Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 11688
Mărime: 49.49KB (arhivat)
Publicat de: Ancuta A.
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Berinde Mihai
Facultatea de Stiinte Economice din Oradea

Cuprins

 1. 1. Generalităţi 3
 2. 2. Distincţia dintre operaţiunile de asociere concentrative
 3. şi cele de cooperare 4
 4. 3. Operaţiunile de concentrare economică şi părţile implicate 7
 5. 3.1. Fuziuni între agenţi economici anterior independenţi.
 6. Părţile implicate 7
 7. 3.2. Dobândirea controlului unic. Părţile implicate 7
 8. 3.3. Dobândirea controlului în comun. Părţile implicate 9
 9. 3.4. Controlul exercitat de un singur acţionar (asociat) pe
 10. baza drepturilor de veto 11
 11. 3.5. Alte situaţii 12
 12. 3.6. Exceptări în baza prevederilor legii concurenţei cu
 13. privire la concentrările economice 13
 14. 4. Evaluarea restricţionărilor direct legate şi necesare
 15. implementǎrii concentrărilor economice 15
 16. 4.1. Principii generale 15
 17. 4.2. Principii aplicabile clauzelor uzuale în cazul achiziţionǎrii
 18. unui agent economic 15
 19. 4.3. Principii aplicabile clauzelor uzuale în cazul achiziţionării
 20. în comun 17
 21. 4.4. Principii aplicabile clauzelor uzuale în cazul creǎrii unei
 22. societǎţi în comun, în conformitate cu art. 10 alin. (3) din
 23. legea concurenţei nr.21/1996 18
 24. 5. Criteriile de comptibilitate a concentrărilor economice cu o
 25. concurenţă normală 19
 26. 6. Condiţii de autorizare a concentrărilor economice 19
 27. 7. Notificarea concentrărilor economice 19
 28. 8. Deciziile emise de consiliul concurenţei în cazurile de
 29. concentrare economică 20
 30. 9. Realizarea concentrărilor economice 21
 31. Concluzii 22
 32. Bibliografie 23

Extras din referat

INTRODUCERE

Una din condiţiile de bază pentru existenţa unei economii de piaţă funcţionale, alături de libertatea de mişcare a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului, o reprezintă un mediu concurenţial nedistorsionat. Astfel, comercianţii, fie la nivel naţional, fie la nivel comunitar, trebuie să interacţioneze pe cât posibil în mod liber, fără influenţe negative din partea agenţilor puternici sau aflaţi în situaţii privilegiate, asociaţiilor de agenţi economici sau a statului. Într-o economie de piaţă funcţională, respectarea normelor privind concurenţa asigură progresul economic, apărarea interesului consumatorilor şi competitivitatea produselor şi serviciilor în cadrul economiei respective dar şi faţă de produsele de pe alte pieţe.

Mediul concurenţial poate fi afectat negativ de activităţile anticoncurenţiale care reprezintă obiectul sau efectul înţelegerilor sau a practicilor concertate între agenţii economici, de abuzul de poziţie dominantă a unor agenţi economici puternici; de asemenea, concurenţa poate fi distorsionată prin subvenţiile acordate de stat unor agenţi economici, ceea ce le creează o poziţie avantajoasă faţă de ceilalţi concurenţi pe piaţa respectivă.

Concentrarea se refera la masura în care un numar mic de firme sau grupuri de firme deţin un volum important din activitatea economica, exprimat in totalul vânzarilor, activelor sau utilizarii forţei de munca. Concentrările economice care, având ca efect crearea sau consolidarea unei poziţii dominante, conduc sau ar putea conduce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia sunt interzise şi necesită a fi tratate şi analizate în mod corespunzător.

1. GENERALITĂŢI

Concentrarea economică se referă la situaţia în care un număr redus de agenţi economici deţine o pondere ridicată a activităţii economice - exprimată prin totalul vânzărilor, activelor sau forţei de muncă utilizate etc. - pe o anumită piaţă. Marimea acestor indicatori caracterizează gradul de concentrare economică la un moment dat.

Operaţiunile de concentrare economică, în accepţiunea art. 10 alin. (2) din Legea concurenţei nr.21/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, denumitǎ în continuare “lege”, se realizează prin: fuziune sau prin dobândirea controlului.

Fuziunea este combinarea a doi sau mai multor agenţi economici într-unul singur, cu scopul de a creşte eficienţa economică şi uneori de a evita concurenţa.

Controlul, în accepţiunea art. 10 alin. (1) din lege, reprezintă dreptul şi/sau posibilitatea unor agenţi economici ori persoane fizice de a exercita, direct sau indirect, o influenţă determinantă asupra unuia sau mai multor agenţi economici.

Dobândirea controlului, conform art. 10 alin. (2) lit. b) din lege, reprezintă o formă de realizare a concentrărilor economice prin care agenţi economici sau persoane fizice obţin, direct sau indirect, o influenţă determinantă asupra unuia sau mai multor agenţi economici, ori asupra unor părţi ale acestora, fie prin luare de participare la capital, fie prin cumpărare de elemente de activ, fie prin instituirea sau întărirea unei situaţii de dependenţă economică, prin contracte sau prin alte mijloace.

Elementele conceptului de dobândire a controlului sunt: subiectul, obiectul şi modalitatea de dobândire a controlului.

1. Subiectul controlului

Controlul poate fi dobândit de către:

a) un agent economic (control unic);

b) o persoană fizică, ce controlează deja, singură sau în comun, un alt agent economic (control unic);

c) doi sau mai mulţi agenţi economici acţionând în comun ori o asociaţie de agenţi economici (control în comun);

d) două sau mai multe persoane fizice acţionând în comun şi care controlează deja, fiecare în parte, cel puţin un alt agent economic (control în comun).

