Operațiuni cu Aur și Valută Efectuate de Banca Națională a României în Cadrul Politicii Valutare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1919
Mărime: 7.74KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marinela Marea

Extras din document

BNR răspunde de elaborarea reglementarilor referitoare la operaţiunile cu aur si valuta in scopul protejării leului, întocmirea balanţei de plaţi externe, a balanţei angajamentelor si creditelor cu străinătatea, stabilirea si publicarea cursului de schimb valutar, păstrarea si administrarea rezervelor internaţionale ale statului, autorizarea si retragerea autorizaţiilor date persoanelor juridice care au ca obiect activitati valutare. Totodată, BNR cumpăra, vinde si efectuează tranzacţii cu moneda si lingouri de aur si alte metale preţioase.

Banca centrală este bancă de emisiune, „bancă a băncilor” şi în acelaşi timp bancă a naţiunii, trebuind să supravegheze interesele generale. Ea girează stocul de aur şi de devize străine şi întreţine relaţii cu alte bănci centrale şi cu organisme financiar-monetare internaţionale, cum ar fi Fondul Monetar Internaţional. În ţara noastră, rolul de bancă centrală este îndeplinit de Banca Naţională a României, cu sucursale judeţene şi în municipiul Bucureşti.

BNR participă în numele statului la tratative şi negocieri externe pe probleme financiare, monetare şi de plăţi, poate negocia şi încheia acorduri privind împrumuturile pe termen scurt şi operaţiunile cu alte bănci centrale şi cu instituţii financiar-monetare străine cu condiţia rambursării lor în timp de un an. Cu împuternicirea statului BNR participă la organizaţii internaţionale cu caracter financiar monetar şi bancar. De asemenea BNR are dreptul să ceară tuturor instituţiilor financiare şi de credit să-i furnizeze documentele şi informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale. BNR este singura instituţie autorizată să emită bancnote şi monedă metalică pe tot cuprinsul ţării, administrează direct rezerva de aur şi valută, de bancnote şi monede metalice, elaborează programul de emisiune a acestora şi realizează emisiunea bănească în concordanţă cu cerinţele reale ale economiei.

În cadrul politicii monetare şi de credit BNR efectuează cu societăţile bancare şi alte instituţii de credit operaţiuni cum sunt:

- scontarea şi reescontarea efectelor de comerţ şi a bonurilor de casă prezentate de societăţile bancare şi alte instituţii de credit

- BNR deschide conturi curente societăţilor bancare şi celorlalte instituţii de credit şi efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi între acestea; prin intermediul conturilor deschise în evidenţele sale BNR efectuează servicii de compensare şi decontare între societăţile bancare.

- Scontarea, dobândirea, luarea în gaj şi vânzarea de creanţe asupra statului, asupra societăţilor bancare şi asupra altor societăţi în scopul realizării politicii monetare, ţinându-se cont de situaţia pieţii.

- Poate cumpăra, vinde sau accepta drept gaj titluri şi alte valori; stabileşte regimul rezervelor pe care societăţile bancare sunt obligate să le menţină în conturi special deschise în evidenţele BNR şi acţionează ca împrumutător de ultimă instanţă pentru societăţile bancare aflate în dificultate.

-BNR efectuează operaţii cu trezoreria statului; în acest scop ţine în evidenţele sale contul curent al trezoreriei statului, acţionează direct sau prin intermediul altor bănci ca agent al statului în ceea ce priveşte emisiunea de obligaţiuni şi a altor înscrisuri de stat; vânzarea şi răscumpărarea acestora precum şi plata dobânzii şi a altor comisioane; poate acorda bugetului de stat împrumuturi pentru acoperirea decalajului temporar dintre venituri şi cheltuielile bugetare.

BNR formulează, conduce şi îndeplineşte politica valutară a statului cooperând cu alte organisme de stat. Totodată exercită controlul asupra tuturor operaţiunilor valutare. BNR răspunde de:

- Emiterea regulamentelor cu privire la operaţiunile cu aur şi valută în vederea protejării monedei naţionale.

- Stabilirea cursurilor de schimb şi publicarea acestora (aceste cursuri fiind luate drept reper pentru efectuarea operaţiunilor cu aur şi valută de către agenţii economici şi societăţi bancare).

- Autorizarea şi retragerea autorizaţiei precum şi reglementarea şi supravegherea persoanelor juridice care au obţinut autorizaţia de a tranzacţiona valută.

- Stabilirea plafoanelor activelor în aur şi a celor în valută pe care persoanele juridice autorizate le pot păstra în depozite.

- Păstrarea şi administrarea rezervelor internaţionale ale statului.

- Stabilirea unor limite la poziţiile valutare nete ale societăţilor bancare precum şi plafonul şi condiţiile îndatorării externe a anumitor societăţi.

Politica valutară constituie un segment specific al celei monetare, o parte integrantă a acesteia.

Conform art. 9 din Legea nr. 101/1998, Banca Naţională este autoritatea care elaborează şi aplică politica privind cursul de schimb al statului, având atribuţiuni importante în stabilirea şi urmărirea aplicării regimului valutar pe teritoriul României.

Perioada de tranziţie în care se află România, a făcut ca Banca Naţională să nu fie în totalitate competentă să conducă politica valutară a tării, este „asigurând trezoreria balanţei de plăţi externe a ţării, efectuarea controlului efectiv al devizelor, pentru a nu se crea o dependenţa faţă de creditele externe.”

Deci Banca Naţională exercită acest drept numai cooperând cu alte organisme ale statului, ceea ce înseamnă „că aceasta nu poate stabili şi conduce politica valutară a statului decât în măsura cooperării cu alte organisme ale acestuia”.

Responsabilitatea ultimă în stabilirea şi conducerea politicii valutare îi revin, însă, Băncii Naţionale.

Preview document

Operațiuni cu Aur și Valută Efectuate de Banca Națională a României în Cadrul Politicii Valutare - Pagina 1
Operațiuni cu Aur și Valută Efectuate de Banca Națională a României în Cadrul Politicii Valutare - Pagina 2
Operațiuni cu Aur și Valută Efectuate de Banca Națională a României în Cadrul Politicii Valutare - Pagina 3
Operațiuni cu Aur și Valută Efectuate de Banca Națională a României în Cadrul Politicii Valutare - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Operatiuni cu Aur si Valuta Efectuate de Banca Nationala a Romaniei in Cadrul Politicii Valutare.doc

Alții au mai descărcat și

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Banca Națională a României

1.2. Banca Naţională a României 1.2.1. Banca Naţională a României – funcţii şi operaţii specifice Pentru îndeplinirea acestor funcţii, Banca...

Ai nevoie de altceva?