Moneda Euro

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Moneda Euro.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf.univ. dr. Duhnea Cristina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

În prezent, există 11 state membre ale UE care nu fac parte din zona euro: Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Suedia și Regatul Unit.

Danemarca și Regatul Unit au negociat clauze de neparticipare și, prin urmare, nu sunt supuse evaluării de convergență până în momentul în care solicită acest lucru.

Trecerea la euro

Euro este moneda unică adoptată până în prezent de 19 din cele 28 state membre ale Uniunii Europene, Lituania fiind țara care s-a alăturat cel mai recent (din 1 ianuarie 2015) grupului zonei euro. În afară de Danemarca și Regatul Unit, care au recurs la „clauza de exceptare” de la adoptarea monedei unice, celelalte 8 state din afara Eurosistemului, inclusiv România, s-au angajat să adopte euro odată ce vor îndeplini criteriile de convergență stabilite prin Tratatul de la Maastricht.

Acțiunile pregătitoare participării la zona euro constau în îndeplinirea criteriilor de convergență nominală (criteriile de la Maastricht): inflație și dobânzi apropiate de cele ale țărilor din zona euro, stabilitate a cursului de schimb, deficit și datorie publică scăzute. În plus, determinarea gradului de sustenabilitate a procesului de convergență este posibilă prin analiza unor indicatori de aliniere structurală (convergență reală), precum nivelul PIB pe locuitor, gradul de deschidere a economiei, structura economiei, finanțarea deficitului de cont curent, costul forței de muncă, gradul de intermediere financiară etc. O altă cerință este continuarea procesului de preluare și transpunere în legislația națională a reglementărilor comunitare (convergența juridică).

Progresele înregistrate de statele membre în îndeplinirea obligațiilor pentru realizarea Uniunii Economice și Monetare sunt analizate de către Comisia Europeană și BCE, în cadrul unui raport de convergență, și prezentate Consiliului, cel puțin la fiecare doi ani sau la solicitarea unui stat membru care face obiectul unei derogări (Articolul 140 alineatul (1) din Tratat). Cel mai recent raport de convergență a fost realizat în luna mai 2010.

Procesul de pregătire a României pentru trecerea la euro

Adoptarea euro constituie un pas crucial pentru economia unui stat membru, deoarece puterea de decizie în domeniul monetar este transferată Băncii Centrale Europene care acționează în mod independent prin intermediul unei politici monetare unice pentru întreaga zonă euro.

Aderarea României la Uniunea Europeană presupune adoptarea monedei unice într-un orizont de timp ce depinde de gradul de integrare economică cu zona euro. Conform prevederilor celei de-a noua ediții a Programului de Convergență (2015-2018), anul 2019 este menținut de către autorități ca obiectiv pentru adoptarea monedei unice, angajamentul asumat reprezentând un reper important pentru promovarea reformelor, atât a celor bugetare, cât și a celor structurale, necesare pentru sporirea competitivității economiei. În acest sens, aderarea României la Pactul Euro Plus asigură adoptarea de măsuri menite să conducă la creșterea competitivității și evitarea dezechilibrelor macroeconomice.

Din punct de vedere administrativ, similar acțiunilor celorlalte noi state membre, autoritățile din România au instituit organisme de coordonare a procesului de adoptare a monedei unice.

Începând din luna mai 2011, coordonarea la nivel național a pregătirilor pentru adoptarea euro se realizează de către Comitetul interministerial pentru trecerea la euro, condus de primul-ministru, și din care mai fac parte guvernatorul BNR, ministrul Finanțelor Publice, miniștri și conducători ai altor instituții guvernamentale, reprezentanți ai asociațiilor patronale și sindicale.

Începând din februarie 2010, în cadrul BNR funcționează Comitetul de pregătire a trecerii la euro, care reprezintă un cadru formalizat de dezbatere a problematicilor legate de convergența nominală și reală, respectiv de suport al deciziilor băncii centrale în procesul de aderare la Uniunea Economică și Monetară. Din luna octombrie 2010, acest comitet are ca invitați permanenți reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Moneda Euro.docx

Bibliografie

- http://www.bnr.ro/Trecerea-la-euro-1251.aspx
- http://www.mediafax.ro/
- www.ecb.europa.eu
- http://cursdeguvernare.ro/
- http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm