Întreprinderi Mici și Mijlocii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4573
Mărime: 27.24KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

CAP.1 CARACTERISTICILE SECTORULUI IMM-URILOR

1.1. DEFINIREA ÎNTERPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

1.2. TIPURI DE ÎNTREPRINDERI

1.3. ÎNFIINŢAREA ÎNTREPRINDERI, DEZVOLTAREA ŞI CREŞTEREA IMM-URILOR

CAP.2 MANAGEMENTUL ŞI STRATEGIILE IMM-URILOR

CAP.3 ROLUL IMM-URILOR ÎN ECONOMIA MODERNĂ

3.1.ÎNTREPRINDEREA ŞI ÎNTREPRINZĂTORUL. PRINCIPALII PILONI AI ECONOMIEI DE PIAŢĂ

3.2.COMPLEMENTARITATEA INTENSĂ DINTRE ÎNTREPRINDERILE MARI ŞI IMM-URI.

CAP.4 AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE AFACERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Extras din document

CAP.1 CARACTERISTICILE SECTORULUI IMM-URILOR

1.1. DEFINIREA ÎNTERPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

În ultimul deceniu s-a înregistrat o dezvoltare importantă a micilor afaceri. Ca urmare a dezvoltării acestui sector a crescut prosperitatea, creşterea nivelului de trai şi o dezvoltare importantă a economiei naţiunii.

Nu există o definiţie unanim recunoscută a IMM-urilor. Însă dacă luăm în vedere legea privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor acestea sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;

b) realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte echivalentul în lei a 5 milioane euro;

c) respectă criteriul de independenţă,

IMM-urile sunt organisme cu vocaţie industrială sau comercială cu un centru de profit şi cu o singură activitate.

În aprecierea mărimii unei întreprinderi se au în vedere criterii cantitative şi calitative:

-cantitative: volumul vânzărilor, numărul salariaţilor, profit

-calitative: la atingerea unui anumit nivel al productivităţii muncii, atingerea unui anumit grad al unităţii în mediul economic, la atingerea unui anumit nivel de comportament.

Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi, în următoarele categorii:

a) până la 9 salariaţi - microîntreprinderi;

b) între 10 şi 49 de salariaţi - întreprinderi mici;

c) între 50 şi 249 de salariaţi - întreprinderi mijlocii.

1.2. TIPURI DE ÎNTREPRINDERI

Întreprinderile se diferenţiază în funcţie de forma de proprietate, de autonomia managerială de care dispun, precum şi de modalităţile de funcţionare. Astfel formele juridice de întreprinderi sunt împărţite în:

A) Întreprinderea publică.

Este întreprinderea în care puterile publice deţin proprietatea asupra patrimoniului şi, în baza acestui fapt, exercită o influenţă directă asumându-şi funcţiile de întreprinzător. Ea se împarte la rândul ei în:

-întreprinderea semipublică; în care puterile publice au o contribuţie parţială la finanţarea activităţilor lor, participarea la conducere şi control fiind astfel limitată.

-întreprinderea publică propriu-zisă; în care statul deţine întregul capital şi îşi asumă toate prerogativele de conducere.

B) Întreprinderea privată.

Este întreprinderea al cărei patrimoniu aparţine unei persoane sau unui grup de persoane, ceea ce le permite independenţă în orientare şi administrare a activităţii întreprinderii. Se împarte în.

-întreprinderea individuală; în care întreprinzătorul aduce întregul capital şi efectuează muncă de execuţie.(întreprinderea familială, întreprinderea cooperatistă, întreprinderea individuală diferenţiată).

-Întreprindere asocietară; în care capitalul, administrarea şi conducerea activităţii se împart la mai multe persoane (societatea de persoane, societatea de capitaluri, societatea de tip intermediar).

Potrivit Legii 31/1990 persoanele fizice şi juridice pot constitui societăţi comerciale într-una din următoarele forme:

–societatea în nume colectiv ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul firmei şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor.

–societatea în comandită simplă. În cadrul acestei societăţi se poate vorbi de două categorii de persoane, comanditar persoana care comanditează (finanţează) afacerea răspunzând în limita capitalului adus şi cel care se asociază la câştig şi pierdere cu comanditarul se numeşte comanditat şi răspunde nelimitat pentru patrimoniul societăţii. Obligaţiile sunt garantate cu patromoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor comanditaţi.

–societatea pe acţiuni, capitalul social trebuie să fie minim 25.000.000 lei, iar numărul acţionarilor minim 5.

-societatea în comandită pe acţiuni, capitalul social este împărţit în acţiuni iar obligaţile sociale sunt garantate cu patromoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor comanditaţi.

