Particularitati in Organizarea si Functionarea Societatilor de Investitii Financiare

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Particularitati in Organizarea si Functionarea Societatilor de Investitii Financiare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Cap. I : NOŢIUNI GENERALE PRIVIND FONDURILE DE INVESTIŢII
1.1. Conceptul de fond de investiţii
1.2. Tipuri de fonduri de investiţii
1.2.1. Fonduri de investiţii deschise
1.2.2. Fonduri de investiţii închise
Cap. II : SOCIETĂŢILE DE INVESTIŢII – FONDURI ÎNCHISE DE INVESTIŢII
2.1. Conceptul de SIF
2.2. Analiză comparativă a SIF-urilor
Cap. III : CONCLUZII

Extras din document

Cap. I : NOŢIUNI GENERALE PRIVIND FONDURILE DE INVESTIŢII

1.1.Conceptul de fond de investiţii

Un fond de investiţii este un instrument de investiţie colectiv din care un număr mare de investitori individuali deţin câte o parte relativ mică şi limitată prin lege, şi care investeşte în diverse instrumente ale pieţelor financiar-bancare şi de capital urmărind realizarea obiectivului financiar al fondului.

Cu alte cuvinte, fondul de investiţii strânge bani de la multe persoane şi îi investeşte în acţiuni, depozite bancare etc., pentru a-şi atinge obiectivul declarat, care poate fi: creşterea agresivă a valorii unităţii de fond sau asigurarea unor venituri regulate şi cu risc mic pentru investitori etc..

Fondurile de investiţii sunt administrate conform normelor în vigoare de o societate de administrare cu obiect unic de activitate. Prin această colectare de fonduri sub administrare unică, investitorul individual beneficiază de următoarele avantaje:

- Diversificare largă a portofoliului de investiţii. Fondurile importante disponibile pentru o largă diversificare a instrumentelor investiţionale reducând astfel (dar nu eliminând) riscurile aferente unor anumite categorii de investiţii (acţiuni, depozite bancare etc.).

- Lichiditate maximă a investiţiei individuale. Investitorii individuali îşi pot lichida oricând, parţial sau total, investiţia, transformând-o în bani la valoarea curentă a titlurilor, spre deosebire de alte instrumente care pot fi vândute mai greu sau cu un cost mai mare.

- Administrarea profesionistă a portofoliului. Societatea de administare a unui fond cuprinde investitori profesionişti, sprijiniţi de analişti financiari, care studiază şi monitorizează pieţele financiare şi companiile în mod individual şi pe ramuri. Administrarea profesională a investiţiilor este în general accesibilă persoanelor ce dispun de fonduri importante, dar fondul mutual face aceste servicii accesibile oricărui invetitor la un cost rezonabil.

- Transparenţa. Conform reglementărilor CNVM, fondurile de investiţii trebuie să asigure transparenţă în ceea ce priveşte obiectivele de investiţii, precum şi riscurile pe care şi le asumă investitorii. Toate caracteristicile unui fond autorizat de CNVM trebuie să fie prezentate în prospectul de emisiune al fondului. De asemenea, fondurile de investiţii trebuie să facă publice rapoarte periodice asupra activităţii desfăşurate.

Prin aceste caracteristici, fondurile mutuale sunt instrumente de investiţi potrivite atât unei strategii de invetiţie pe termen mediu şi lung (în special fondurile care investesc în acţiuni) cât şi investitorilor pe termen scurt ( fondurile ce investesc în instrumente bancare, obligaţiuni de stat şi efecte comerciale).

În acest moment, pe piaţa românească există fonduri de ambele tipuri şi de diferite niveluri de risc şi agresivitate. După prăbuşirea din 1996, fondurile mutuale au fost supuse unor reglementări stricte iar probabilitatea unei căderi asemănătoare este destul de mică.

1.2.Tipuri de fonduri de investiţii

Fondul de investiţii este definit de legiuitor ca un „ organism de plasament colectiv fără personalitate juridică”.

1.2.1.Fonduri de investiţii deschise

Pe langă conceptul de fond de investiţii, legiuitorul defineşte şi conceptul de fond deschis de investiţii, prin care înţelege un „organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unităţi de fond fac obiectul unei emisiuni şi răscumpărări continue”.

Modul de organizare şi funcţionare a unui fond deschis de investiţii (fond mutual) este foarte important pentru decizia de investire a unui potenţial investitor. Fondurile mutuale nu sunt organizate ca societăţi pe acţiuni, ci prin contract de societate civilă conform reglementărilor legale în vigoare. Administrarea fondurilor şi reprezentarea acestora în relaţiile cu investitorii sau alte persoane/ instituţii se realizează de către societăţi specializate numite societăţi de administrare a investiţiilor (SAI). Un SAI are drept unic obiect de activitate administrarea investiţiilor. Activitatea SAI include toate operaţiunile legate de administrarea unui fond, de la lansarea acestuia la stabilirea strategiei de investiţii şi implementarea acesteia. Experienţa şi profesionalismul SAI şi a specialiştilor săi sunt esenţiale pentru buna funcţionare a fondului şi pentru rezultatele obţinute de acesta. Fiecare fond de investiţii are un prospect de emisiune – document oficial ce prezintă modul de organizare, strategia, obiectivele, comisioanele şi entităţile cu care colaboreaza fondul. Activitatea şi plasamentele fiecărui fond deschis de investiţii sunt certificate zilnic de către o bancă special autorizată de lege în acest sens. Banca (numită banca depozitară) reprezintă o garanţie în plus pentru investitori în ceea ce priveşte corectitudinea şi legalitatea operaţiunilor derulate de fond. Activitatea fondurilor este verificată şi supravegheată în mod regulat şi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), autoritate administrativă autonomă subordonată parlamentului, cu rol de supraveghere şi reglementare a pieţei de capital. În fine, administatorii de fonduri sunt asociaţi într-o asociaţie profesională numită Uniunea Naţională a Organismelor de Plasament Colectiv (UNOPC), organism ce are drept scop şi preluarea şi prelucrarea unor informaţii despre fondurile membre. Fondurile deschise de investiţii nu se listează la bursa de valori sau pe o alta piaţă reglementată. Vânzarea şi răscumpărarea de unităţi de investiţie ale fondurilor se realizează direct de către SAI sau de către societăţi de distribuţie autorizate de aceasta. Societăţile de distribuţie pot fi bănci sau societăţi de servicii de investiţii financiare (SSIF) cu care SAI a încheiat contracte de distribuţie pentru fond.

Fisiere in arhiva (1):

  • Particularitati in Organizarea si Functionarea Societatilor de Investitii Financiare.doc

Alte informatii

Univ. AI Cuza, FEAA, Master Banci si piete financiare