Oferta de Bani

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Oferta de Bani.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 36 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Baltag Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Introducere
Capitolul I Probleme monetare actuale
1.1 Definiţia funcţională a monedei
1.2 Definiţia statistică a monedei
Capitolul II Oferta şi cererea de bani
2.1. Oferta de monedă: creaţia monetară
2.1.1.Organizarea monetară şi creaţia monetară
2.1.2.Creaţia monetară realizată de băncile comercial
2.1.2.1.Creaţia monetară realizată într-o economie cu o
bancă unică
2.1.2.2Creaţia monetară în cadrul unui sistem
pluribancar
Capitolul III Multiplicatorul monetar
3.1 Procesul de multiplicare a banilor
Capitolul IV Reglarea ofertei de bani
4.1 Abordarea keynesiană
4.2 Abordarea friedmaniană
4.3 Premisele asigurării echilibrului monetar

Extras din document

Introducere

Economiile moderne sunt economii monetare; fenomenul economic nu poate fi analizat fără a cunoaşte fenomenul monetar; politica economică are ca şi componentă esenţială politica monetară. Domeniul monetar este un domeniu extrem de important al economiei. Moneda deţine un rol fundamental în viaţa economică, starea monedei reflectă starea economiei; o monedă puternică este simbolul unei economii puternice; o monedă slabă este percepută ca reprezentînd o economie slabă. Rolul fundamental al monedei în economie rezultă şi din faptul că asupra sa se răsfrâng problemele sistemului economic. Istoria economică relevă faptul că toate crizele economice au fost şi crize monetare, uneori aflîndu-se la originea marilor crize. Apare deci ca necesară abordarea conceptelor monetare.

Creşterea economică, în mod cert, nu este posibilă numai dacă funcţiile monedei sunt îndeplinite în bune condiţii. Natura monedei comportă o doză de necunoscută, pentru că masa monetară, definiţia statistică a monedei, prezintă definiri diferite de la o ţară la alta. Masa monetară cuprinde diferite instrumente monetare, cunoaşterea acestora fiind esenţială pentru înţelegerea modalităţilor de finanţare a economiei. Lichiditatea economiei trebuie să corespundă necesarului său de finanţare. Aceasta înseamnă că analiza indicatorilor monetari conduce către studiul altor două concepte monetare importante: oferta şi cererea de monedă. Oferta de monedă pune problema creaţiei monetare; ceea ce conduce în mod firesc la întrebarea „cine realizează această creaţie şi prin ce modalităţi?”. La rîndul său, cererea de monedă a cunoscut de-a lungul timpului o serie de interpretări: de la respingerea cererii de monedă ca element de acţiune al politicii monetare (la clasici) la rolul cererii de monedă prin factorii săi de influenţă: rata dobînzii la Keynes, considerentele patrimoniale (venitul permanent) la Friedman.

Impactul variabilelor monetare (şi a altor variabile economice) asupra evoluţiei echilibrului monetar este studiat în continuu. Teoria economică elaborată în anii care au urmat celui de-al doilea război mondial a minimalizat rolul factorilor monetari în viaţa economică, făcînd abstracţie de rolul banilor în explicarea fenomenelor economice.(vezi bibliografie 1)

Capitolul I

Probleme monetare actuale

1.1 Definiţia funcţională a monedei

Banii reprezintă un produs al economiei; corelarea permanentă dintre bani şi economie este singura cale pentru a obţine succese atît în domeniul cercetării ştiinţifice, cît şi în activitatea monetară practică. Importanţa banilor pentru progresul societăţii a fost comparată cu invenţia alfabetului.

Problema actuală a banilor este cea a legăturilor acestora cu viaţa economică, a influenţei şi remediilor pe care intervenţiile lor le pot determina, a limitelor posibile în care se solicită prezenţa lor, a relaţiilor cu centrele de putere economică şi politică, cu statutul, cu societatea.

Costin Kiriţescu oferă o definiţie completă a banilor: „reprezintă un instrument social, o formă particulară imediat mobilizată a avuţiei sociale, o întruchipare transmisibilă şi omnivalentă a puterii de cumpărare, care conferă deţinătorului dreptul asupra unei părţi din produsul social al ţării emitente”. El face distincţia între bani şi monedă, „un anumit fel de bani şi anume piesele de metal cu valoare proprie deplină sau inferioară valorii nominale”, deşi această distincţie a pierdut mult din importanţă.

Deci, banii apar ca un activ care poate fi deţinut, pierdut, schimbat. Nu reprezintă nici un bun de consumaţie, pentru că nu oferă satisfacţie directă şi nici capital tehnic, pentru că nu poate fi inclus în combinaţia productivă a factorilor de producţie. Într-un sens larg, banii constituie ansamblul modalităţilor de plată direct utilizabile pentru efectuarea tranzacţiilor pe piaţa bunurilor şi serviciilor, astfel spus, ansamblul activelor acceptate peste tot, de toţi şi în toate timpurile, pentru stingerea datoriilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Oferta de Bani.doc