Incheierea Executiei Bugetare in Cadrul Trezoreriei Statului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Incheierea Executiei Bugetare in Cadrul Trezoreriei Statului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 71 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

INTRODUCERE 3
Capitolul I. TREZORERIA STATULUI 5
1.1. Noţiuni generale 5
1.1.1. Organizarea în teritoriu a Trezoreriei 6
1.1.2. Funcţiile trezoreriei 6
1.2. Contul curent general al trezoreriei 7
1.2.1. Structura bugetului Trezoreriei 9
1.3. Derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin Trezorerie 10
1.3.1. Clasificaţia bugetară 11
1.3.2. Planul de conturi pentru activitatea trezoreriei 12
1.3.3. Formarea conturilor de trezorerie 16
1.3.4. Fluxul informatic al operaţiunilor derulate prin trezorerie 19
Capitolul II: EXECUŢIA BUGETARĂ 22
2.1. Noţiuni generale 22
2.1.1. Structura impozitelor şi taxelor care compun sistemul fiscal 23
2.2. Bugetul - instrument de planificare şi conducere a activităţii financiare 26
2.2.1. Principii şi reguli aplicabile procesului execuţiei bugetare 26
2.2.2. Sistemul unitar de bugete 27
2.2.3. Elemente structurale bugetare – Clasificaţia bugetară 28
2.3. Execuţia bugetară 32
2.3.1. Elaborarea bugetelor 32
2.3.2. Aprobarea bugetului 35
2.3.3. Execuţia bugetară 36
2.3.4. Controlul execuţiei bugetare 43
Capitolul III: ÎNCHEIEREA EXECUŢIEI BUGETARE ÎN CADRUL TREZORERIEI SĂCELE 45
3.1. Prezentarea Trezoreriei Săcele 45
3.2. Organizarea sistemului contabil în cadrul Trezoreriei Săcele 46
3.2.1. Cadrul informatic al operaţiunilor de decontare ale Trezoreriei Săcele prin sistemul electronic de plăţi 46
3.3. Trezoreria Săcele – instrument al execuţiei sistemului bugetar 47
3.3.1. Încasarea veniturilor bugetului Primăriei Săcele prin trezorerie 47
3.3.2. Efectuarea cheltuielilor bugetelor din cadrul sistemului bugetar prin trezorerie 49
3.4. Monografia contabilă a încheierii execuţiilor aferente sistemului bugetar prin intermediul Trezoreriei Săcele pentru luna decembrie 2005 52
3.4.1. Încheierea execuţiei bugetului de stat 52
3.4.2. Încheierea execuţiei bugetului sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi a bugetului asigurărilor sociale de stat 53
3.4.3. Încheierea execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 55
3.4.4. Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj 56
3.4.5. Încheierea execuţiei bugetului local 57
3.4.6. Încheierea execuţiei bugetului Trezoreriei Statului 64
3.5. Bilanţul Trezoreriei – document final al operaţiunilor de încheiere a exerciţiului bugetar 65
3.6. Analiza pe baza conturilor de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat înregistrate în conturile Trezoreriei Săcele în anii 2004 şi 2005 64
Capitolul IV: CONCLUZII ŞI PROPUNERI 67
BIBLIOGRAFIE 70

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze modalitatea de efectuare a operaţiunilor privind încheierea execuţiei sistemului bugetar prin intermediul trezoreriei.

Capitolul I vizează prezentarea câtorva noţiuni generale cu privire la instituţia trezoreriei statului, a modului său de organizare, a funcţiilor pe care le îndeplineşte în cadrul sistemului fiscal din ţara noastră, precum şi a caracteristicilor care fac din Trezoreria statului instrumentul necesar prin care instituţiile componente ale sistemului bugetar îşi derulează execuţia bugetară. Astfel, este prezentat contul curent general al Trezoreriei deschis la Banca naţională a României, structura bugetului trezoreriei, a elementelor de venituri şi cheltuieli bugetare care fac obiectul execuţiei prin trezorerie. În continuare este analizată clasificaţia indicatorilor finanţelor publice şi planul de conturi, în baza cărora instituţiile publice derulează operaţiuni de încasări şi plăţi prin trezorerie. Capitolul se încheie prin prezentarea modului de formare a conturilor bugetare în trezorerie şi a fluxului informatic al operaţiunilor de decontare din cadrul trezoreriei statului.

