Moneda Euro

Referat
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 58859
Mărime: 1.66MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Cuprins:

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL 1 Necesitatea unei monede unice în Europa

1.1 CRONOLOGIA INTEGRĂRII MONETARE EUROPENE 2

1.1.1 Planul Barre 2

1.1.2 Raportul Werner 3

1.1.3 Şarpele Monetar 3

1.1.4 Sistemul Monetar European 4

1.1.5 Raportul Delors 5

1.1.6 Tratatul de la Maastricht 6

1.2 TEORIILE ASUPRA UNIUNII MONETARE 10

1.2.1 Necesitatea adoptării unei monede unice 12

1.2.2 Trilogia incompatibilă 13

1.2.3 Teoria zonelor monetare optimale 15

CAPITOLUL 2 Apariţia monedei europene

2.1 AVANTAJELE ŞI INCONVENIENTELE UNEI MONEDE UNICE 19

2.1.1 Avantaje 19

2.1.2 Dezavantaje 21

2.2 CRITERIILE DE CONVERGENŢĂ 22

2.2.1 Definirea criteriilor 22

2.2.2 Convergenţa în practică 28

2.2.3 Convergenţa reală 33

2.3 CREAREA UNEI MONEDE PENTRU EUROPA 34

2.3.1 Numele 35

2.3.2 Bancnotele EURO 35

2.3.3 Monedele EURO 37

CAPITOLUL 3 Impactul adoptării EURO

3.1 BCE 39

3.1.1 Structura BCE 39

3.1.2 Responsabilităţi 40

3.1.3 Relaţiile cu celelalte organisme comunitare 41

3.1.4 Independenţa 42

3.1.5 Politica monetară 43

3.2 SISTEMUL DE PLĂŢI TARGET 52

3.2.1 Structura sistemului TARGET 53

3.2.2 Fluxuri de plăţi în TARGET 54

3.3 PREGĂTIREA BĂNCILOR PENTRU INTRODUCEREA EURO 56

3.3.1 Pregătirea tehnică a băncilor 56

3.3.2 Pregătirea strategică a băncilor 56

3.3.3 Recomandările Comisiei Europene privind

comisioanele bancare percepute pentru conversia în EURO. 58

3.3.4 Rezultatul discuţiilor între Comisia Europeană şi organizaţiile băncilor 60

3.4 PREGĂTIREA PIEŢELOR FINANCIARE 62

3.4.1 Tentative de unificare 62

3.4.2 Pregătirea pieţelor financiare pentru uniunea monetară 63

3.5 PREGĂTIREA FIRMELOR 67

3.6 EVOLUŢIA EURO DUPĂ 1 IANUARIE 1999 72

3.6.1 Start şi evoluţie 72

3.6.2 Cauzele performanţelor slabe ale monedei unice 84

3.6.3 Perspective pentru 2001 91

CAPITOLUL 4 Zona EURO şi restul lumii

4.1 ŢĂRILE CANDIDATE LA ADERARE 92

4.1.1 Fundamentele instituţionale ale integrării 92

4.1.2 Fundalul economic 93

4.1.3 Integrarea monetară 95

4.2 ROMÂNIA 97

4.2.1 Pregătirile 97

4.2.2 Strategia de dezvoltare 98

4.3 MONEDA EUROPEANĂ ŞI SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL 102

CONCLUZII 106

Bibliografie 130

Extras din document

INTRODUCERE

Moneda unica este unul din cele mai incitante proiecte economice realizate vreodata. De altfel, implicatiile introducerii unei monede unice pentru o zona atât de întinsa, cu o populatie de peste un sfert de miliard de persoane, depasesc sfera economicului. În plus, Europa este una dintre regiunile cele mai încarcate de istorie din lume.

Aceasta face ca problema adoptarii EURO sa fie atât politica, cât si culturala. Este aproape imposibil de realizat o trecere în revista, chiar si rezumativa, a tuturor aspectelor implicate de adoptarea monedei unice europene.

Lucrarea de fata îsi propune numai sa evidentieze principalele puncte de interes ale acestui proces, din perspectiva economistului.

