Perspectivele Adoptării Monedei Euro în România

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3408
Mărime: 37.04KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Cuprins

1. ROLUL CONVERGENŢEI ECONMICE ÎN ADOPTAREA MONEDEI EURO 3

1.1. SEMNIFICAŢIA CONVERGENŢEI ECONOMICE 3

1.2. COSTURI ŞI BENEFICII ADUSE DE MONEDA EURO 5

2. ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMIEI ROMÂNEŞTI DIN PERSPECTIVA ADERĂRII LA ZONA EURO 6

2.1.ROMÂNIA ŞI CRITERIILE DE CONVERGENŢĂ 6

2.2. DEPRINDERI DIN EXPERIENŢA ALTOR ŢĂRI 9

3. CONCLUZII 11

4. BIBLIOGRAFIE 12

Extras din document

1. ROLUL CONVERGENŢEI ECONMICE ÎN ADOPTAREA MONEDEI EURO

1.1. SEMNIFICAŢIA CONVERGENŢEI ECONOMICE

Convergenţa înseamnă evoluţie către atingerea unei anumite ţinte. Drumul parcur de fiecare ţara până la atingerea acestei ţinte poate fi diferit, dar prin adoptarea acquis- ului comunitar, diferenţele de percepţie şi implementare a politicilor ţărilor participante se reduc, iar „parcursul” cu dificultăţile şi surprizele inerente, grăbeşte atenuarea diferenţelor dintre state. Conceptul de convergenţă se traduce prin diminuarea diferenţelor dintre indicatorii economici ai diverselor ţări membre ale unei zone georafice.

În limbaj European, pentru caracterizarea evoluţiei economiei unei ţări se folosesc două concepte: convergenţa nominală şi convergenţa reală. Convergenţa reală constă în realizarea unui tip de economie, a unei structuri economice şi a unui nivel de trai similare cu cele existente în UE. În esenţă, toate acestea se reflectă în apropierea veniturilor pe cap de locuitor.

Convergenţa reală se referă la:

- creşterea volumului PIB (pe o scară de +/-2% în raport cu media a trei state cu cele mai bune performanţe);

- nivelul şomajului (pe o scară de 3% în jurul mediei a trei state cu cele mai bune performanţe);

- soldul balanţei de operaţiuni curente exprimat în procente din PIB (în limitele a +/-2% din PIB);

- gradul de deschidere a economiei, calculat ca (exporturi+importuri)/PIB;

- ponderea comerţului bilateral cu ţările membre ale UE în totalul comerţului exterior;

- nivelul PIB/locuitor (exprimat fie la cursul nominal, fie prin paritatea puterii de cumpărare) şi structura economiei (exprimată prin ponderea pe care marile sectoare o au în PIB).

Procesul de convergenţă nominală a fost privilegiat în raport cu cel de convergenţă reală, deoarece realizarea sa presupune un orizont mai redus de timp. Aderarea la zona euro nu se va realiza decât după îndeplinirea în totalitate a criteriilor de convergenţă nominalã, stabilite la Maastricht, referitoare la rata inflaţiei, rata dobânzii pe termen lung, deficitul şi datoria publică, precum şi la stabilitatea cursului nominal de schimb. Progresele în îndeplinirea criteriilor de la Maastricht au influenţat variabilele economice reale, relaţia reciprocă fiind deasemenea valabilă. Iniţial convergenţa nominală poate genera o reducere a performanţelor, însă îndeplinirea în totalitate a criteriilor de la Maastricht este în măsură să asigure o mai mare stabilitate macroeconomică, ceea ce va crea premisele unei rate superioare de creştere economică.

Perspectiva adoptării unui nou regim macroeconomic presupune armonizarea celor două procese fundamentale ale convergenţei, şi anume cel real şi cel nominal. Cele două procese sunt complementare şi ar trebui urmărite în paralel, deoarece: procesul de convergenţă reală influenţează variabilele nominale; favorabil prin faptul că:

- reformele structurale impulsionează convergenţa PIB-ului/locuitor, ceea ce conduce la o creştere neinflaţionistă a salariilor; determină deasemena o creştere a veniturilor, o majorare a încasărilor fiscale şi prin urmare o consolidare fiscală;

- convergenţa nivelului productivităţii determină reducerea costurilor, accelerând dezinflaţia în sectorul bunurilor comercializabile.

Procesul de convergenţă nominală influenţează variabilele reale în mod favorabil prin:

- reducerea ratei inflaţiei şi a ratei dobânzii determină o creştere a investiţiilor şi prin urmare a PIB;

Influenţa nefavorabilă se manifestă prin:

- impunerea respectării criteriilor de la Maastricht poate afecta procesul de convergenţă a economiilor în care nivelul investiţiilor este redus; existenţa unor deficite bugetare sustenabile poate contribui la adaptarea structurală mai rapidă a acestor economii la cerinţele Uniunii Europene;

- prin reducerea ratei inflaţiei, rata reală a dobânzii se majorează, atrage capitaluri externe, moneda se apreciază, iar exporturile nete se reduc.

