Locul Economiei Romaniei in Uniunea Europeana

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Acest referat descrie Locul Economiei Romaniei in Uniunea Europeana.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Economie, Banci, Finante

Extras din document

România a încheiat în decembrie 2004 negocierile de aderare la Uniune. Pe aceasta baza, Consiliul European din 16-17 decembrie 2004 a reconfirmat data de 1 ianuarie 2007 ca data a aderarii efective a României la UE.

România a semnat la Luxemburg, la 25 aprilie 2005, alaturi de Bulgaria si de

reprezentantii celor 25 de state membre Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.

Semnarea Tratatului de Aderare a fost precedata de obtinerea avizului conform al

Parlamentului European, care a fost acordat la 13 aprilie 2005, cu majoritatea absoluta a voturilor parlamentarilor europeni. În etapa actuala, Tratatul de Aderare este în curs de ratificare în statele membre UE.

Imediat dupa semnarea Tratatului de Aderare, România a început sa participe ca

observator la activitatile Uniunii, fiind asociata pe fond la lucrarile tuturor institutiilor

comunitare, la nivel politic si tehnic (Consiliul UE si formatiunile sale sectoriale,

grupurile de lucru ale Consiliului, precum si la reuniunile Consiliului European). De

asemenea, cei 35 de parlamentari români si-au început la 26 septembrie 2005 activitatea ca observatori la Parlamentul European.

Semnarea Tratatului de aderare a facut ca România sa se apropie vizibil de obiectivul sau principal al acestor ani, aderarea la Uniunea Europeana. În discursul pe care l-a rostit la una din conferintele organizate de Institutul European din România (IER), Comisarul pentru Competitie Nellie Kroes facea portretul pozitiei României dupa aderare din punct de vedere al economiei românesti si mondiale :

“Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, România va deveni un membru cu drepturi depline în cel mai important bloc economic mondial, consolidându-si pozitia pe planul diviziunii globale a muncii. Accesul la retelele de inovare si finantare din cadrul Europei unite vor sprijini cresterea economica din tara dumneavostra. Iar intrarea sub incidenta integrala a politicii si disciplinei europene în domeniul concurentei va determina sporirea productivitatii si cresterea economica, având ca principal rezultat cresterea nivelului de trai în România. Toate acestea vor îmbunatati pozitia României în raport cu economiile în dezvoltare din alte parti ale lumii.”

Prin Tratatul de aderare, tratatele constitutive ale Uniunii devin parte integrantã a legislatiei României. În conditiile aderãrii la Uniunea Europeanã, principiul suprematiei dreptului comunitar asupra dreptului intern se va aplica si în România.

Tratatul de aderare este direct aplicabil tuturor cetãtenilor României, creând atât drepturi, cât si obligatii pentru acestia.

În vederea aderarii la UE, România trebuie sa aiba o economie de piata functionala, ceea ce presupune, în primul rând, asigurarea macrostabilitatii economice.

Lista perioadelor de tranzitie cuprinse în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana

Libera circulatie a persoanelor

• perioada de tranzitie de 2+3+2 ani privind libera circulatie a lucratorilor

Pâna la sfârsitul unei perioade de doi ani dupa data aderarii, actualele state membre vor aplica masuri de drept intern, sau masuri rezultate din acorduri bilaterale, care reglementeaza accesul cetatenilor români pe piata fortei de munca din fiecare din aceste state. Actualele state membre pot continua sa aplice aceste masuri pâna la expirarea unei perioade de cinci ani dupa data aderarii.

La sfârsitul perioadei de cinci an, un stat membru care mentine masuri de drept intern sau masuri care rezulta din acorduri bilaterale poate continua, în cazul în care pe piata fortei de munca din respectivul stat membru se produc sau exista riscul sa se produca perturbari grave, precum si dupa ce notifica Comisia, sa aplice aceste masuri pâna la sfârsitul unei perioade de sapte ani dupa data aderarii.

Libera circulatie a serviciilor

• o perioada de tranzitie de cinci ani pentru transpunerea Directivei nr. 97/9/CE, privind schemele de compensare a investitorilor

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 97/9/CE, cuantumul minim al compensarii (20 000 Euro) nu se aplica în România pâna la 31 decembrie 2011. România asigura ca sistemul sau de compensare pentru investitori prevede o despagubire în valoare de minim 4500 EUR de la 1 ianuarie 2007 si pâna la 31 decembrie 2007, de minim 7000 EUR de la 1 ianuarie 2008 si pâna la 31 decembrie 2008, de minim 9000 EUR de la 1 ianuarie 2009 si pâna la 31decembrie2009, de minim 11000 EUR de la 1 ianuarie 2010 si pâna la 31decembrie2010 si de minim 15000 EUR de la 1 ianuarie 2011 si pâna la 31decembrie2011.

Libera circulatie a capitalurilor

• o perioada de tranzitie de 7 ani pentru achizitionarea de teren agricol, paduri si teren forestier de catre cetatenii UE si Spatiul Economic European (SEE);

România poate mentine în vigoare, timp de sapte ani de la data aderarii, existente la momentul semnarii prezentului Protocol, restrictiile stabilite de legislatia sa privind dobândirea proprietatii asupra terenurilor agricole, padurilor si terenurilor forestiere de catre cetatenii statelor membre sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE), precum si de catre societati comerciale constituite în conformitate cu legislatia altui stat membru sau a unui stat parte a ASEE si care nu sunt nici stabilite, nici înregistrate în România. În nici un caz, un cetatean/resortisant al unui stat membru nu poate fi tratat mai putin favorabil în ceea ce priveste dobândirea de teren agricol, paduri sau teren forestier decât la data semnarii Tratatului de aderare sau nu poate fi tratat în mod mai restrictiv decât un cetatean al unei tari terte.

Agricultorilor care desfasoara activitati independente, care sunt cetateni/resortisanti ai unui alt stat membru si care doresc sa se stabileasca si sa aiba resedinta în România nu li se aplica dispozitiile paragrafului precedent sau orice alte proceduri, decât cele care se aplica cetatenilor români.

• o perioada de tranzitie de 5 pentru dreptul de achizitie asupra terenului pentru resedinta secundara.

România poate mentine în vigoare, timp de cinci ani de la data aderarii, restrictiile stabilite de legislatia sa, existente la momentul semnarii prezentului Protocol, cu privire la dobândirea proprietatii asupra terenurilor pentru resedinte secundare de catre cetatenii/resortisantii statelor membre sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE), nerezidenti în România, precum si de catre societatile comerciale constituite în conformitate cu legislatia altui stat membru sau a unui stat membru al ASEE si care nu sunt stabilite, si nici nu au o sucursala sau reprezentanta pe teritoriul României.

Cetatenilor/resortisantilor statelor membre si cetatenilor/resortisantilor statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European cu drept legal de rezidenta în România nu li se aplica dispozitiile paragrafului precedent sau orice alte norme sau proceduri, altele decât cele care se aplica cetatenilor români.

Fisiere in arhiva (1):

  • Locul Economiei Romaniei in Uniunea Europeana.doc

Alte informatii

Finante, Banci