În prima parte am considerat utila prezentarea din punct de vedere cronologic a integrarii monetare. Am dorit sa subliniem caracterul organic, de continuitate, al evolutiei spre o moneda unica. EURO a aparut în mod obiectiv, ca o necesitate, ca raspuns la sporirea schimburilor comerciale intraeuropene.

Am trecut apoi în revista fundamentele teoretice ce au stat la baza proiectului european, si care i-au convins pe responsabilii de la Bruxelles de viabilitatea si fezabilitatea planului unei monede unice.

A doua parte se refera la aparitia monedei europene. Capitolul debuteaza cu o sinteza a avantajelor si dezavantajelor adoptarii unei monede unice. Urmeaza apoi un studiu asupra criteriilor de convergenta care trebuie îndeplinite de catre statele ce doresc sa faca parte din Uniunea Monetara Europeana. Analiza este realizata atât din punct de vedere teoretic, cât si practic, pornind de la date statistice preluate din surse de referinta. A doua parte se încheie cu prezentarea monedelor si bancnotelor EURO.

Cel mai important capitol este cel de-al treilea, referitor la impactul adoptarii EURO. Sunt prezentate aspectele institutionale ale Uniunii Monetare: crearea Bancii Centrale Europene si functionarea sa, punerea în practica a unui sistem de decontare european (TARGET), pregatirea bancilor, a firmelor si a pietelor financiare. Mai apoi este analizata evolutia EURO pe pietele financiare internationale si a cauzelor ce au stat la baza acestei evolutii.

Influenta EURO se va manifesta dincolo de granitele Europei. În ultimul capitol sunt analizate efectele monedei unice pentru tarile candidate la aderarea la U.E. Între ele se situeaza si România. Am considerat nu lipsita de interes prezentarea strategiei avute în vedere de tara noastra în contextul adoptarii EURO. Capitolul se încheie cu o analiza a implicatiilor avute de decizia europenilor asupra Sistemului Monetar International.

Speram ca lucrarea sa redea macar partial importanta, complexitatea si vastitatea acestui act fara precedent: crearea unei monede unice pentru Europa.

1.1 Cronologia integrarii monetare europene

Accelerarea schimburilor intracomunitare a crescut interdependenta statelor membre ale Comunitatii Europene, facându-le mult mai sensibile la variatiile cursurilor de schimb ale monedelor statelor europene partenere. În conditiile crizei francului din 1968, când Parisul anunta reintroducerea controalelor schimburilor si devalorizarea monedei, insuficienta procedurilor europene privitoare la astfel de crize devin evidente.

1.1.1 Planul Barre

Comisia Europeana decide sa prezinte Consiliului Europei un memorandum asupra politicilor susceptibile de a fi adoptate în interiorul Comunitatii pentru a face fata problemelor economice si financiare. Memorandumul, mai cunoscut sub denumirea de „planul Barre” , a fost prezentat la data de 12 februarie 1969, si cuprindea doua principii: convergenta politicilor economice si coordonarea politicilor monetare.

Convergenta politicilor economice se baza pe evolutia obiectivelor agregatelor economice: productie, preturi, soldul balantei de plati si al balantei comerciale. Planul Barre propune o confruntare a politicilor statelor membre prin intermediul întâlnirii si discutiilor dintre ministri responsabili cu politica financiara si monetara. Coordonarea politicilor economice a statelor membre urma sa fie realizata prin punerea în practica a unui sistem de indicatori de alertare, care trebuiau sa declanseze automat o examinare a situatiei tarii care se confrunta cu o deviere de la obiectivele fundamentale de politica economica.

Planul a avut un ecou favorabil. La 17 iulie 1969, Consiliul Ministrilor de Finante ai Celor 6 decide ca în cazul în care un stat membru ia decizii de politica monetara pe termen scurt, în masura sa afecteze celelalte state sau de natura sa se îndeparteze de la obiectivele stabilite în comun, vor avea loc consultari prealabile în cele trei comitete de experti (Comitetul monetar, Comitetul de politica conjuncturala si Comitetul de politica bugetara). În plus, Planul Barre subliniaza necesitatea introducerii unei veritabile solidaritati monetare între state. În acest sens, Comisia propune înfiintarea unui dublu sistem de finantare pe termen scurt, menit sa ajute statele aflate în dificultate.

