procesul de îmbunătăţire a sistemului de impunere.

Pentru a completa studiul problemelor aferente temei alese şi a spori nivelul de argumentare a deciziilor politicii fiscale, au fost studiate şi folosite ca bază lucrări teoretice şi recomandări practice ale savanţilor consacraţi în domeniul teoriei fiscalităţii, precum sunt: A. Smith, D. Ricardo, L.J. Gitman, A.M. Birman, R.Stourm, J.M. Keynes, C.P. McConnell К. Р., Samuelson Paul A., Paul Hein, E. Selyhman, Pierre Lalumiere ş.a. Din lucrările savanţilor din România, enumerăm valoroasele cercetări ale lui Bălănescu R., Bran P., Brezeanu P., Corduneanu C., Lăzărescu A., Manolescu Gh., Văcărel I. ş.a., iar dintre lucrările savanţilor autohtoni în domeniul fiscalităţii îi menţionăm pe: Manole T., Cobzari L., Secrieru A., Fuior E., Kuzimina O., Domenti O. ş.a.

Preview document

Impozitele Indirecte - Pagina 1
Impozitele Indirecte - Pagina 2
Impozitele Indirecte - Pagina 3
Impozitele Indirecte - Pagina 4
Impozitele Indirecte - Pagina 5
Impozitele Indirecte - Pagina 6
Impozitele Indirecte - Pagina 7
Impozitele Indirecte - Pagina 8
Impozitele Indirecte - Pagina 9
Impozitele Indirecte - Pagina 10
Impozitele Indirecte - Pagina 11
Impozitele Indirecte - Pagina 12
Impozitele Indirecte - Pagina 13
Impozitele Indirecte - Pagina 14
Impozitele Indirecte - Pagina 15
Impozitele Indirecte - Pagina 16
Impozitele Indirecte - Pagina 17
Impozitele Indirecte - Pagina 18
Impozitele Indirecte - Pagina 19
Impozitele Indirecte - Pagina 20
Impozitele Indirecte - Pagina 21
Impozitele Indirecte - Pagina 22
Impozitele Indirecte - Pagina 23
Impozitele Indirecte - Pagina 24
Impozitele Indirecte - Pagina 25
Impozitele Indirecte - Pagina 26
Impozitele Indirecte - Pagina 27
Impozitele Indirecte - Pagina 28
Impozitele Indirecte - Pagina 29
Impozitele Indirecte - Pagina 30
Impozitele Indirecte - Pagina 31
Impozitele Indirecte - Pagina 32
Impozitele Indirecte - Pagina 33
Impozitele Indirecte - Pagina 34
Impozitele Indirecte - Pagina 35
Impozitele Indirecte - Pagina 36
Impozitele Indirecte - Pagina 37
Impozitele Indirecte - Pagina 38
Impozitele Indirecte - Pagina 39
Impozitele Indirecte - Pagina 40
Impozitele Indirecte - Pagina 41
Impozitele Indirecte - Pagina 42
Impozitele Indirecte - Pagina 43
Impozitele Indirecte - Pagina 44
Impozitele Indirecte - Pagina 45
Impozitele Indirecte - Pagina 46
Impozitele Indirecte - Pagina 47
Impozitele Indirecte - Pagina 48
Impozitele Indirecte - Pagina 49
Impozitele Indirecte - Pagina 50
Impozitele Indirecte - Pagina 51
Impozitele Indirecte - Pagina 52
Impozitele Indirecte - Pagina 53
Impozitele Indirecte - Pagina 54
Impozitele Indirecte - Pagina 55
Impozitele Indirecte - Pagina 56
Impozitele Indirecte - Pagina 57
Impozitele Indirecte - Pagina 58
Impozitele Indirecte - Pagina 59
Impozitele Indirecte - Pagina 60
Impozitele Indirecte - Pagina 61
Impozitele Indirecte - Pagina 62
Impozitele Indirecte - Pagina 63
Impozitele Indirecte - Pagina 64
Impozitele Indirecte - Pagina 65
Impozitele Indirecte - Pagina 66
Impozitele Indirecte - Pagina 67
Impozitele Indirecte - Pagina 68
Impozitele Indirecte - Pagina 69
Impozitele Indirecte - Pagina 70
Impozitele Indirecte - Pagina 71
Impozitele Indirecte - Pagina 72
Impozitele Indirecte - Pagina 73
Impozitele Indirecte - Pagina 74
Impozitele Indirecte - Pagina 75
Impozitele Indirecte - Pagina 76
Impozitele Indirecte - Pagina 77
Impozitele Indirecte - Pagina 78
Impozitele Indirecte - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Impozitele Indirecte.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind impozitele indirecte asupra unei societăți comerciale

I. Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania I. 1. Necesitatea reformei fiscale si etapele infaptuirii reformei...

Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România

INTRODUCERE În ultimii ani , politica fiscală din România nu a reuşit să evite deficitele excesive-deşi a existat această intenţie şi nu a...

Analiza prelevărilor din impozitele indirecte

1. ASPECTELE TEORETICE PRIVIND IMPOZITELE INDIRECTE 1.1 Aspectele conceptuale privind fiscalitatea și rolul ei în economie Politica fiscală a...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA 1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa În decursul timpului informaţiile provenind din cele mai...

Analiza impozitelor indirecte în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Analiza impozitelor indirecte în unele state ale Uniunii Europene” şi tratează, pe...

Impozitele Indirecte

Notiunea de impozit provine din limba latina de la cuvântul “impozitus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Impozitele Indirecte si Actiunea Acestora asupra Activitatii Agentilor Economici

Întroducere Actualmente, în condiţiile economiei de piaţă, un rol important în activitatea întreprinderilor din Republica Moldova, îi revine...

Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România

INTRODUCERE În ultimii ani , politica fiscală din România nu a reuşit să evite deficitele excesive-deşi a existat această intenţie şi nu a...

Impozitele indirecte și rolul lor în cadrul societății

Capitolul 1:Conținutul impozitelor indirecte și funcțiile acestora în cadrul societății 1.1.Conținutul impozitelor indirecte și elementele tehnice...

Controlul Fiscal asupra Impozitelor Indirecte

Cap 1. Caracterizarea generala a impozitelor indirecte 1.1. Notiuni, elemente tehnice si functiile impozitelor indirecte Din punct de vedere...

Rolul și importanța impozitelor indirecte în formarea bugetului de stat

Introducere Începând cu anul 1994, în România, este parcursă o perioadă de tranziţie ce se caracterizează prin profunde modificări, atât în sfera...

Ai nevoie de altceva?