2. Obiectul controlului

Controlul se poate exercita asupra:

a) unuia sau mai multor agenţi economici care constituie entităţi independente (control total);

b) unor active ale agentului economic (control parţial), cum ar fi:

- una sau mai multe entităţi legale separate (filiale etc);

- subdiviziuni interne ale agentului economic (de ex: o secţie sau o unitate);

- elemente ale fondului de comerţ, cărora li se poate atribui o cifră de afaceri pe piaţă (de ex: mărci de fabrică, mărci de producţie, licenţe).

3. Modalitatea de dobândire a controlului

Formele uzuale de dobândire a controlului sunt:

a) participări la capitalul social prin achiziţionare de acţiuni (părţi sociale), inclusiv în cadrul procesului de privatizare;

b) cumpărarea de active;

c) relaţiile de dependenţă economică.

Situaţia de dependenţă economică poate fi determinată de acorduri importante de livrare pe termen lung sau mediu, încheiate de furnizori şi de clienţi, combinate cu legături structurale, care conferă o influenţă determinantă a furnizorului sau a clientului asupra partenerului. În aceste condiţii, dobândirea controlului se realizează pe baza unui număr de elemente particulare, pe fiecare caz.

Controlul direct este controlul exercitat de persoane fizice sau de agenţi economici, dobândit în mod oficial.

Controlul indirect se realizează în cazuri excepţionale, atunci când deţinătorul oficial al dreptului de control diferă de persoanele fizice sau de agenţii economici care deţin puterea reală de exercitare a influenţei determinante. Astfel de situaţii se pot întâlni atunci când o persoană fizică sau un agent economic aflată/ aflat în spatele operaţiunii foloseşte o altă persoană sau un alt agent economic (deţinătorul oficial al dreptului de control) pentru a-şi exercita de facto controlul (influenţa determinantă). Exercitarea controlului indirect se poate stabili analizând, de exemplu, sursa de finanţare, existenţa unor legături familiale etc.

Societate controlată în comun, denumită în continuare, societate în comun, este un agent economic creat sau achiziţionat de alţi agenţi economici care o controlează.

Societate (companie) - mamă este un agent economic care deţine acţiuni (părţi sociale) la o societate în comun, pe care o controlează fie prin înfiinţarea acesteia, singur sau împreună cu alţi investitori, fie ca urmare a achiziţionării de acţiuni (părţi sociale) din capitalul social al unui agent economic deja existent.

Grupul din care face parte un agent economic cuprinde:

a) toţi agenţii economici controlaţi, direct sau indirect, de agentul economic respectiv;

b) toţi agenţii economici şi/sau persoanele fizice care controlează, direct sau indirect, agentul economic respectiv;

c) toţi agenţii economici, controlaţi direct sau indirect de agenţii economici şi/sau persoanele fizice prevăzute la lit. b).

Preview document

Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 1
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 2
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 3
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 4
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 5
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 6
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 7
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 8
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 9
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 10
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 11
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 12
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 13
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 14
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 15
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 16
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 17
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 18
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 19
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 20
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 21
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 22
Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Notiunea de Concentrare Economica in Dreptul Concurentei.doc

Alții au mai descărcat și

Formele de Manifestare ale Abuzului de Pozitie Dominantă

1. Abuzul de poziţie dominantă. Noţiuni şi dispoziţii legale relevante Piaţă internă este de neconceput fără o politică în domeniul concurenţei...

Concentrare economică - decizii ale consiliului concurenței

Introducere Una din condiţiile de bază pentru existenţa unei economii de piaţă funcţionale, alături de libertatea de mişcare a bunurilor,...

Concentrări economice în UE

Europene, precum si impactul reglementarilor comunitare asupra economiilor nationale ale statelor membre. Introducere Conform Glosarului de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Obligațiile Profesionale ale Comercianților

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Noţiuni generale despre obligaţiile profesionale ale comercianţilor Exercitarea unei activităţi comerciale...

Concentrarea Economică dintre SC Agricola Internațional SA Bacău și SC Avicola Lumina SA Constanța

Introducere În acest proiect am prezentat conceptul de concentrare economică abordând atât partea teoretică, cât şi partea practică prin studiu de...

Politica Europeană în Domeniul Concurenței

CAP. I. POLITICA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI 1.1. Introducere Politica concurenţială este una dintre cele mai vechi politici şi s-a...

Practici Anticoncurentiale

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Practicile anticoncurentiale sunt foarte diversivicate in lume si pot adesea sa nu fie recunoscute la semnarea unui...

Comerț - Practici Anticoncurențiale

1.1. Practici anticoncurentiale Practicile anticoncurentiale interzise sunt nule de drept si se refera, pe de o parte, la întelegerile exprese sau...

Exercitarea Comerțului în Limitele Concurenței Licite

Capitolul I – Libertatea concurenţei in economia de piaţă 1.1 Noţiunea de concurenţă În economia de piaţa,forma modernă de organizare a...

Concentrarea economică excesivă

Concentrarea economica excesiva prevaleaza caracterul preventiv al dreptului concurentei si nu cel sanctionator, Consiliul Concurentei urmarind sa...

Caracteristici și Reglementări Aplicabile Procesului Fuziunilor și Achizițiilor

1. Mecanismul fuziunilor şi achiziiţilor Monopolizarea pieţei de către o firmă sau o grupare de firme se poate realiza în esenţă prin două...

Ai nevoie de altceva?