Lucru individual - Finantele intreprinderii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Lucru individual - Finantele intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Aplicația 1

Analizați posibilităților de finanțare ale întreprinderii (în baza indicatorilor capacitatea de îndatorare globală și la termen).

Indicatorii de îndatorare

Indicatori Formula de calcul Calculul Suma posibilă de împrumutat

1.Posibilitatea maximă de îndatorare globală CÎG=(Datorii totale)/(Capital propriu)≤ 2 CÎG=277026/1029330=0,27 1781634

2.Posibilitate de îndatorare la termen CÎT=(Datorii la termen)/(Capital propriu)≤ 1 CÎT=0/1029330=0 1029330

1. Calculul sumei posibile de împrumutat în baza coeficientului de îndatorare global:

CÎG=(Datorii totale)/(Capital propriu)≤ 2

CÎG=(Datorii totale+x)/(Capital propriu)≤ 2 , unde x - suma posibilă de împrumutat

CÎG=(277026+x)/1029330≤ 2

277026+x = 2*1029330

x= 2*1029330 - 277026

x= 1781634 (lei)

Concluzie

În baza datelor din tabel observăm că entitatea analizată dispune de un grad de îndatorare nesaturat, iar suma maximă pe care o poate împrumuta constituie 1029330 lei.

Aplicația 2

Analizați echilibrului financiar al întreprinderii. Analiza fondului de rulment

Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea absolută Abaterea relativă (%)

Active imobilizate 206662 890263 +683601 +330,78

Active circulante 498944 416093 -82851 -16,61

Capital propriu 547587 1029330 +481743 +87,98

Datorii pe termen lung 0 0 - -

Datorii curente 158019 277026 +119007 +75,31

Fond de rulment 340925 139067 -201858 -59,21

Fond de rulment = Active circulante - Datorii curente

Concluzie

În baza datelor din tabel observăm că la entitatea analizată fondul de rulment a scăzut cu 201858 lei sau 59,21% față de anul precedent. Această diminuare a soldului a fost influențată de micșorarea activelor circulante cu 82851 lei sau 16,61% și majorarea datoriilor curente cu 119007 lei sau 75,31%. De asemenea se observă o majorare considerabilă a valorii activelor imobilizate cu 683601 lei sau 330,78%.

Se recomandă de a majora valoarea activelor circulante și de a diminua datoriile curente.

Aplicația 3

Analizați activelor imobilizate (activelor pe termen lung) ale întreprinderii.

Indicatorii structurii activelor imobilizate

Indicatori Formula de calcul Calculul Valoarea

1.Rata imobilizărilor,% =(Active imobilizate)/(Total active) =890263/1306356 x100% 68,15%

2.Rata compoziției tehnice,% =(Mijloace fixe)/(Active circulante) =831097/416093 x100% 199,74%

Concluzie

În baza datelor din tabel observăm că la entitatea analizată Rata imobilizărilor constituie 68,15%, iar Rata compoziției tehnice 199,74% ceea ce demonstrează o utilizare eficientă a utilajului tehnic.

Aplicația 4

Analizați structura activelor circulante (activelor curente) ale întreprinderii.

Indicatorii structurii activelor circulante

Indicatori Formula de calcul Calculul Valoarea

1.Rata activelor circulante =(Active circulante)/(Total active) =416093/1306356x100% 31,85%

2. Rata creanțelor =Creanțe/(Active circulante) =147260/416093 x100% 35,39%

Concluzie

În baza datelor din tabel observăm că la entitatea analizată Rata activelor circulante constituie 31,85% ceea ce reprezintă o pondere semnificativă a activelor utilizate direct în activitatea operațională în componența totală a activelor, iar Rata creanțelor 35,39%.

Fisiere in arhiva (1):

  • Lucru individual - Finantele intreprinderii.docx

Alte informatii

un document privind motivarea