Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 5901
Mărime: 221.82KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Trusevici Alla
Materie: Teoria Economică I

Cuprins

Introducere ..3

Capitolul I Nivelul elasticității cererii în funcție de preț

1.1 Elasticitatea cererii ..4

1.2 Elasticitatea cererii față de preț ...5

1.3Tipurile elasticității cererii în funcție de preț ..6

Capitolul II Influența elasticității cererii asupra politicii de preț a firmei

2.1 Condițiile care marchează elasticitatea cererii față de prețul unui bun .7

2.2 Influența elasticității cererii de preț asupra alegerii politicii de preț a firmei ...9

2.3 Elasticitaeta cererii față de preț în eliminarea stocurilor înțepenite ... 11

Capitolul III Calculul elasticității cererii și aplicarea practică

3.1 Calculul elasticității cererii pe un interval ...11

3.2 Calculul elasticității cererii intr-un punct 12

3.3 Probleme,lucru practic 13

Concluzii 16

Bibliografie .17

Anexe ..18

Extras din document

Cererea si oferta sunt notiuni fundamentale de economie si reprezinta coloana vertebrala a unei economii de piata. Conceptul de cerere se refera la cantitatea de bunuri si servicii care este dorita de catre cumparatori. Cantitatea respectiva este cea pe care cumparatorii ar dori s-o achizitioneze la un anumit pret, existand astfel o relatie intre pret si cantitatea ceruta.

Oferta reprezinta cantitatea de bunuri si servicii pe care piata poate s-o ofere. Cantitatea respectiva depinde de cat sunt dispuse sa produca si sa ofere firmele pentru un anume pret. Exista astfel si o relatie intre pret si cantitatea de bunuri si servicii oferita pe piata. Drept urmare, pretul este un rezultat al relatiei dintre cerere si oferta.

Astfel,scopul acestui lucrări este de a determina nivelul în care elasticitatea cererii reacționează la modificarea condițiilor pieței.Explicarea esenței și conținutului elasticității cererii în funcție de preț; caracterizarea elasticității cererii în funcție factorilor de influență;dar și funcția alegerii politicii de pret a firmei sub prisma elasticitătii cererii.

Subiectul propus vine în atenție prin ceea că la moment,este unul actual, care inflențează necondiționat legile pieții și vine în ajutor,firmelor care aplică aceste teorii a elasticității cererii pretului în gestionarea politicii de preț.

1.Definirea elasticității și coeficientul acesteia

Pentru a măsura oscilația cantității cerute ori a cantității oferite dintr-un bun la modificarea prețului acelui bun sau sub influența altor factori, se utilizează conceptul de elasticitate

Legătura cauză-efect între doua variabile reprezintă idea de bază a elasticității

Elasticitatea -constituie variația procentuală a variabilei dependente ca urmare a unei variații a variabilei independente cu un procent.

Această noțiunea find împrumutată din fizică și aplicată la teoria economică de A.Marshall, care a propus evaluarea ei printr-un coeficient, denumit coeficient de elasticitate.

Coeficientul de elasticitate reflectă cu câte procente s-a modificat variabila dependentă Y în urma modificării variabilei independente X cu un procent. Formula cea mai generală a coeficientului de elasticitate este următoarea unde

2.Scurt istoric

Elasticitatea ia avînt în istoria economică odată cu noțiunile de proporționalitate și neproporționalitate,devine astfel ideea lui Antoine-Augustin Cournot (1801-1877) și autentificată mai tîrziu de Alfred Marshall (1842-1924) prin intermediul coeficientului de elasticitate.

Ideea care nui apartine întru totul lui Marshall, dar care își are meritul transformării ei în categorie imanentă a analizei economice îi aparține anume lui Marshall,el a început să aplice elasticitatea atât la cererea bunurilor, cât și la cererea factorilor de producție, precum și la ofertă. Regula generală pentru bunurile de larg consum a fost apreciată în felul următor: „ elasticitatea cererii este înaltă în cazul prețurilor înalte, este mare sau considerabilă în cazul prețurilor moderate, însă, pe măsura reducerii prețurilor, se reduce și elasticitatea cererii, ea devenind nulă în cazul satisfacerii nevoii” .

