Înființarea unei stații de compostare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 4967
Mărime: 924.00KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere

Capitolul 1.Informatii generale cu privire la obiectivul vizat

Capitolul 2. Prezentarea instalatiei

Capitolul 3. Efectele rezultate in urma realizarii statiei de compostare

Capitolul 4.Costuri

Capitolul 5.Evaluarea costurilor proiectului

Capitolul 6. Evaluarea beneficiilor proiectului

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Analiza Cost - Beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (din punct de vedere al beneficiilor şi costurilor) impactul socio-economic datorat implementării anumitor acţiuni şi/sau proiecte. Impactul trebuie să fie evaluat în comparaţie cu obiective predeterminate, analiza realizându-se în mod uzual prin luarea în considerare a tuturor indivizilor afectaţi de acţiune, în mod direct sau indirect.

În general, analiza cost-beneficiu trebuie să stabilească dacă analiza se realizează adoptând o perspectivă locală, regională, naţională, la nivelul UE sau globală. Nivelul de analiză potrivit trebuie determinat în relaţie cu mărimea şi scopul proiectului, adică în relaţie cu grupul/zona în care proiectul are un impact relevant.

Obiectivul analizei cost - beneficiu este de a identifica şi cuantifica (respectiv de a da o valoare monetară) toate impacturile posibile ale acţiunii sau proiectului luat în discuţie, în vederea determinării costurilor şi beneficiilor corespunzătoare. În principiu, toate impacturile ar trebui evaluate: financiare, economice, sociale, de mediu, etc. În mod tradiţional, costurile şi beneficiile sunt evaluate prin analizarea diferenţei dintre scenariul „cu proiect” şi alternativa acestui scenariu: scenariul „fără proiect” (aşa numita “abordare incrementală”). În continuare, rezultatele sunt cumulate pentru a identifica beneficiile nete şi a stabili dacă proiectul este oportun şi merită să fie implementat. Astfel, analiza cost-beneficiu poate fi utilizată ca instrument de decizie pentru evaluarea utilităţii investiţiilor ce urmează a fi finanţate din resurse publice (http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/ cd25a597fd62/Documente_Suport/Studii/0_Studii_Instrumente_Structurale/Pag.2_Evaluare4_Ghidacb_ro.pdf).

Capitolul 1. Informatii generale cu privire la obiectivul vizat

Fiecare cetatean din Romania „produce” zilnic aproximativ 1 kilogram de deseuri. Aceste resturi trebuiesc colectate, transportate, depozitate, neutralizate sau reutilizate intr-o maniera in care sa peturbe cat mai putin mediul inconjurator pentru generatia noastra si pentru cele viitoare. Deşeurile biodegradabile (umede) pe care oamenii le aruncă la gunoi ajung de regulă să fie depozitate într-o groapă de gunoi neconformă, deşi pot fi şi ele reciclate şi transformate în compost, ce poate fi folosit mai departe ca îngrăşământ în agricultură.

In urma unui studiu realizat in Europa, cu statele membre UE (EU-27) şi Islanda, Norvegia, Elveţia, Turcia şi Croaţia în perioada 2001-2010 numărul ţărilor care în aceasta perioada si-au redus cantitatea generată de deşeuri municipale este mic, se observă o tendinţă clară de îndreptare a interesului către îmbunătăţirea managementului în detrimentul depozitarii deşeurilor.

Numărul ţărilor în care rata de depozitare este de 75% a scăzut semnificativ, în timp ce numărul celor în care se reciclează peste 25% din cantitatea generată a crescut. Este adevărat însă că în 2010 majoritatea ţărilor trimiteau peste 50% din deşeurile municipale la gropile de gunoi.

S-au înregistrat creşteri substanţiale ale procentului de deşeuri reciclate. 12 ţări au avut creşteri de peste 10% a cantităţilor reciclate în perioada 2001-2010, alte 10 ţări având în aceeaşi perioadă creşteri ale procentului de reciclare între 5 şi 10%. În restul ţărilor creşterile au fost neglijabile, iar în cinci ţări valorile au fost negative chiar.

Majoritatea ţărilor au făcut progrese importante în atingerea obiectivelor de reducere a cantităţilor de deşeuri depozitate la gropi. Din cele 12 ţări care nu beneficiază de derogări de la Directiva Deşeurilor, toate 12 au îndeplinit ţinta stabilită pentru 2006, 11 au îndeplinit ţinta stabilită pentru 2009, iar în 2010 se estima că şapte dintre ele vor îndeplini ţinta stabilită pentru anul 2016. În ţările care beneficiază de derogări, rezultatele sunt însă contradictorii. Din 16 ţări, numai şapte au realizat obiectivele stabilite pentru 2010.(fig 1) (http://www.ecologic.rec.ro/articol/read/reciclare-recuperare/8915/)

Bibliografie

1. http://www.twinning-waste-bacau.ro/twinning/focussed-domestic-waste-management/materiale-documentare-intocmite-suplimentar-fata-de-cele-din-cadrul-seminariilor/manual-producerea-compostului-in-gramezi-neacoperite

2. http://www.icpa.ro/Coduri/Compostarea.pdf

3. http://www.deseuri-online.ro/new/download/Tratarebiologica.pdf

4. http://www.cjc.ro/Anunturi_posturi/Raport_mediu_%20SMID.pdf

5. http://adrnord.md/public/files/brosuri/Analiza_Cost-Beneficiu_Brosura_ADR_Nord_2012.pdf

6. http://www.primariatm.ro/uploads/files/wwwwwwwww/Capitolul%2008.pdf

7. http://www.inginerie-electrica.ro/acqu/pdf/2008_1.pdf

Preview document

Înființarea unei stații de compostare - Pagina 1
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 2
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 3
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 4
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 5
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 6
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 7
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 8
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 9
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 10
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 11
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 12
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 13
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 14
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 15
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 16
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 17
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 18
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 19
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 20
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 21
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 22
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 23
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 24
Înființarea unei stații de compostare - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Infiintarea unei Statii de Compostare.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Digestia anaerobă a deșeurilor municipale

1.Introducere 1.1.Definitie În conformitate cu Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei...

Economia verde, o șansă pentru viitor

Capitolul 1 Politica regională a Uniunii Europene Deşi este formată din state membre, Uniunea Europeană acordă o atenţie deosebită celor 268 de...

Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț

INTRODUCERE La solicitarea Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului, Inspectoratul de Protectie a Mediului (IPM) Piatra Neamt a elaborat Planul...

Compostarea Deșeurilor

1. Introducere 1.1 Scurt istoric Compostarea, ca o practica recunoscuta, dateaza cel putin din timpul Imperiului Roman Timpuriu, de la Pliniu cel...

Managementul Deșeurilor

ARGUMENT Deşeul e un material (obiect) care prin el însuşi fără a fi supus unei transformări nu mai poate fi utilizat. Deşeurile pot fi...

Managementul deșeurilor în România

CAPITOLUL I – DESEURILE Deseurile sunt substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare,...

Managemetul ciclului de proiect - realizarea unui spațiu de depozitare selectivă a deșeurilor municipale

1.Realizarea unui spatiu de depozitare selectivă a deseurilor Titlul complet al proiectului: Realizarea unui spatiu de depozitare selectivă a...

Ecologia

Capitolul I 1.1. Deşeurile In societatea modernă există tendinţa de a asocia de cele mai multe ori, "bolile" mediului cu industrializarea şi...

Ai nevoie de altceva?