Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3419
Mărime: 57.97KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Țurcanu Olesea, Maria Hamuraru

Cuprins

Lista abrevierilor ..3

Introducere 4

Abordări conceptuale privind inițierea unei afaceri .5

Analiza situației actuale ...8

Concluzii și recomandări 14

Bibliografie ...15

Extras din document

INTRODUCERE:

Actualitatea și importanța temei abordate: În prezent, tot mai mulți întreprinzători își doresc să inițieze afaceri acasă, să contribuie la dezvoltarea pieței și să încurajeze producția autohtonă. Pe piață mereu a fost prezentă concurența, ceea ce a făcut această sarcină mai dificilă pentru cei micii antreprenori. Unele sfere de afaceri sunt avantajoase, pe când altele ar aduce mai puțin venit. Astfel, este important de cercetat în detalii cerințele, tendințele și problemele actuale din piață cu care se confruntă antreprenorii din Republica Moldova.

Gradul de studiere al temei: Sunt numeroase lucrări și teze privind mediul afacerilor în Moldova, la care au contribuit numeroși cercetători, printre care se regăsesc Dr. conf. univ. Rodica CRUDU, Vasile Golovco, Marian Jalencu, Ala Levitschi, Claudia Melinte, Angela Solcan, Petru Tomiță și Larisa Bugaian, doctor habilitat în economie, profesor universitar.

Scopul cercetării constă în studierea tendințelor și problemelor cu care se confruntă antreprenorii în inițierea unei afaceri în Republica Moldova.

Obiectivele lucrării:

- Determinarea misiunii pe care o au întreprinzătorii în Republica Moldova

- Cercetarea conceptelor privind inițierea unei afaceri

- Cercetarea statisticii despre întreprinderi in RM

- Formularea concluziilor

Obiectul de studiu: Identificarea problemelor și tendințelor în procesul de inițiere al unei afaceri în Republica Moldova.

Referatul a fost elaborat utilizând următoarele metode de cercetare: Metoda observației, deducția, analiza logică și sinteza,comparația și selectarea. Unele rezultate sunt prezentate sub formă de figuri și tabele.

Cuvintele-cheie: afacere, probleme, tendințe, companie, analiză, reglementare, antreprenori, ÎMM

I. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND INIȚIEREA UNEI AFACERI ÎN RM:

Potrivit legislației Republicii Moldova, antreprenoriatul este activitatea de fabricare a producției, executare a lucrărilor și prestare a serviciilor, desfășurată de cetățeni și de asociațiile acestora în mod independent, din proprie inițiativă, în numele lor, pe riscul propriu și sub răspunderea lor patrimonială în scopul de a-și asigura o sursă permanentă de venituri [1, art. 1]. Cele mai des întâlnite forme de activități de antreprenoriat sunt: genurile de activități licențiate și companiile comerciale. Principala diferență între cele două forme este că un comerciant (persoană fizică) face afaceri pe cont propriu și are nevoie de autorizație comercială, în timp ce o companie (persoană juridică) face afaceri în contul companiei, adică pentru toți patronii săi. În acest caz, va fi nevoie de autorizația comercială a fondatorilor și de un contract legal încheiat între aceștia.

În Republica Moldova societățile comerciale sunt reglementate prin Legea despre antreprenoriat și întreprinderi. Legea stabilește agenții economici care au dreptul, în numele lor (firmelor lor), să desfășoare activitate de antreprenoriat în Republica Moldova și determină principiile juridice, organizatorice și economice ale acestei activități. Cea mai frecvent întâlnită formă de societate comercială este societatea cu răspundere limitată (SRL). Fiecare partener este obligat să facă o depunere de capital de bază, din care vor putea fi plătite datoriile sau alte angajamente financiare în cazul lichidării societății. Acesta este motivul pentru care răspunderea este limitată: societatea este răspunzătoare numai în limita capitalului de bază. Partenerii încheie un contract de parteneriat, în care se prevede, printre altele, suma investită de fiecare partener și modul în care se va face distribuirea profitului comun. O societate cu răspundere limitată poate fi înființată și de către o singură persoană. [2, p. 12-13]

Ideea oportună de business poate fi materializată numai printr-o afacere, întreprinzătorului revenindu-i sarcina să aleagă modul de lansare. În general, există trei variante de începere a activității de antreprenoriat: deschiderea unei afaceri de la zero, procurarea unei francize sau cumpărarea unei afaceri existente. Deschiderea afacerii de la zero este deseori cea mai preferabilă metodă de lansare, iar în cazul unei idei unice de produs sau de serviciu, aceasta este unica metodă posibilă pentru întreprinzător. În același timp, această modalitate este cea mai riscantă, deoarece totul începe de la zero. Astfel, opțiunea pentru deschiderea unei întreprinderi mici trebuie să se bazeze pe o evaluare minuțioasă a avantajelor și dezavantajelor pe care le prezintă modalitatea dată.

Bibliografie

1. Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992.

2. Larisa Bugaian, Valentina Catanoi, Ala Cotelnic, Natalia Curagău, Cristina Dolghi, Igor Enicov, Maria Gheorghiță, Vasile Golovco, Marian Jalencu, Ala Levitschi, Claudia Melinte, Angela Solcan, Petru Tomiță “Antreprenoriat: Inițierea afacerii”, Chișinău: UTM, 2010. 348 p.

3. https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6408 (vizitat 21.4.2020)

4. Sursa: Camera Înregistrării de Stat, www.cis.gov.md, la data 1 ianuarie 2010

5. https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__24%20ANT__ANT030/ANT030060.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802 (vizitat 23.4.2020)

6. http://statistica.gov.md/public/files/ComPresa/Antreprenoriat/Anexa_IMM_2018.xls

7. https://consecon.gov.md/2020/01/28/peste-98-din-intreprinderile-care-activeaza-in-economia-nationala-sunt-imm/

8. http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=278

9. Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020 Anexa nr.1

10. http://green.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=43&t=/Cadrul-normativ-si-de-politici/Strategia-de-dezvoltare-a-IMM

Preview document

Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe - Pagina 1
Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe - Pagina 2
Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe - Pagina 3
Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe - Pagina 4
Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe - Pagina 5
Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe - Pagina 6
Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe - Pagina 7
Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe - Pagina 8
Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe - Pagina 9
Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe - Pagina 10
Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe - Pagina 11
Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe - Pagina 12
Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe - Pagina 13
Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe - Pagina 14
Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe - Pagina 15
Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Initierea unei afaceri in Republica Moldova - probleme si tendinte.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Management

1. Conceptul şi semnificaţiile managementului. MG empiric şi ştiinţific. Baza obiectivă a apariţiei şi dezvoltării mg-lui a constituit-o...

Ai nevoie de altceva?