Investițiile Străine în România

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 15228
Mărime: 1.72MB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

CAP. 1. Introducere în sfera investiţiilor străine. 3

1.1. Conceptul de investiţie. Introducere. 3

1.2. Rolul investiţiilor în economia de piaţă. 4

1.3 Aspecte generale privind investiţiile străine. 5

Cap. 2. Dinamica fluxului de investiţii străine directe în România în context european, în perioada 1990-2002. 7

2.1.Perioada 1990-1996. 7

2.2. Perioada 1997-2002. 8

Cap. 3. Evoluţia investiţiilor străine în România în perioada 2003-2008, conform

statisticilor şi analizelor elaborate de BNR şi ARIS. 10

3.1. Rezultatele cercetării statistice privind fluxurile investiţiilor străine în România

în anul 2003. 10

3.2. Rezultatele cercetării statistice privind fluxurile de investiţii străine în România

în anul 2004. 13

3.3. Rezultatele cercetării statistice privind fluxurile de investiţii străine în România

în anul 2005. 18

3.4. Rezultatele cercetării statistice privind fluxurile de investiţii străine în România

în anul 2006. 24

3.5. Rezultatele cercetării statistice privind fluxurile de investiţii străine în România

în anul 2007. 32

3.6. Investiţiile străine directe în anul 2008. 44

CONCLUZII 45

BIBLIOGRAFIE: 48

Extras din document

CAP. 1. Introducere în sfera investiţiilor străine.

1.1. Conceptul de investiţie. Introducere.

Investiţia semnifică orice tip de cheltuială de resurse făcută într-un anume moment în vederea creării premiselor necesare obţinerii, într-un moment ulterior, de obicei o perioadă mai îndelungată de timp, a unor efecte scontate. Cel mai frecvent este întâlnită următoarea definire a investiţiilor, şi anume cheltuieli sau plasamente de sume băneşti la un moment iniţial pentru a obţine efecte ulterioare, reprezentând deci, totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpărarea bunurilor de capital sau pentru întreţinerea stocului de capital .

Conceptul de investiţie implică sensuri şi abordări variate. Datorită tocmai complexităţii acestui concept noţiunea de investiţie este abordată din punct de vedere al gradului de cuprindere sub două aspecte: un înţeles „larg” şi altul „restrâns” . În sens larg, prin investiţii se înţelege orice cheltuială bănească făcută cu scopul de a înregistra un câştig (investiţiile productive) sau cu un scop social (investiţiile neproductive sau sociale, făcute în interesul societăţii, precum investiţii în sistemul sanitar, în învăţământ, cultură). La prima vedere, investiţia apare în mod concret ca o operaţiune de modificare şi de creştere a patrimoniului iniţial: construcţii industriale şi civile, achiziţia montajul şi instalarea unor echipamente industriale, cumpărarea unor maşini, utilaje etc. La o analiză mai profundă investiţia este alocarea capitalurilor economisite în activităţi lucrative cu caracter profitabil care să majoreze valoarea capitalurilor iniţial acordate .

Trebuie avută în vedere şi relaţia distinctă dintre investiţie şi economisire. Investiţia presupune economisire, acumularea unei parţi din venit, urmărindu-se obţinerea unui câştig în viitor. Economisirea poate fi definită mai curând ca un simplu consum amânat, în timp ce investiţia reprezintă, de fapt, un consum sacrificat în prezent în intenţia obţinerii unui consum viitor mai mare. Decizia de economisire şi de investiţie, în cazul micului producător, aparţine aceluiaşi agent economic. Acesta economiseşte şi, simultan, investeşte. Pe lângă formarea de capital, ce rezultă în urma procesului investiţional, investiţiile anterioare pot reprezenta suportul pentru realizarea de noi investiţii şi promovarea progresului în toate sectoarele de activitate. Volumul investiţiilor este variabil în timp şi are un puternic efect de antrenare. Comportamentul oscilant al volumului investiţiilor pe o perioadă lungă este determinat de faptul că cererea de investiţii este legată de noile descoperiri ştiinţifico-tehnice, de noile produse, de extinderea zonelor de aprovizionare şi desfacere, de utilizarea unor resurse noi, de creşterea populaţiei, a producţiei şi a venitului. Toate aceste aspecte fac ca, într-o economie liberă de piaţă, o politică economică, chiar adecvat aplicată, să nu poată sugera că volumul investiţiilor este suficient pentru a garanta ca activitatea economică mai puţin favorabilă dintr-un an, poate fi compensată în perioada următoare. Investiţia presupune şi o satisfacţie imediată şi sigură, în schimbul unei speranţe al cărei suport sunt tocmai resursele investite, ca o cheltuială certă pentru un viitor incert.