Capitolul II are în vedere analiza globală a sistemului bugetar, cu defalcare pe bugetele componente în situaţiile în care există anumite diferenţe în ceea ce priveşte derularea procesului execuţiei bugetare. Capitolul debutează cu prezentarea unor aspecte cu privire la sistemul fiscal din România, funcţiile acestuia, precum şi aspecte referitoare la structura impozitelor şi taxelor care compun sistemul fiscal şi la modalităţi de percepere şi urmărire a încasării impozitelor şi taxelor. În continuare se pătrunde în analiza bugetară prin prezentarea principiilor care stau la baza procesului bugetar şi a bugetelor componente ale sistemului unitar de bugete care compun sistemul bugetar din ţara noastră. Este prezentată sintetic clasificaţia sistemului bugetar, cu punctarea acelor indicatori care constituie grupe esenţiale ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare. Capitolul se încheie prin analiza etapelor procesului bugetar, proces care este abordat în fazele succesive ale derulării sale: elaborare, aprobare, executare, control şi raportare ale bugetului.

Capitolul III îmbină prin prezentarea studiului de caz, elementele marcate din punct de vedere teoretic în primele două capitole ale lucrării. Tratarea procesului încheierii execuţiei bugetelor aferente sistemului bugetar prin intermediul Trezoreriei Săcele debutează prin prezentarea trezoreriei în contextul locului pe care-l ocupă în ansamblul trezoreriilor judeţului Braşov, prezentare ce continuă prin tratarea sistemului contabil şi al fluxului informatic al operaţiunilor de decontări din cadrul Trezoreriei Săcele. Prin descrierea modului de încasare a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor bugetare (cu menţionarea etapelor obligatorii pe care trebuie să le parcurgă operaţiunile de mai sus), se realizează conturarea imaginii trezoreriei ca instrument al politicii fiscale de execuţie bugetară. Pe de altă parte, prin datele referitoare la execuţia bugetară pe care trezoreria le furnizează permanent instituţiilor care administrează bugetele aferente sistemului bugetar, este adus în discuţie rolul deosebit de important pe care-l joacă trezoreria în procesul reglării din mers a politicii bugetare prin instrumentul rectificării veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor în cauză. Prin punctarea acestor considerente, este pregătit cadrul prezentării operaţiunilor de încheiere a execuţiei bugetelor sistemului bugetar prin intermediul trezoreriei. În acest sens, se pleacă de a situaţiile consemnate în balanţele sintetice ale bugetelor, trecându-se prin prezentarea detaliată a determinării rezultatului execuţiei, urmată de operaţiunile contabile efectuate de trezorerie în procesul încheierii bugetare şi, acolo unde este cazul, de operaţiunile aferente virării rezultatului pozitiv al exerciţiului ori a încasării deficitului de la ordonatorii de credite superiori instituţiilor în cauză.

Lucrarea se încheie prin prezentarea noilor reglementări cu privire la clasificaţia indicatorilor finanţelor publice, precum şi prin menţionarea câtorva aspecte legate de noua contabilitate a instituţiilor publice, toate acestea în contextul eforturilor pe care România le depune în procesul de integrare în Uniunea Europeană.

Capitolul I

TREZORERIA STATULUI

1.1. Trezoreria Statului – noţiuni generale

Înfiinţarea Trezoreriei Finanţelor Publice în anul 1992 a creat cadrul instituţional prin care statul are posibilitatea de a-şi stabili şi aplica politica de venituri şi cheltuieli, organizându-şi activitatea financiară atât la nivel central, cât şi în teritoriu. Trezoreria asigură în aceste condiţii cunoaşterea şi rezolvarea implicaţiilor specifice gestiunii finanţelor publice. Reforma sistemului financiar din România

Fisiere in arhiva (1):

  • Incheierea Executiei Bugetare in Cadrul Trezoreriei Statului.doc