Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 5264
Mărime: 35.36KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

Forme juridice pentru desfăşurarea unei afaceri 3

2. Înregistrarea şi autorizarea întreprinderilor mici şi mijlocii 7

3. Crearea prin forţe proprii a întreprinderilormici şi mijlocii. Planul de afaceri 9

4. Cumpărarea unei întreprinderi existente 17

5. Franchisingul 19

BIBLIOGRAFIE 23

Extras din document

După parcurgerea modulului „Modalităţi de creare a întreprinderilor mici şi mijlocii”, studenţii trebuie să dobândească cunoştinţele necesare referitoare la formele juridice sub care se pot desfăşura afaceri (avantaje şi dezavantaje pentru fiecare formă juridică), etapele care trebuie parcurse pentru înregistrarea unei întreprinderi mici sau mijlocii. De asemenea, acest modul aduce în atenţia studenţilor concepte noi, cum ar fi planul de afaceri (cerinţe necesare pentru întocmirea planului, etapele întocmirii planului, elementele ce trebuie incluse în planul de afaceri)şi franchisingul (formele pe care le poate îmbrăca franchisingul, avantajele şi dezavantajele unui contract de franchising pentru francizor dar şi pentru francizat).

1. Forme juridice pentru desfăşurarea unei afaceri

Principalele forme juridice în care poate fi lansată o afacere sunt următoarele :

• persoană fizică;

• asociaţie familială;

• societate comercială.

La alegerea formei juridice pentru afacerea pe care întreprinzătorii doresc să o înceapă este necesar să se aibă în vedere anumite aspecte, cum ar fi:

- natura activităţii care urmează a fi desfăşurată;

- volumul activităţii şi posibilităţile de extindere ale acesteia;

- numărul partenerilor de afaceri;

- gradul de implicare şi de răspundere asumat de fiecare partener;

- capitalul social disponibil în comparaţie cu cel necesar;

- ponderea participării fiecărui partener la constituirea capitalului social.

Persoana fizică

Constituie cea mai simplă formă de manifestare a iniţiativei particulare în domeniul economic. Persoanele fizice trebuie să fie cetăţeni români cu domiciliul în România şi pot fi autorizate să desfăşoare o activitate independentă de către Primărie, în baza Legii nr.54/1990, cu înregistrare ulterioară la Oficiul Registrului Comerţului din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie, prin intermediul Biroului Unic. Persoana fizică nu are personalitate juridică.

Asociaţia familială

Se constituie între membrii unei familii cu gospodărie comună în baza Legii nr. 54/1990 şi nu are personalitate juridică.

Hotărârea de Guvern nr. 201/1990 prevede categoriile de activităţi care nu pot fi desfăşurate în unităţi particulare, astfel:

- fabricarea şi comercializarea produselor explozibile, toxice, a otrăvurilor, narcoticelor, produselor radioactive, instalaţiilor şi echipamentelor nucleare, echipamentelor militare, armelor, muniţiilor, materialelor pornografice;

- remediile secrete (vrăjitorie, ghicitori);

- prelucrarea tutunului;

- extracţia şi prelucrarea ţiţeiului şi a gazelor naturale;

- prospectarea şi extracţia cărbunelui, minereului, pietrelor preţioase şi a sării;

- fabricarea spiritului;

- imprimarea hărţilor;

- contrabandă, speculă.

Activităţile care nu sunt interzise se consideră a fi permise.

Desfăşurarea anumitor activităţi este permisă numai pe baza atestării profesionale a persoanelor respective. Atestarea se face prin intermediul actelor, şi anume: diplomă de absolvire, carte de meşteşugar sau lucrător, dovezi oficiale (autorizaţii, procese verbale de impunere) din care să rezulte exercitarea în prealabil a meseriei cel puţin 3 ani. Meseriile şi specialităţile pentru care este necesară atestarea profesională sunt prevăzute în Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 201/1990.

Desfăşurarea unei afaceri sub forma juridică de persoană fizică sau asociaţie familială prezintă următoarele avantaje:

• procedura de autorizare şi înregistrare este mai simplă (nu este necesară redactarea unui act constitutiv şi nici depunerea unui capital minim);

• costurile de constituire sunt mai reduse;

• sistemul de evidenţă contabilă este în partidă simplă.

Preview document

Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 1
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 2
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 3
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 4
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 5
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 6
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 7
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 8
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 9
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 10
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 11
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 12
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 13
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 14
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 15
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 16
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 17
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 18
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 19
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 20
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 21
Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • cuprins.doc
  • Modalitati de Creare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii.doc

Alții au mai descărcat și

Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor

INTRODUCERE În prezent tara noastra e pe cale spre economia de piata. Orientarea economiei spre o directie de dezvoltare noua, calea economiei de...

Politica de Formare a Resurselor Umane în Cadrul Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Politica de formare a resurselor umane în cadrul întreprinderilor mici si mijlocii - Prezentare generala a situatiei Potrivit specialistilor,...

Plan de Afaceri - Auto Solutions

Cum a apărut ideea afacerii Observând unele aspecte referitoare la timpul pierdut de un client, care are probleme de funcţionare cu automobilul...

Intreprinderile Private Mici si Mijlocii Baza Relansarii Economiei Romanesti

Argument Întreprinderea reprezintă orice formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă patrimonial şi autorizată potrivit legilor în...

Actiunile - Titluri Primare Tranzactionate de Pietele de Capital

INTRODUCERE Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe...

Finantele Intreprinderii

CAP I. FINANTELE INTREPRINDERII 1.1.Elemente teoretice de baza privind finantele Gestiunea financiara si de credit care functioneaza in orice...

Tehnici de Negociere în Afaceri

CAPITOLUL I. Introducere în strategia negocierii O definiţie relativ simplă a strategiei, privită însă în contextul desfăşurării unei negocieri,...

Factorul Uman - Factor Deteminant in Dezvoltarea Economica Durabila

1. Introducere La începuturile evoluţiei societăţii omeneşti, mai precis în comuna primitivă, micile comunităţi umane erau o parte a naturii,...

Te-ar putea interesa și

Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română

INTRODUCERE România a devenit Stat Membru al Uniunii Europene (UE) la data de 1 ianuarie 2007, drept urmare, România se confruntă cu provocarea de...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Rolul Planului de Afaceri

Introducere „Planificarea este aducerea viitorului în prezent, astfel încât poti actiona acum asupra sa.” (Alan Lakein) Lucrarea de licentã are...

Bursa de Valori

CAPITOLUL I Bursa de valori - concept şi structură Procesul trecerii României de la o economie planificată centralizat, bazată aproape exclusiv...

Bursa de Valori

Constituirea bursei de valori si dezvoltarea pietei de capital in Romania reprezinta componente esentiale ale procesului de restructurare a...

IMM în UE

Întreprinderilor mici si mijlocii din românia si uniunea europeana Definitia IMM: " Categoria Intreprinderilor Micro, Mici si Mijlocii (IMM) este...

Parteneriatul Europei de Est

ABSTRACT This study analyzes what happens in the ex-soviet area, in Eastern Europe, and how these events affect the European Union. The General...

Plan de Afaceri - Expres Audit and Consulting

3. Partea descriptiva 3.1 Prezentarea afacerii 3.1.1 Descrierea ideii de afacere Acest plan reprezinta lansarea unei frime de audit, Expres...

Ai nevoie de altceva?