Investiţiile sunt privite ca un stimul, printre cei mai importanţi, în orice activitate economică, semnificând impulsul sau elementul generator prin care afacerile iau formă, se desfăşoară şi se dezvoltă . Nu se exagerează atunci când se afirmă că, pentru economie, investiţiile reprezintă ceea ce semnifică motorul pentru un sistem activ .

În teoria şi practica economică, se are în vedere faptul că investiţia este de tip tridimensional :

- contabilă, cea mai restrictivă, reprezintă toate bunurile mobile şi imobile, corporale şi necorporale, achiziţionate sau create în întreprindere, destinate a rămâne constant sub aceeaşi formă, reducând investiţia la noţiunea de imobilizare.

- economică, reprezintă toate consumurile de resurse care se fac în prezent în speranţa obţinerii, în viitor, a unor venituri superioare cheltuielilor iniţiale de resurse.

- financiară, investiţiile înseamnă schimbarea unei sume de bani prezentă, certă, în speranţa obţinerii unor venituri viitoare, superioare, probabile .

1.2. Rolul investiţiilor în economia de piaţă.

Rolul investiţiilor în dezvoltarea economică a unei ţări este deosebit de complex, pentru că ele influenţează structurile de proprietate, structurile economice pe ramuri şi subramuri, structurile tehnologice, structurile ocupării forţei de muncă, cu consecinţe directe şi indirecte în plan social, influenţând ritmul de dezvoltare al ţării :

a) Investiţiile sunt baza materială a dezvoltării economico-sociale a oricărei ţari. Ele asigură creşterea cantitativă şi calitativă a capitalului fix, sporirea randamentului tehnic şi economic al capitalului existent, dar şi crearea de noi locuri de muncă. Prin investiţii se asigură creşterea gradului de utilizare a resurselor materiale şi de muncă ale societăţii, rol pe care l-au avut întotdeauna.

b) Investiţiile au un rol hotărâtor în asigurarea modernizării activităţii economice, ca o condiţie necesară la adaptarea sistemelor tehnice şi economice ale condiţiilor de trecere a economiei naţionale la economia de piaţă, de participare a ţării noastre la relaţiile economice internaţionale în condiţii de concurenţă şi competitivitate. Ele asigură un grad mai mare de ocupare a forţei de muncă, locuri de muncă cu utilaje performante, perfecţionarea proceselor tehnologice, extinderea şi generalizarea principiilor de conducere ale economiei de piaţă.

c) Investiţiile dau naştere la ceea ce se numeşte efect propagat sau efect de antrenare, care determină: promovarea progresului tehnic, creşterea producţiei, îmbunătăţirea calităţii bunurilor, creştere eficienţei economice În acest sens, se are în vedere relaţia dintre inovaţii, producţie, cerere şi piaţă; concret este vorba de faptul că inovaţia atrage după sine schimbări în structura producţiei care, la rândul lor, duc la schimbări în structura cererii de bunuri şi servicii, iar acestea, la rândul lor, atrag după ele, schimbări în structura pieţelor în sensul apariţiei unor noi pieţe, adică ale noilor produse apărute.