1.2. COSTURI ŞI BENEFICII ADUSE DE MONEDA EURO

Teoria zonelor monetare optime este cea care studiază costurile şi beneficiile asociate adoptării unei monede unice; aceasta se axează în principal pe costuri, a căror minimizare depinde de anumite condiţii caracteristice economiilor ţărilor participante. Beneficiile se referă la câştigurile obţinute după eliminarea costurilor asociate schimbului valutar şi la importul de credibilitate a Băncii Centrale a Uniunii, care reduce expectaţiile inflaţioniste respectiv nivelul inflaţiei. Teoria zonelor monetare optime oferă justificarea economică a realizării zonelor monetare. Aceasta a indicat că un sistem de cursuri fixe de schimb este potrivit pentru acele ţări integrate în comerţul internaţional şi în care factorii de producţie sunt destul de mobili pentru a realiza o ajustare în caz de şoc asimetric. Costurile şi beneficiile pe care le poate avea o ţară, care intră în Zonă în care cursurile de schimb sunt fixe depind de măsura în care propria economie se poate integra şi face faţă concurenţei economiilor potenţialilor parteneri. Astfel, printre costurile care au de a face, cu managementul macroeconomic, se numără:

• pierderea autonomiei politicilor monetare şi valutare a membrilor individuali

• posibila creştere a şomajului.

Integrarea monetară şi perfecta mobilitate a capitalurilor determină paralizarea politicilor monetare. În momentul integrării depline, băncile centrale ale statelor membre vor fi absorbite de o bancă centrală supranaţională. Dispariţia unei asemenea instituţii, ca şi variaţiile dirijate ale cursurilor de schimb pot da naştere unor probleme serioase dacă ritmurile de evoluţie a salariilor, productivităţii şi preţurilor au tendinţe diferite în diversele ţări membre.

Preview document

Perspectivele Adoptării Monedei Euro în România - Pagina 1
Perspectivele Adoptării Monedei Euro în România - Pagina 2
Perspectivele Adoptării Monedei Euro în România - Pagina 3
Perspectivele Adoptării Monedei Euro în România - Pagina 4
Perspectivele Adoptării Monedei Euro în România - Pagina 5
Perspectivele Adoptării Monedei Euro în România - Pagina 6
Perspectivele Adoptării Monedei Euro în România - Pagina 7
Perspectivele Adoptării Monedei Euro în România - Pagina 8
Perspectivele Adoptării Monedei Euro în România - Pagina 9
Perspectivele Adoptării Monedei Euro în România - Pagina 10
Perspectivele Adoptării Monedei Euro în România - Pagina 11
Perspectivele Adoptării Monedei Euro în România - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Perspectivele Adoptarii Monedei Euro in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Zona Euro

INTRODUCERE Se ştie foarte clar că moneda euro a fost creată pentru a contrabalansa puterea în creştere a dolarului. Înainte de primul război...

România și Moneda Euro

CAPITOLUL I : EURO-MONEDA EUROPEANA 1.1 Istoricul monedei Până acum câţiva ani numele generic pentru moneda europeană era European Currency Unit...

Zonele Monetare

1. Teoria zonelor monetare optime Zona monetară optimă este acea zonă pentru care costul renunţării la rate de schimb flexibile sau la opţiunea de...

Euro versus dolar pe piața valutară internațională - analiza evoluției și performanțele Euro

Introducere Evoluţia şi dezvoltarea societăţilor umane a condus la intensificarea relaţiilor economice între acestea, relaţii care la inceput au...

Costuri si Beneficii ale Aderarii la o Zana Monetara Optima

Zona monetra optima reprezinta un spatiu economic care poate urma aceeasi politica monetara: tarile respectiverenunta la politica monetara proprie,...

România și Zona Euro

I. Premise. Adoptarea de către România a monedei euro constituie un pas crucial pentru economia unui stat membru, deoarece puterea de decizie în...

Impactul euro asupra economiei românești

Euro si Romania Nasterea monedei europene este in mod cert evenimentul financiar mondial cel mai important de la caderea sistemului Bretton Woods....

Creditul

Necesitatea apariției creditului Relațiile de credit au existat încă în economiile premonetare, cînd au apărut și s-au dezvoltat raporturile...

Te-ar putea interesa și

Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar

Introducere Politica monetară este parte componentă a politicii macroeconomice, prin intermediul căreia se atinge obiectivul fundamental al...

Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene

INTRODUCERE Ideea unei monede a apărut în contextul creşterii economice de la sfârşitul anilor ‘80, o dovedesc şi vestitele şi controversatele...

Perspective Macroeconomice Privind Aderarea României la Moneda Europeană

INTRODUCERE În lucrarea de faţă intitulată „Perspective macroeconomice privind aderarea României la moneda europeană” mi-am propus să realizez un...

Rolul socio-politic și economic al monedei euro

INTRODUCERE La 1 ianuarie 1999, unsprezece state membre ale Uniunii Europene au adoptat o monedă comună, euro. Doi ani mai târziu li s-a alăturat...

Politica Monetară a BNR în Perspectiva Aderării României la Moneda Euro

INTRODUCERE Continentul European a cunoscut, de-a lungul timpului, evoluţia unor sisteme monetare naţionale cu unităţi monetare emise de către...

Moneda Euro și Efectele Introducerii Acesteia în Economia Românească

I. MONEDA EURO – PILON AL UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE “Moneda EURO este moneda voastră, este moneda noastră, a tuturor. Ea reprezintă viitorul,...

Rolul băncii centrale în procesul de pregătire pentru adoptarea monedei unice europene, cu referire la BNR

INTRODUCERE Aderarea la UE și participarea preconizată la Eurosistem au avut un rol decisiv în îmbunătățirea independenței Băncii Naționale a...

Comerț exterior și integrarea României în zona euro

Comerț exterior Noțiuni introductive Efectuarea unor analize macroeconomice, pe baza cărora să se evidențieze tendințele de evoluție pe care le...

Ai nevoie de altceva?