Keynesismul și Neokeynesismul

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 16147
Mărime: 131.10KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Capsizu Valeriu

Extras din document

Epoca lui J.M. Keynes şi principalele ei concepte economice

Schimbările care au avut loc în lume după primul război mondial au atras după sine diversificarea condiţiilor economico-sociale şi politice din diferite ţări, complicarea mecanismului de funcţionare a economiei de piaţă şi creşterea instabilităţii lui. Acestea au generat numeroase probleme economice noi şi, implicit, noi sfidări la adresa ştiinţei economice tradiţionale.

În acest climat general instabil şi, uneori de-a dreptul ameninţător, se acumulau date şi fapte care anunţau schimbări de mare anvergură în gândirea economică şi în politica economică. Urmările economice ale păcii din 1918 au avut un caracter contradictoriu: pe de o parte, pacea a stimulat activitatea economică, refacerea potenţialului economic distrus de război, creşterea populaţiei şi intensificarea relaţiilor economice internaţionale, pe de altă parte, ea a fost însoţită de discriminări între învinşi şi învingători, între marile puteri şi ţările mici, ceea ce a generat puternice contradicţii de interese şi a dat naştere la unele blocaje în relaţiile economice internaţionale. Pe fondul acestor evenimente izbucneşte criza economică din 1929 care a zguduit din temelii întregul edificiu al economiei mondiale, ca şi economiile naţionale, atât al ţărilor industriale cât şi ale ţărilor agrare. Amploarea acestui eveniment cu caracter mondial (reducerea venitului naţional la jumătate, reducerea drastică a ocupării şi creşterea bruscă a şomajului, dezorganizarea relaţiilor economice internaţionale etc.) a evidenţiat faptul că nu era vorba doar de o nepotrivire între cererea şi oferta de mărfuri, ci de cauze mai complexe şi mai grave ale dereglării mecanismului economiei de piaţă. Sub imperiul acestei crize s-a prăbuşit, în primul rând, dogma liberală a autoreglării spontane a economiei de piaţă prin mecanismul preţurilor. Teoria „mâinii invizibile” a lui A. Smith, teoria pieţelor a lui J.B. Say ca şi teoria echilibrului economic general a lui L. Walras s-au dovedit neputincioase în faţa avalanşei de probleme economice generate de criză: creşterea şomajului, greutăţile în desfacerea mărfurilor, scăderea puterii de cumpărare a banilor, inegalitatea mare a veniturilor şi averilor, deficienţele balanţelor economice şi de plăţi etc.

Din această perspectivă au devenit vizibile şi îngrijorătoare lacunele şi deficienţele paradigmei liberalismului neoclasic, printre care: atenţia excesivă acordată microeconomiei şi staticii economiei, în dauna macroanalizei şi dinamicii economice; excesul de subiectivism în abordarea categoriilor microeconomiei, neglijând factorii de ordin obiectiv care le

condiţionează; abordarea unilaterală a fenomenelor legate de consum, cerere şi piaţă, ocolind, minimalizând sau chiar ignorând influenţa pe care o exercită asupra acestora producţia, respectiv oferta de mărfuri şi costurile acestora.

În încercarea de a face faţă noilor situaţii apărute în viaţa economică au fost create condiţii pentru o prezentare închegată a noului punct de vedere privind cheia înţelegerii şi rezolvării problemelor acute generate de această puternică criză. Prima şi cea mai semnificativă reacţie de adaptare a ştiinţei economice la asemenea cerinţe pragmatice aparţine economistului englez J.M. Keynes.

Economistul englez J.M.Keynes (1883-1946) – care avea să pună, în anii ’30, bazele unui nou curent de gândire economică – a cunoscut foarte bine teoria economiei de piaţă în formele ei clasică (A.Smith, D.Ricardo, Th.R.Malthus, J.St.Mill) şi neoclasică (W.St.Jevons, L.Walras, J.B.Clark, ş.a.). La Cambridge, unde învăţase, avusese ca profesori de economie pe A.Marshall şi A.C.Pigou, exponenţi ai neoclasicismului. El a cunoscut, poate şi mai bine decât teoria, noile realităţi, problemele acute cu care erau confruntate economiile ţărilor lumii după primul război mondial. Un mare exeget al istoriei ştiinţei economice vedea un merit al mesajului keynesian în impactul său “cu problemele arzătoare ale epocii”3) tot aşa cum se formulase la timpul său şi mesajul ricardian.

Principalul sau merit a constat in elaborarea unei noi viziuni asupra macroeconomiei. Keynes a spus ca in ecoomiile de piata este posibila persistenta unui nivel ridicat al somajului si subutilizarea capacitatilor de productie, ca folosirea corespunzatoare a politicilor monetare si fiscale ale statului poate poate influenta productia si in consecinta poate duce la diminuarea somajului si la scurtarea perioadelor de recesiune economica. In anii ’60 toate studiile de politica macroeconomica erau efectiv bazate pe viziuea keynesista asupra lumii.

Preview document

Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 1
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 2
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 3
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 4
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 5
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 6
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 7
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 8
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 9
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 10
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 11
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 12
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 13
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 14
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 15
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 16
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 17
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 18
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 19
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 20
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 21
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 22
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 23
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 24
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 25
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 26
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 27
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 28
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 29
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 30
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 31
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 32
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 33
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 34
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 35
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 36
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 37
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 38
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 39
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 40
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 41
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 42
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 43
Keynesismul și Neokeynesismul - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Keynesismul si Neokeynesismul.docx

Alții au mai descărcat și

Doctrina Economica a lui Karl Marx

Viaţa lui Karl Marx Karl Marx s-a născut la 5 mai 1818 în localtatea Trier , Germania , într-o familie de intelectuali evrei. Tatăl său ,Heinrich,...

Doctrine Economice - Prezentare Generala

I.INTRODUCERE IN STUDIUL DOCTRINELOR ECONOMICE LIMBAJUL ECONOMIC SI IMPORTANTA SA In ansamblul sau, societatea se prezinta ca un sistem...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Gândirea Economica Contemporana a lui John Maynaral Keynes

1. Introducere John Maynard Keynes (1883 –1946) a trăit între 1883-1946 (se naşte în anul în care moare Marx). Tatăl său a fost John Neville...

Politica Fiscala si Influenta Ei

1.1. Fundamentarea teoretica a statului modern si aparitia primelor conceptii economice Dupa prabusirea Imperiului Roman, timp de o mie de ani,...

Doctrine economice - Dirijismul economic și ecomonistii eterodocși

CAPITOLUL I : Conținutul legilor psihologice invocate de John Maynard Keynes pentru a explica dezechilibrele din economia contemporană 1.1 John...

Instrumente de Reglare a Economiei

1. Instrumente financiare de reglare a economiei Economia reprezinta o realitate, aflata in continua miscare. Ea se prezinta ca un sistem integrat...

Geneza Dirijismului Economic

1) Geneza Doctrina keynesianǎ îşi trage rǎdǎciniile din acea realitate economicǎ concretǎ care a existat în perioada interbelicǎ, în special în...

Istoria gândirii economice

1. Istoria gandirii economice: obiectul de studiu. Teorii, doctrine, scoli, curente de gandire economica si etapele determinante ale evolutiei...

Teoria Economică

Partea I-a Prezentarea cursului 1.1 Educaţia economică parte integrantă a pregătirii profesionale inginereşti Pregătirea studenţilor ingineri...

Macroeconomie

Informaţii generale 0.1. Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: Conf.univ.dr. Élthes Zoltán Birou:...

Ai nevoie de altceva?