Operațiunile în afara bilanțului

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 8867
Mărime: 565.93KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cloşcaru Octavian

Cuprins

Cap. 1 Operatiuni în afara bilantului 1

1. Argument 1

2. Angajamente de finantare 2

3. Angajamente de garantie 3

4. Angajamente privind titlurile 5

5. Angajamente privind operatiunile in devize 6

6. Alte operatiuni in afara bilantului 9

6.1 Exemple de intrebari 10

7. Aplicatii - Cheltuielile, veniturile si rezultatele bancare 11

7.1 Optimizarea activităţii bancare prin corelarea activelor

si pasivelor 15

7.2 Principii de gestiune bancară si risc. Managementul

riscului ratei dobânzii 18

Cap. 2 Managementul social 19

2. Conceptul de management 19

2.1 Raportul Universalitate 19

3. Extensia domeniilor manageriale si desprinderea sa de

economie ca domeniu preferenţial 20

4. Managerul social 22

4.1 Rolurile si competenţele manageriale 22

5. Organizaţii si instituţii care oferă servicii sociale 23

6. Ofertanţii de servicii sociale si caracteristicile acestora 24

7. Funcţiile managementului social 25

8. Caracteristicile Managementului social 26

Cap. 3 Management social – deontologie profesionala 28

3. Deontologia profesională a managerilor sociali 28

4. Etica si deontologia în context internaţional si naţional 30

5. Codul deontologic al managerului social 31

5.1 Principii etice 31

5.2 Standarde 32

5.3 Responsabilitate 33

Cap.4 Anexe 34

Bibliografie 36

Extras din document

Cap. 1 Operatiuni în afara bilantului

1. Argument

Operatiunile in afara bilantului reprezinta angajamente date si primite in relatiile cu tertii, precum si unele bunuri si operatiuni ce nu pot fi incluse in activul sau pasivul bilantier bancar. Angajamentele sunt de fapt drepturi si obligatii ale caror efecte asupra marimii si structurii patrimoniului bancii sunt conditionate de realizarea unor operatiuni ulterioare. De exemplu, banca se angajeaza printr-o scrisoare de garantie sa plateasca la scadenta, in locul unui client, daca acesta nu o face. Pana la scadenta, angajamentul bancii nu creaza fluxuri financiare,

nu aduce modificari in patrimoniu. Acestea sunt conditionate de o alta operatiune si anume de neexecutarea obligatiei de plata. In acest moment, angajamentul inregistrat in conturi extrabilantiere se transforma intr-o operatiune bilantiera.

Pentru contabilizarea operatiunilor extrabilantiere exista clasa 9 – Operatiuni in afara bilantului. Specific acestor inregistrari contabile este faptul ca pentru majoritatea conturilor (exceptie fac conturile utilizate la operatiunile in devize) se foloseste drept cont corespondent in operatiune contul 999 – Contrapartida.

Operatiunile in afara bilantului sunt grupate in functie de natura lor astfel:

• angajamente de finantare;

• angajamente de garantie;

• angajamente privind titlurile;

• angajamente privind operatiunile in devize;

• angajamente diverse;

• angajamente inoielnice;

• conturi de evidenta.

Aceasta grupare a operatiunilor in afara bilantului se regaseste si in planul contabil al societatilor bancare. Conturile clasei 9 sunt conturi de activ sau de pasiv care se debiteaza sau crediteaza la aparitia angajamentului si la data realizarii sau la scadenta operatiunii bilantiere care conditionaza angajamentul, in functie de sensul acesteia.

2. Angajamente de finantare

Angajamentele de finantare reprezinta promisiuni irevocabile de a pune la dispozitie fonduri in favoarea unui beneficiar. In raport cu banca, ele pot avea dublu sens. Ele se inregistreaza la nivelul finantarii prevazute in contract si se diminueaza pe masura ce fondurile sunt puse la dispozitie.

Evidentierea contabila se face in baza urmatoarelor conturi din grupa 90 – Angajamente de finantare:

Grupa 90 – Angajamente de finantare

901 – Angajamente in favoarea altor banci

902 – Angajamente primite de la alte banci

903 – Angajamente in favoarea clientelei

9031 – Deschideri de credite confirmate

90311 – Garantii imobiliare

90312 – Deschideri de credite documentare

90319 – Alte deschideri de credite confirmate

9032 – Acceptari sau angajamente de plata

9039 – Alte angajamente in favoarea clientelei

904 – Angajamente primite de la clientela financiara si institutiile administratiei publice.

Conturile de angajamentele date de banca in favoarea altor banci sau in favoarea clientilor (901, 903) sunt conturi de activ, ce se debiteaza la semnarea contractilui de finantare (de exemplu, contractul de creditare), in corespondenta cu contul 999 – Contrapartida si se crediteaza la punerea la dispozitie a fondurilor, in corespondenta cu acelasi cont.

Exemple de contabilizare:

3. Angajamente de garantie

Angajamentele de garantie reprezinta operatiuni prin care o persoana numita garant se angajeaza in favoarea unui beneficiar sa efectueze plata unei obligatii asumate de o alta persoana, in conditiile in care aceasta nu o poate efectua. Angajamentele de garantie pot fi date sau primite in relatie cu o alta banca sau cu clientela.

Preview document

Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 1
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 2
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 3
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 4
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 5
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 6
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 7
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 8
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 9
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 10
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 11
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 12
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 13
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 14
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 15
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 16
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 17
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 18
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 19
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 20
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 21
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 22
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 23
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 24
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 25
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 26
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 27
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 28
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 29
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 30
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 31
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 32
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 33
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 34
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 35
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 36
Operațiunile în afara bilanțului - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Operatiunile in Afara Bilantului.doc
  • Operatiunile in afara bilantului CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Stocurilor

1. Noţiuni generale privind stocurile de mărfuri şi materiale 1.1. Definirea şi structura stocurilor de mărfuri şi materiale În structura...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Operațiuni de trezorerie și interbancare

CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE TREZORERIE CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE CASĂ Case operative de încasări – se ocupă de primirea numerarului...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ A BĂNCII 1.1. ISTORIC ŞI INFORMAŢII GENERALE Banca Română pentru Dezvoltare (‘BRD”) şi-a început activitatea ca...

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Proiect de practică - BC Moldova-Agroindbank

INTORDUCERE B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. a fost creată la 8 mai 1991, în baza băncii Republicane „Banca Agroindustrială”, a fostei URSS. Pe...

Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Banc Post

1.Date istorice despre companie Banc Post a fost înfiintata la 1 iulie 1991, cu un capital social de 226 milioane lei, în urma reorganizarii...

Operațiuni bancare în cadrul CitiBank

I N T R O D U C E R E In Romania,CitiBank ofera servicii pentru companii inca din 1996,iar din anul 2008 portofoliul s-a extins ,incluzand...

Ai nevoie de altceva?