Instrumentele Politicii Regionale si Romania

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Instrumentele Politicii Regionale si Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Economie, Stiinte Politice

Cuprins

INTRODUCERE POLITICA REGIONALA
1. FONDURILE STRUCTURALE
1.1 FEDER Fondul European de Dezvoltare Regional
1.2 FSE Fondul Social European
1.3 FC Fondul de Coeziune
2. FONDUL DE SOLIDARITATE
3. INITIATIVELE COMISIEI EUROPENE
4. INSTRUMENTE FINANCIARE FINANTATE DE BEI

Extras din document

INTRODUCERE POLITICA REGIONALA

Politica regională urmăreşte să corecteze dezechilibrele regionale astfel încât să se asigure o repartizare mai echilibrată a populaţiei şi activităţilor economice pe ansamblul teritoriului.

Necesitatea unei politici regionale, care să aibă în vedere echilibrarea repartiţiei demografice şi localizarea polilor de dezvoltare, ca şi susţinerea eforturilor regiunilor cel mai slab dezvoltată pentru a le ajunge din urmă pe celelalte, nu a scăpat atenţia legiuitorului comunitar de-a lungul celor peste patru decenii de existenţă a UE.

Principalele instrumente ce pot fi folosite pentru realizarea obiectivelor politicii regionale sunt:

- Fondurile Structurale (FS);

- Instrumentele financiare de coeziune;

- Instrumentele financiare ale Băncii Europene de Investiţii;

Iniţiativele Comunitare(IC).

1. FONDURILE STRUCTURALE

Romania va beneficia de fonduri structurale de circa 28-30 miliarde de euro din partea UE in perioada 2007-2013. 8,5 milioane de euro vor trebui cheltuiti zilnic. Aceste fonduri vor trebui gestionate eficient si trebuie sa ajunga acolo unde este nevoie pentru dezvoltare, altfel, exista pericolul pierderii lor. Chiar daca banii nu vor fi atrasi in proiecte in Romania, fiecare contribuabil va cotiza pentru suma cu care Romania va contribui la bugetul UE.

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

Fondurile structurale ale UE sunt gestionate de catre Comisia Europeana si au ca destinatie finantarea masurilor de ajutor structural la nivel comunitar, in scopul promovarii regiunilor cu intarzieri in dezvoltare, reconversia zonelor afectate de declin industrial, combaterea somajului de lunga durata, insertia profesionala a tinerilor sau promovarea dezvoltarii rurale.

1.1 Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR)

Prin Fondul European de Dezvoltare Regionala vor fi finantate investitii

productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in

principal prin investitii cu prioritate in IMM-uri, investitii in infrastructura,

dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional

si local.

Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR.

Din sfera activitatilor eligibile nu vor face parte TVA, dobanzi la credite,

achizitionarea de terenuri intr-un cuantum mai mare de 10% din cheltuiala

totala eligibila pentru activitatea respectiva, constructii de locuinte si dezactivarea statiilor de energie nucleara.

Articolul 160 din Tratat prevede ca Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER) este destinat sa redreseze principalele dezechilibre regionale din Comunitate. Astfel, FEDER contribuie la reducerea diferentei intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni si la recuperarea decalajului de catre regiunile cele mai putin favorizate, inclusiv zonele rurale si urbane, zonele industriale in declin, precum si regiunile afectate de un handicap geografic sau natural, precum regiunile insulare si zonele muntoase, zonele cu densitate mica a populatiei si regiunile de frontiera. Investitiilor productive care contribuie la crearea si salvgardarea locurilor de munca durabile, in special prin intermediul unor ajutoare directe pentru investitiile efectuate indeosebi in IMM-uri;

Investitiilor in infrastructuri; Dezvoltarii potentialului endogen prin masuri de sustinere a dezvoltarii regionale si locale.

Aceste masuri cuprind asistenta si serviciile pentru intreprinderi, in special pentru IMM-uri, crearea si dezvoltarea instrumentelor de finantare precum capitalul de risc, fondurile de imprumut si de garantie, fondurile de dezvoltare locala, subventiile la dobanda, conectarea la retea, cooperarea si schimbul de experienta intre regiuni, orase si factorii sociali, economici si de mediu relevanti; Asistentei tehnice.

1.2. Fondul Social European (FSE )

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a dispozitiilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune introduce cadrul in care se inscrie actiunea Fondurilor structurale si a Fondului de coeziune si stabileste in principal obiectivele, principiile si normele de parteneriat, de programare, de evaluare si de gestiune.

FSE contribuie la prioritatile Comunitatii in ceea ce priveste intensificarea coeziunii economice si sociale prin imbunatatirea ocuparii fortei de munca si a posibilitatilor de angajare, prin incurajarea unui nivel ridicat de ocupare a fortei de munca si o imbunatatire cantitativa si calitativa a ocuparii fortei de munca. in acest scop, FSE sprijina politicile statelor membre al caror scop este de a realiza ocuparea intregii forte de munca, precum si calitatea si productivitatea muncii, de a promova asimilarea sociala, in special accesul persoanelor defavorizate la angajare si de a reduce disparitatile nationale, regionale si locale in domeniul ocuparii fortei de munca.

Pentru indeplinirea misiunii FSE sustine prioritatile Comunitatii in ceea ce priveste necesitatea consolidarii coeziunii sociale, a cresterii productivitatii si competitivitatii si incurajarii cresterii economice si a dezvoltarii durabile. in acest proces, FSE tine seama de prioritatile si obiectivele pertinente ale Comunitatii din domeniul educatiei si formarii profesionale, al cresterii participarii persoanelor inactive din punct de vedere economic la piata muncii, al combaterii excluderii sociale - in special aceea a categoriilor defavorizate, precum persoanele handicapate, al promovarii egalitatii intre barbati si femei si al nediscriminarii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Instrumentele Politicii Regionale si Romania.doc