Preview document

Moneda Euro - Pagina 1
Moneda Euro - Pagina 2
Moneda Euro - Pagina 3
Moneda Euro - Pagina 4
Moneda Euro - Pagina 5
Moneda Euro - Pagina 6
Moneda Euro - Pagina 7
Moneda Euro - Pagina 8
Moneda Euro - Pagina 9
Moneda Euro - Pagina 10
Moneda Euro - Pagina 11
Moneda Euro - Pagina 12
Moneda Euro - Pagina 13
Moneda Euro - Pagina 14
Moneda Euro - Pagina 15
Moneda Euro - Pagina 16
Moneda Euro - Pagina 17
Moneda Euro - Pagina 18
Moneda Euro - Pagina 19
Moneda Euro - Pagina 20
Moneda Euro - Pagina 21
Moneda Euro - Pagina 22
Moneda Euro - Pagina 23
Moneda Euro - Pagina 24
Moneda Euro - Pagina 25
Moneda Euro - Pagina 26
Moneda Euro - Pagina 27
Moneda Euro - Pagina 28
Moneda Euro - Pagina 29
Moneda Euro - Pagina 30
Moneda Euro - Pagina 31
Moneda Euro - Pagina 32
Moneda Euro - Pagina 33
Moneda Euro - Pagina 34
Moneda Euro - Pagina 35
Moneda Euro - Pagina 36
Moneda Euro - Pagina 37
Moneda Euro - Pagina 38
Moneda Euro - Pagina 39
Moneda Euro - Pagina 40
Moneda Euro - Pagina 41
Moneda Euro - Pagina 42
Moneda Euro - Pagina 43
Moneda Euro - Pagina 44
Moneda Euro - Pagina 45
Moneda Euro - Pagina 46
Moneda Euro - Pagina 47
Moneda Euro - Pagina 48
Moneda Euro - Pagina 49
Moneda Euro - Pagina 50
Moneda Euro - Pagina 51
Moneda Euro - Pagina 52
Moneda Euro - Pagina 53
Moneda Euro - Pagina 54
Moneda Euro - Pagina 55
Moneda Euro - Pagina 56
Moneda Euro - Pagina 57
Moneda Euro - Pagina 58
Moneda Euro - Pagina 59
Moneda Euro - Pagina 60
Moneda Euro - Pagina 61
Moneda Euro - Pagina 62
Moneda Euro - Pagina 63
Moneda Euro - Pagina 64
Moneda Euro - Pagina 65
Moneda Euro - Pagina 66
Moneda Euro - Pagina 67
Moneda Euro - Pagina 68
Moneda Euro - Pagina 69
Moneda Euro - Pagina 70
Moneda Euro - Pagina 71
Moneda Euro - Pagina 72
Moneda Euro - Pagina 73
Moneda Euro - Pagina 74
Moneda Euro - Pagina 75
Moneda Euro - Pagina 76
Moneda Euro - Pagina 77
Moneda Euro - Pagina 78
Moneda Euro - Pagina 79
Moneda Euro - Pagina 80
Moneda Euro - Pagina 81
Moneda Euro - Pagina 82
Moneda Euro - Pagina 83
Moneda Euro - Pagina 84
Moneda Euro - Pagina 85
Moneda Euro - Pagina 86
Moneda Euro - Pagina 87
Moneda Euro - Pagina 88
Moneda Euro - Pagina 89
Moneda Euro - Pagina 90
Moneda Euro - Pagina 91
Moneda Euro - Pagina 92
Moneda Euro - Pagina 93
Moneda Euro - Pagina 94
Moneda Euro - Pagina 95
Moneda Euro - Pagina 96
Moneda Euro - Pagina 97
Moneda Euro - Pagina 98
Moneda Euro - Pagina 99
Moneda Euro - Pagina 100
Moneda Euro - Pagina 101
Moneda Euro - Pagina 102
Moneda Euro - Pagina 103
Moneda Euro - Pagina 104
Moneda Euro - Pagina 105
Moneda Euro - Pagina 106
Moneda Euro - Pagina 107
Moneda Euro - Pagina 108
Moneda Euro - Pagina 109
Moneda Euro - Pagina 110
Moneda Euro - Pagina 111
Moneda Euro - Pagina 112
Moneda Euro - Pagina 113
Moneda Euro - Pagina 114
Moneda Euro - Pagina 115
Moneda Euro - Pagina 116
Moneda Euro - Pagina 117
Moneda Euro - Pagina 118
Moneda Euro - Pagina 119
Moneda Euro - Pagina 120
Moneda Euro - Pagina 121
Moneda Euro - Pagina 122
Moneda Euro - Pagina 123