Despre aportul făcut de Alfred Marshall la elaborarea unor teorii economice trec la Anexa 1

Capitolul I : Nivelul elasticității cererii în funcție de preț

1.1 Elasticitatea cererii

Reacția cererii la modificarea factorilor ei de influență a primit denumirea de elasticitate a cererii. Această reacție poate fi calculată cu ajutorul coeficientului de elasticitate a cererii prin următoarea formulă:

unde ED - reprezintă coeficientul elasticității cererii,

ΔQ % - modificarea cu un procent a cantității cerute;

ΔF % - modificarea cu un procent a valorii factorului de influență.

Deoarece consumatorii reacționează prompt la modificările intervenite în prețuri și în mărimea veniturilor personale, deosebim următoarele tipuri ale elasticității cererii:

- elasticitatea cererii în funcție de preț

- elasticitatea cererii în funcție de venit

- elasticitatea încrucișată a cererii

1.2 Elasticitatea cererii față de preț

În continuare vom analiza elasticitatea cererii în funcție de preț și anume noțiunea de bază care are la concept idea-

elasticitatea cererii față de prețul produsului măsoară sensibilitatea consumatorilor la modificarea prețului bunului respective.

Coeficientul elasticității cererii în funcție de preț arată cu câte procente va crește sau se va reduce cantitatea cerută de bun (ΔQD%) ca rezultat al modificării cu un procent a prețului bunului dat (ΔP%):

Bibliografie

http://conspecte.com/Microeconomie/elasticitatea-cererii-fata-de-pretul-produsului.html

http://conspecte.com/Microeconomie/elasticitatea-cererii-si-ofertei.html

http://www.svedu.ro/curs/marketing/c7.html -capitolul 7

http://www.manager.ro/articole/analize/analiza-in-ce-mod-functioneaza-cererea-si-oferta-intr-o-economie-de-piata-49747.html

Leonid BABII,Alla TRUSEVICI. Micro-Macro Economia Teorii Și Aplicții Partea 1 , Chișinău 2004. pag 17-32.

Valeriu Zbârciog,Natalia Zbârciog. Coordonanța Microeconomică a vieții umane, Știința 2001, pag 54-60

Preview document

Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 1
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 2
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 3
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 4
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 5
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 6
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 7
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 8
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 9
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 10
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 11
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 12
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 13
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 14
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 15
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 16
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 17
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 18
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 19
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 20
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 21
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 22
Nivelul elasticității cererii în funcție de preț și influența lui asupra alegerii politicii de preț a firmei - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Nivelul elasticitatii cererii in functie de pret si influenta lui asupra alegerii politicii de pret a firmei.docx

Alții au mai descărcat și

Planul de Afaceri al unei Firme - SC Milenium SA

ARGUMENT Planul de afaceri este rezultatul unei activitati utile de-alungul procesului de concepere si dezvoltare a proceselor noi si inventive....

Analiza comparativă dintre monopol și concurența perfectă

Concurenta perfecta Pentru a-si putea desfasura activitatea agentii economici au nevoie de un spatiu economic care se mai numeste si piata....

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Elasticitatea și aplicațiile ei

Elasticitatea si aplicatiile ei ELASTICITATEA – PRET A CERERII -măsoară gradul în care cantitatea cerută răspunde la o variație a prețului -se...

Elasticitatea Cererii pentru Servicii

Cererea populaţiei pentru servicii este influenţată de o serie de factori cu acţiune şi valoare diferită. Elasticitatea arată măsura în care...

Microeconomie

CAPITOLUL 1-INTRODUCERE a. Rezumat Existenta individuala si sociala a omului este conditionata de masura si modul în care sunt satisfacute...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Microeconomie

Introducere Trecerea la economia de piaţă presupune elaborarea unei teorii microeconomice adecvate, care să abordeze comportamentul firmei în...

Ai nevoie de altceva?