Mediul de Afaceri in Romania

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Mediul de Afaceri in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc, ppt de 58 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dorel Paraschiv

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Introducere 1
Capitolul I. Mediul de afaceri în România 2
1.1. Înfiintarea unei societati în România 3
1.1.1. Tipuri de societati comerciale 3
1.1.2. Procedura de înregistrare 3
1.2.3. Filialele 4
1.1.4. Reprezentantele 4
1.2. Proprietatea asupra pamântului si a altor active imobiliare 5
1.2.1. Achizitionarea activelor fixe 5
1.2.2. Concesiunile 5
1.3. Concurenta 7
1.3.1. Ajutorul acordat de stat 7
1.4. Liberalizarea comertului exterior 7
1.4.1. Climatul normativ 8
1.5. Relatia angajat – angajator 8
1.5.1. Registrul general al angajatilor 9
1.5.2. Contractul de munca în sistem part-time 9
1.6. Fiscalitatea 10
1.6.1. Impozitul pe profit 11
1.6.2. Impozitul pe venit 14
1.6.3. Taxa pe valoare adaugata 16
1.6.4. Accizele 17
1.6.5. Impozitele si taxele locale 19
1.6.6. Reforma fiscala în România 19
Capitolul II Solutii imediate de crestere a investitiilor straine directe
în România 22
2.1 Sistemul juridic 23
2.1.1. Probleme prioritare si recomandari 23
2.1.2. Progrese înregistrate 24
2.1.3. Aspecte care necesita îmbunatatiri 24
2.2. Sistemul fiscal 29
2.2.1. Probleme prioritare si recomandari 29
2.2.2. Progrese înregistrate 30
2.2.3. Aspecte care necesita îmbunatatiri 30
2.3. Flexibilitatea pietei muncii 34
2.3.1. Probleme prioritare si recomandari 34
2.3.2. Progrese înregistrate 35
2.3.3. Aspecte care necesita îmbunatatiri 36
2.4. Sectorul bancar 40
2.4.1. Probleme prioritare si recomandari 40
2.4.2. Progrese înregistrate 41
2.4.3. Aspecte care necesita îmbunatatiri 41
Capitolul III Investitiile straine în România 44
3.1. Facilitati acordate de legislatia Româna în vigoare pentru
investitii straine 45
3.1.1. Investitii directe cu un impact semnificativ în economie. 45
3.1.2. Parcuri industriale 46
3.1.3. Zone libere 47
3.1.4. Zone defavorizate 49
3.2. Dezvoltarea fluxului investitiilor straine în perioada 2005-2006 50
3.2.1. Rezultate semnificative privind investitiile asumate
si finalizate conform Legii nr. 322/2001 privind
promovarea investitiile directe cu impact semnificativ
în economie 51
Concluzii 54
Bibliografie 56

Extras din document

INTRODUCERE

Prezenta lucrare este o analiza a mediului economic din România , a prolemelor ce care se confrunta aceasta , a masurilor ce se recomanda a fi adoptate si a implicatiilor acestora asupra îmbunatatirii climatului privind investitiile straine directe.

Nevoia acestei analize a pornit de la dorinta autorului de a studia mai detaliat evolutia recenta a tarii în plan economic , utilitatea si implicatiile economico-sociale ale masurilor de reformare aplicate în stat.

Structura lucrarii corespunde intentiei autorului de a caracteriza mediul de afaceri si particularitatile economiei românesti. Lucrarea cuprinde trei capitole . Primul capitol este o prezentare a mediului de afaceri din România sub aspectele înfiintarii unei societati , proprietatii, concurentei, liberalizarii comertului exterior , relatiilor angajat-angajator si fiscalitatii. Capitolul secund se constituie dintr-o serie de probleme prioritare si recomandari pentru solutionarea acestora , precum si progresele înregistrate în domenii esentiale ale economiei românesti : sistemul juridic, sistemul fiscal, flexibilitatea pietei muncii, sectorul bancar, guvernanta corporatista si piata de capital, mediul si coruptia.

Facilitati acordate de legislatia româna în vigoare pentru investitii straine si dezvoltarea fluxului investitiilor straine în perioada 2003 – 2006 sunt subiecte dezvoltate în capitolul 3.

În ultimii ani , indicatorii macroeconomici ai României, cum ar fi: reducerea inflatiei, mentinerea deficitului bugetar la un nivel scazut si cresterea sustinuta a produsului intern brut, au fost încurajatori.

În semn de recunoastere a acestor tendinte pozitive, agentiile internationale de rating Moody’s, Standard and Poor’s sau Fitch au îmbunatatit semnificativ ratingul riscului de tara pentru România .

CAPITOLUL I

MEDIUL DE AFACERI ÎN ROMÂNIA

Experienta reformei din România a aratat ca stabilitatea macroeconomica nu poate fi atinsa decât prin implementarea eficienta a unui pachet complet de reforme, care sa creeze un mediu de afaceri sanatos.

În general , pentru a înfiinta o societate în România , nu este nevoie de nici o aprobare speciala. Cu toate acestea , în anumite domenii de activitate , este necesara o autorizatie din partea organelor competente . Procedura generala de înfiintare a unei societati presupune îndeplinirea unor anumite proceduri legale: obtinerea deciziei judecatoresti , înregistrarea la Registrul Comertului, etc.

1.1. ÎNFIINTAREA UNEI SOCIETATI ÎN ROMÂNIA

O persoana care investeste în România are la dispozitie un numar de optiuni privind modul de realizare a investitiei . Aceasta poate alege într-o societate cu raspundere limitata, societate pe actiuni, un parteneriat, precum si o filiala sau reprezentanta.

Înfiintarea , functionarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea si lichidarea societatilor comerciale sunt prevazute în Legea nr. 31/1990 si în ordonanta de urgenta nr. 76/2001, privind simplificarea formalitatilor de înregistrare si acordarea autorizatiilor de functionare , creându-se o procedura unificata de înregistrare si autorizare a societatilor comerciale.

1.1.1. TIPURI DE SOCIETATI COMERCIALE

Societatile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române. Societatile comerciale se vor constitui în una dintre urmatoarele forme:

a) societate în nume colectiv;

b) societate în comandita simpla;

c) societate pe actiuni ;

d) societate în comandita pe actiuni;

e) societate cu raspundere limitata

1.1.2. PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE

Procedura de înregistrare pentru societatile pe actiuni si societatile cu raspundere limitata este aceeasi si contine urmatorii pasi:

- documentele de înfiintare trebuiesc platite , aprobate si semnate de catre actionari;

- capitalul social trebuie depus o data cu înfiintarea societatii , în cazul societatilor pe actiuni , fiecare actionar trebuie sa depuna cel putin 30% din capitalul subscris de catre acesta;

- societatea este înregistrata la Registrul Comertului si i se emite un Certificat de Înregistrare si un Cod Unic de Înregistrare . Certificatul de Înregistrare contine într-o anexa autorizatiile necesare pentru desfasurarea activitatii economice. Societatea ia fiinta si are dreptul de a-si exercita activitatea din momentul înregistrarii la Registrul Comertului

Fisiere in arhiva (3):

  • CUPRINS.doc
  • Mediul de Afaceri in Romania.ppt
  • Mediul de afaceri1.doc

Alte informatii

Proiect de licenta, anul prezentarii 2007, la Facultatea de Relatii Economice Internationale , ASE Bucuresti