Conținut arhivă zip

  • Moneda Euro.doc

Alții au mai descărcat și

Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene

INTRODUCERE Ideea unei monede a apărut în contextul creşterii economice de la sfârşitul anilor ‘80, o dovedesc şi vestitele şi controversatele...

MONEDA EURO ȘI INTEGRAREA MONETARĂ EUROPEANĂ

Cuvânt înainte Uniunea Europeană oferă cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, fără frontiere interne, în interiorul...

Moneda Europeana Unica

La 1 ianuarie 2002, la ora zero, introducerea bancnotelor si a monedelor eur- a marcat nu numai completarea uniunii monetare si economice, ci si un...

Euro - monedă internațională și implicațiile sale

Introducere Euro este moneda unică a Uniunii Monetare Europene (European Monetary Union - EMU), adoptată de 11 State Membre UE de la 1 ianuarie...

Moneda Unica Europeana

MONEDA UNICA EUROPEANA 1. Introducere Revolutia monetara intruchipata de euro implica mult mai mult decat eliminarea a unsprazece monede...

Euro - Avantaje și Dezavantaje

Capitoul 1. Introducerea în EURO Revoluţia monetară întruchipată de euro implică mult mai mult decât eliminarea a 11 monede naţionale şi...

Moneda Euro

Crearea euro Desi istoria economica ne ofera multiple exemple de procese de unificare monetara ce au angajat mai multe tari sau entitati politice...

Walter Block - Pledoarii Imposibile Recenzie

Walter Block s-a nascut in Brooklyn în anul 1941. A absolvit colegiul Brooklyn, loc unde a adoptat filozofia politica libertarianismul. Este un...

Te-ar putea interesa și

Euro - Moneda Internationala

INTRODUCERE Instituirea monedei unice – Euro -, ca expresie sintetica a integrarii monetare europene, va fi semnul vizibil al acesteia, respectiv...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Moneda Euro si Rolul ei in Sistemul Monetar International

Consideratii introductive privind moneda unica EURO Euro. Este moneda unica europeana care de la 1 ianuarie 1999 a substituit monedele nationale a...

Moneda euro în contextul integrării monetare europene

INTRODUCERE Istoria monedei euro a început aproape acum 50 de ani în urmă, prin semnarea a Tratatului de la Roma în anul 1957 de către cele șase...

Integrarea Europeană și Efectele Monedei Euro Asupra Utilizatorilor

CAPITOLUL I NECESITATEA INTEGRĂRII MONETARE EUROPENE I.1. Etapele ale înfăptuirii Uniunii Monetare Europene Uniunea Europeană este rezultatul...

Euro - monedă internațională și implicațiile sale

Introducere Euro este moneda unică a Uniunii Monetare Europene (European Monetary Union - EMU), adoptată de 11 State Membre UE de la 1 ianuarie...

Moneda Unică Euro

INTRODUCERE În cazul în care, la 1 ianuarie 1999, noua moneda unică a Uniunii Europene, a fost citată pentru prima dată pe pieţele internaţionale...

Euro - monedă internațională

CAPITOLUL I MONEDA EURO 1.1 Bancnotele şi monedele euro Moneda unică euro a fost introdusă în anul 1999 ca ,,monedă structurală’’,şi peste 3 ani...

Ai nevoie de altceva?