Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 7831
Mărime: 70.86KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: BUCATARU DUMITRU

Cuprins

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 2

I. 1. Scurt istoric al teoriei evaluǎrii 6

I. 2. Concepte privind teoria şi practica evaluǎrii 8

II. NECESITATEA EVALUĂRII ÎNTREPRINDERII 11

II. 1. Cauzele care determină evaluarea întreprinderii 13

II. 2. Actori implicaţi în procesul evaluării întreprinderii 15

III. CONŢINUTUL EVALUĂRII. PROCESUL DE EVALUARE 19

III. 1. Trăsăturile procesului de evaluare 20

III. 2. Etapele procesului de evaluare 21

CONCLUZII 26

BIBLIOGRAFIE 27

Extras din document

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND EVALUAREA ÎNTREPRINDERII

Evaluarea întreprinderii este un concept complex, greu de definit, care prezintă multiple trăsături şi aplicaţii bine definite. Deşi necesitatea acestui proces a fost evidenţiată de la început, totuşi în ultima perioadă s-a conturat şi mai precis contextul operaţiunii de evaluare a întreprinderii.

Din punct de vedere economic, există 4 domenii de activitate în ceea ce priveşte evaluarea, unul dintre ele fiind şi evaluarea întreprinderii:

- evaluarea întreprinderii;

- evaluarea proprietǎţilor imobiliare;

- evaluarea bunurilor mobile;

- evaluarea activelor financiare.

Figura nr. 1 - Domenii ale evaluǎrii

Potrivit adresei numarul 39262 - 01.06.2004 emisǎ de Institutul Naţional de Statisticǎ – Direcţia Generalǎ de Statisticǎ a Întreprinderilor, activitǎtile de evaluare sunt încadrate la anumite coduri CAEN. Activitatea de evaluare a întreprinderilor, privitǎ ca un ansamblu ce include evaluarea bunurilor imobile şi mobile, evaluarea afacerilor desfǎşurate, evaluarea de active financiare şi de asigurǎri, se regǎseşte în CAEN – rev. 1 în cadrul clasei 7414 – “Activitǎţi de consultanţǎ pentru afaceri şi management”.

În evaluarea unor afaceri care conţin una sau mai multe activitǎţi operaţionale distincte se utilizeazǎ conceptul de valoare a afacerii/ întreprinderii (going concern value), definit relativ apropiat în Standardele Internaţionale şi cele Europene.

În literatura de specialitate evaluarea este definitǎ în mai multe moduri.

Într-o accepţiune generală, evaluarea reprezintă o părere referitoare la valoarea cuiva sau o activitate care are menirea de a stabili valoarea unui lucru. Acelaşi autor defineşte evaluarea ca fiind “un proces prin care se procedează la estimarea costului sau valorii unui bun, a unui grup de bunuri sau a totalitaţii bunurilor unei întreprinderi sau a unei investiţii.”

Într-o altă forma de definire, “evaluarea este un proces prin care se stabileşte valoarea de piaţă (de circulaţie) a unui bun, a unui grup de bunuri sau a unei întreprinderi”

Evaluarea este procesul de estimare de valori, reprezentând, de fapt, un ansamblu de tehnici, procedee si metode prin care se stabileste valoarea unui bun, grupa de bunuri, activ sau intreprindere.

Cu alte cuvinte evaluarea reprezintǎ o apreciere finalizatǎ prin stabilirea unei valori pentru proprietatea respectiva.

Evaluarea este, într-o alta formă de definiţie, o succesiune de operaţiuni prin care, cu ajutorul unor metode, tehnici, procedee specifice şi în baza unor ipoteze credibile se stabileşte valoarea unui bun economic sau a unei întreprinderi la un moment dat.

“Evaluarea întreprinderii este actul sau procesul de a ajunge la o opinie sau la o estimare a valorii unei întreprinderi, unei afaceri sau a unei participaþii la aceasta” , rezultând că evaluarea întreprinderii vizează stabilirea valorii afacerii la un moment dat, măsurarea avuţiei (bogăţiei) reale şi a potenţialului acesteia de a-şi mări bogăţia în perioada următoare. Deci se urmareşte şi capacitatea întreprinderii de a genera profit, fluxuri de disponibilitǎţi la dispoziţia proprietarului.

ACTIVITATEA DE EVALUARE presupune, deci stabilirea şi calcularea unui preţ care să poată fi utilizat în vederea realizării unei tranzacţii economice între potenţialii parteneri de afaceri (vânzători şi cumpărători)

Într-o altă definiţie, evaluarea este operaţie de cuantificare, de mǎsurare în expresie valoricǎ, a resurselor materiale, a bunurilor create, a cheltuielilor de muncǎ înmagazinate în produse sau în servicii prestate şi a altor activitǎţi economice

Evaluarea întreprinderii presupune determinarea în formă bănească a costului care poate deveni preţ de vânzare şi trebuie să reflecte ambele calităţi a întreprinderii ca marfă, adică utilitatea şi cheltuielile efectuate pentru a întreţine această utilitate.

Preview document

Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 1
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 2
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 3
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 4
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 5
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 6
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 7
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 8
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 9
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 10
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 11
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 12
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 13
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 14
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 15
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 16
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 17
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 18
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 19
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 20
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 21
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 22
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 23
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 24
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 25
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 26
Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Necesitatea si Continutul Evaluarii Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan

CAP. I. DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SI POZITIA FATA DE PIATA 1.1 ÎNFIINTARE SI STATUT JURIDIC Societatea comerciala S.C CILINDRUL S.A....

Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri

ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ALE PLANULUI DE AFACERI ŞI ANALIZEI - DIAGNOSTIC 1.1. PLANUL DE AFACERI - CONCEPT ŞI IMPORTANŢĂ Planul de...

Diagnosticul Intreprinderii - SC Meva SA

Capitolul 1: Scurt istoric al S.C. MEVA S.A. Denumirea societatii este Societatea comerciala „ MEVA S.A ” Drobeta Turnu Severin , având forma...

Raport de Evaluare - SC Sima SRL

PREZENTAREA S.C. SIMA S.R.L. Scurt istoric Societatea comerciala SIMA S.R.L. a fost infiintata prin Hotararea judecatoreasca nr. Structura...

Evaluarea Societatii SC Iris SRL prin Abordarea pe Baza de Active

1. Rezumat SC IRIS SRL cu sediul în BUCURESTI, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/409/2002, cod fiscal nr. RO 14602618, cu sediul...

Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

Analiza Factorului Uman la SC Quartz Matrix SRL

INTRODUCERE Fără existența neîntreruptă a factorului uman, nici o entitate financiară nu ar putea menţine o desfășurare a activității sale sau un...

Ai nevoie de altceva?