–societatea cu răspundere limitată este o societate de capitaluri cu număr limitat de membrii, capitalul este divizat în părţi sociale şi este de minim 2.000.000 lei. Această formă este una dintre cea mai răspândită formă de societate comercială.

Preview document

Întreprinderi Mici și Mijlocii - Pagina 1
Întreprinderi Mici și Mijlocii - Pagina 2
Întreprinderi Mici și Mijlocii - Pagina 3
Întreprinderi Mici și Mijlocii - Pagina 4
Întreprinderi Mici și Mijlocii - Pagina 5
Întreprinderi Mici și Mijlocii - Pagina 6
Întreprinderi Mici și Mijlocii - Pagina 7
Întreprinderi Mici și Mijlocii - Pagina 8
Întreprinderi Mici și Mijlocii - Pagina 9
Întreprinderi Mici și Mijlocii - Pagina 10
Întreprinderi Mici și Mijlocii - Pagina 11
Întreprinderi Mici și Mijlocii - Pagina 12
Întreprinderi Mici și Mijlocii - Pagina 13
Întreprinderi Mici și Mijlocii - Pagina 14
Întreprinderi Mici și Mijlocii - Pagina 15
Întreprinderi Mici și Mijlocii - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Intreprinderi Mici si Mijlocii.doc

Alții au mai descărcat și

Plan de Afaceri - Instrument al Managementului la Sucursala de Furnizare si Distributie a Energiei Electrice Baia Mare

INTRODUCERE În întreaga lume o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Studiu Privind Activitatea de Creditare in Practica BT

NECESITATEA ŞI CONŢINUTUL REFORMEI SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. Descrierea sistemului bancar în perioada anterioară reformei, sistemul...

Planul De Afaceri

1.Afacerea 1.1 Definirea afacerii Planul de afaceri întocmit serveste pentru estimarea posibilitatii de desfacere a unei afaceri pe suprafetele...

Restructurarea Economica si Decizia de Investitii la SC Alfa SA

INTRODUCERE Investiţiile joacă rolul de regenerator în orice activitate economică, ceea ce face ca o firmă să se nască, să-şi desfăşoare...

Strategii de Dezvoltare a Firmei Arctic

1.Prezentarea de ansamblu a unităţii economice 1.1 Istoricul firmei Arctic a fost înfiinţată în 1968 pe baza unei licenţe de fabricaţie obţinută...

Studiu de Caz privind Creditarea la Două Bănci

BANCA TRANSILVANIA Banca Transilvania (BT) este Banca Oamenilor Întreprinzători din România şi cea mai mare instituţie bancară cu capital privat...

Salariul - factor stimulativ al forței de muncă

În multe ţări ale lumii, dezvoltarea managementului resurselor umane trece printr-o profundă schimbare, în conformitate cu strategiile în domeniul...

Intreprinderile Mici si Mijlocii - Motor al Dezvoltarii Economice

Capitolul I:” Importanţa IMM –urilor în economie” • Definirea conceptului „IMM” Întreprinderile mici si mijlocii ramân în atenţia lumii...

Te-ar putea interesa și

Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii

Introducere Lucrul cu oamenii, alături de oameni şi pentru oameni este o activitate complexă. Este o activitate în care performanţele sunt...

Locul si Rolul Intreprinderilor Mici si Mijlocii in Economie

In structura economica a unei tari, existenta firmelor mici si mijlocii este absolut indispensabila; se stie ca ele au jucat dintotdeauna un rol...

Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului

Introducere Orice întreprindere, indiferent de profil şi dimensiune şi de spaţiul socio – economic in care activeazã, trebuie sã-şi probeze...

Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română

INTRODUCERE România a devenit Stat Membru al Uniunii Europene (UE) la data de 1 ianuarie 2007, drept urmare, România se confruntă cu provocarea de...

Fundamentarea deciziei de creditare bancară a unei întreprinderi mici și mijlocii - Moldomec

Cap I.Intreprinderile mici si mijlocii si creditarea 1. Conceptul de IMM Noțiunii de întreprindere i s-a atribuit următoarea semnificație ”orice...

Intreprinderile Private Mici si Mijlocii Baza Relansarii Economiei Romanesti

Argument Întreprinderea reprezintă orice formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă patrimonial şi autorizată potrivit legilor în...

Intreprinderile Mici si Mijlocii - Motor al Dezvoltarii Economice

Capitolul I:” Importanţa IMM –urilor în economie” • Definirea conceptului „IMM” Întreprinderile mici si mijlocii ramân în atenţia lumii...

Abordări comparative privind impozitarea întreprinderilor mici și mijlocii

CAPITOLUL I: NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII (IMM-URI) 1.1. Definirea întreprinderilor mici și mijlocii...

Ai nevoie de altceva?