Preview document

Investițiile Străine în România - Pagina 1
Investițiile Străine în România - Pagina 2
Investițiile Străine în România - Pagina 3
Investițiile Străine în România - Pagina 4
Investițiile Străine în România - Pagina 5
Investițiile Străine în România - Pagina 6
Investițiile Străine în România - Pagina 7
Investițiile Străine în România - Pagina 8
Investițiile Străine în România - Pagina 9
Investițiile Străine în România - Pagina 10
Investițiile Străine în România - Pagina 11
Investițiile Străine în România - Pagina 12
Investițiile Străine în România - Pagina 13
Investițiile Străine în România - Pagina 14
Investițiile Străine în România - Pagina 15
Investițiile Străine în România - Pagina 16
Investițiile Străine în România - Pagina 17
Investițiile Străine în România - Pagina 18
Investițiile Străine în România - Pagina 19
Investițiile Străine în România - Pagina 20
Investițiile Străine în România - Pagina 21
Investițiile Străine în România - Pagina 22
Investițiile Străine în România - Pagina 23
Investițiile Străine în România - Pagina 24
Investițiile Străine în România - Pagina 25
Investițiile Străine în România - Pagina 26
Investițiile Străine în România - Pagina 27
Investițiile Străine în România - Pagina 28
Investițiile Străine în România - Pagina 29
Investițiile Străine în România - Pagina 30
Investițiile Străine în România - Pagina 31
Investițiile Străine în România - Pagina 32
Investițiile Străine în România - Pagina 33
Investițiile Străine în România - Pagina 34
Investițiile Străine în România - Pagina 35
Investițiile Străine în România - Pagina 36
Investițiile Străine în România - Pagina 37
Investițiile Străine în România - Pagina 38
Investițiile Străine în România - Pagina 39
Investițiile Străine în România - Pagina 40
Investițiile Străine în România - Pagina 41
Investițiile Străine în România - Pagina 42
Investițiile Străine în România - Pagina 43
Investițiile Străine în România - Pagina 44
Investițiile Străine în România - Pagina 45
Investițiile Străine în România - Pagina 46
Investițiile Străine în România - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Investitiile Straine in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Investițiile în România

CAP. I Investitiile - concept si structura În sens restrâns, investitia este o utilizare a venitului care se materializeaza într-un avans de...

Investițiile Străine în România

INTRODUCERE Investiţiile străine directe trebuiesc abordate în strânsă legătură cu creşterea economică, cu dezvoltarea, întrucât indiferent de...

Investitii Straine Directe in Romania

CAP. I. NOTIUNI INTRODUCTIVE Investitia reprezinta, in sens larg, sacrificial unei parti din consumul prezent pentru un consum viitor, posibil si...

Investițiile străine în România

I. INVESTIŢIILE STRĂINE – ELEMENTE DEFINITORII 1.1.Definirea investitiilor straine directe Investitiile straine sunt definite ca proprietatea...

ISD - Monopol și Oligopol

In teoria economica datorita faptului ca ISD sunt strans legate de societatile transnationale, ele se asimileaza teoriei societatilor...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Economie Industrială

1. Definirea conceptului de economie industrială Obiectul de studiu al economiei industriale îl constituie funcţionarea dinamică a industriei sub...

Te-ar putea interesa și

Investițiile Străine Directe în România

Investiţiile străine directe de capital Definire. Rol Investiţiile străine directe sunt definite ca proprietatea directă sau indirectă a unei...

Evolutia si Implicatiile Investitiilor Straine in Romania

CUVÂNT ÎNAINTE Acum, când, calendaristic, omeirea se găseşte în pragul unui nou mileniu,atât din bilanţurile cât şi din prognozele care se fac...

Investitiile Straine in Romania

Romania este o piata sigura si atractiva pentru investitorii strategic pentru ca este o tara situata excelent din punct de vedere geografic, la...

Investițiile Străine în România

INTRODUCERE Investiţiile străine directe trebuiesc abordate în strânsă legătură cu creşterea economică, cu dezvoltarea, întrucât indiferent de...

Investițiile străine în România după 1989

INTRODUCERE Dezvoltarea economiilor naţionale contemporane nu poate să aibă loc în afara cadrului internaţional,resursele interne ale fiecărei...

Investitii Straine Directe in Romania

CAP. I. NOTIUNI INTRODUCTIVE Investitia reprezinta, in sens larg, sacrificial unei parti din consumul prezent pentru un consum viitor, posibil si...

Contributia Investitiilor Straine in Servicii de Consultanta asupra Dezvoltarii Economiei Romaniei

INTRODUCERE Rolul major al investitiilor straine directe in relansarea si dezvoltarea economica a Romaniei este deja verificat. Solutie viabila...

Investițiile Străine în România

INVESTITIILE DIRECTE STRAINE ÎN ROMÂNIA Riscul, adica unul dintre ”mecanismele cheie” ale evolutiei economiei, reprezinta un concept care în...

Ai nevoie de altceva?