Piața financiară și prețul pământului în România

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2448
Mărime: 15.40KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

1.CONCEPTE.2

1.1. Natura si formarea rentei.2

1.2. Renta funciară şi formele ei.3

1.3. Preţul pământului.4

2. PREŢUL PAMÂNTULUI IN ROMANIA.5

2.1. Pământul romanesc, cel mai ieftin din Europa. .6

2.2. Zona intravilană.6

2.3. Mulţi cumpară pământ pe preţuri de nimic, pentru vremuri mai bune.7

Bibliografie.8

Extras din document

1. Concepte

1.1. Natura si formarea rentei

Caracterul limitat al resurselor naturale face ca renta, venit fundamental cu o pondere în scădere, să revină în actualitate.

Unii teoreticieni au explicat şi explică renta pornind de la forma de proprietate asupra pământului, ca factor originar de producţie. Pe măsura creşterii populaţiei pământurile au devenit obiect al proprietăţii, astfel că proprietarii aveau doua posibilităţi: să-l lucreze ei înşişi sau să-l dea spre folosinţa altei persoane.

Renta desemnează ceea ce pretinde şi încasează proprietarul funciar de la utilizatorul pământului, indiferent de forma de realizare: în muncă, în produse sau în bani, considerat venit fără muncă, persoană rentiera.

Alţi autori şi-au concentrat atenţia asupra comportamentelor specifice ale agenţilor economici pe piaţa terenurilor (agricole şi cu alte favorabilităţi), ca una din pieţele factor de producţie ce stă la baza raportului dintre cererea şi oferta de resurse naturale, îndeosebi agro-alimentare. În condiţiile agriculturii intensive, când scade rolul pământului natura în randamentul agricol renta nu mai este venit specific agriculturii. W. Petty ­ renta funciara reprezintă surplusul obţinut de pe un teren oarecare, după ce din venitul obţinut s-au scăzut cheltuielile cu întreţinerea lucrătorilor agricoli şi celelalte cheltuieli de exploatare a terenului; mărimea rentei, respectiv a preţului pământului se află intr-o legătura directă cu cererea şi oferta de produse agricole, sporirea cererii mărind preţul cerealelor şi nivelul rentei. Fr. Quesnay (reprezentativ economic al Scolii fiziocrate) ­ lucrătorul agricol produce mai mult decât consuma el însuşi şi ajunge la concluzia că numai munca agricolă creează valoare şi produs net ­ renta. A Smith consideră că renta este preţul plătit pentru folosirea pământului ca factor de producţie. Renta este un produs al puterii naturii. D Ricardo ­ renta este parte din produsul pământului care se plăteşte proporţional funciar pentru ca acesta cedează dreptul de folosire a forţelor originare şi indestructibile ale pământului. J.B.Say, renta este o recompensa pentru serviciile aduse de pământ. Şcoala marginalistă, îndeosebi varianta ei nord-americana (J.B.Clark), consideră că renta se formează pe baza legii randamentelor neproporţionale şi a productivităţii factorilor de producţie. V. Madgearu ­ renta diferenţiala îşi datorează existenţa legii fertilităţii descrescânde a solului. In ultimele decenii ­ renta este o categorie universală, ea nelimitându-se doar la

agricultură. Pământul ­ susţine P.A. Samuelson ­ nu este singurul factor de producţie ale cărui venituri pot fi tratate din punct de vedere economic ca renta. <<Renta reprezintă venitul ce revine posesorului (proprietar) oricărui factor de producţie, a cărui oferta este rigidă sau foarte puţin elastica; este venitul ce revine proprietarilor pentru transferarea dreptului de folosinţa şi de uzufruct a unor factori de producţie cu însuşiri speciale către alte persoane>>. In sens restrâns, renta este venitul (încasarea) pentru dreptul de folosinţă al unui factor care are doar o singura utilizare posibilă; utilizarea fiind extrem de limitată. In sens larg, renta reprezintă încasarea pentru cedarea folosinţei oricărui factor de producţie, a cărei ofertă este perfect inelastică în raport cu preţul. La baza formarii rentei se afla "legea randamentelor neproporţionale", cunoscuta ca "legea fertilităţii descrescânde" Mărimea rentei depinde de volumul producţiei marginale realizate prin folosirea unei cantităţi suplimentare dintr-un factor de producţie

Forma materială a rentei constă din excedentul de produse ce poate fi obţinut în urma folosinţei unui factor de producţie cu calităţi superioare celor medii. Renta economică constă din venitul realizat de către deţinătorul unui factor, a cărui oferta totala este inelastică şi insensibilă la ridicarea preţului de vânzare. Cu cât oferta totală este mai rigidă cu atât renta economică este mai mare. Renta economica desemnează acel venit ce decurge din insuficienţa ofertei totale.

Preview document

Piața financiară și prețul pământului în România - Pagina 1
Piața financiară și prețul pământului în România - Pagina 2
Piața financiară și prețul pământului în România - Pagina 3
Piața financiară și prețul pământului în România - Pagina 4
Piața financiară și prețul pământului în România - Pagina 5
Piața financiară și prețul pământului în România - Pagina 6
Piața financiară și prețul pământului în România - Pagina 7
Piața financiară și prețul pământului în România - Pagina 8
Piața financiară și prețul pământului în România - Pagina 9
Piața financiară și prețul pământului în România - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Piata Financiara si Pretul Pamantului in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Determinarea și Impozitarea Profitului în România

CAP. I Locul si rolul impozitului pe profit in sistemul fiscal romanesc Impozitul pe profit este una din formele de baza in alimentarea bugetului...

Evaluarea Terenului cu Destinația Agricolă

Introducere Lucrarea dată va include evaluarea a unui lot de pămînt de cultura multianuala dinRaionul Straşeni, s. Dolna. Evaluarea are drept scop...

Piața Financiară

1.Structura, conţinutul şi funcţiile pieţei financiare Dezvoltarea relaţiilor economice şi de schimb stă la baza noii construcţii economice...

Renta

1.1 Conceptul de rentă. Natura rentei. Teorii cuprinse la rentă. Renta continuă să prezinte o mare importanţă practică şi un deosebit interes...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Elemente de Micro și Macroeconomie

CAPITOLUL 1 OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI POLITICE Obiective : Economia politică este ştiinţa economică fundamentală, axul în jurul căreia s-au...

Piața terenurilor agricole din raionul orhei

Introducere: “Cumparati pamant pentru ca nu se mai fabrica.” Mark Twain Piata imobiliara din Republica Moldova este o piata relativ tinara si...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

România în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I Istoricul constituirii Uniunii Europene.Relaţiile României cu celelalte ţării europene 1.1. Crearea Comunităţilor Europene 1....

Politici Privind Protecția Solului în România

POLITICI PRIVIND PROTECŢIA SOLULUI ÎN ROMÂNIA 1. INTRODUCERE Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din...

Arendarea

sistemului de exploatare a moşiilor prin arendare, a valenţelor sale economice si sociale din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea si primele...

Reforma Agrară din 1921

Capitolul 1 Contextul general al promovării reformei agrare din 1921 Odată cu sfârşitul primului război mondial şi crearea României Mari, a...

Evaluarea economico-financiară la întreprinderea agricolă SC Banat Farming SRL

1. PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI Societatea agricolă S.C. BanatFarming S.R.L s-a constituit de către proprietarii de terenuri in anul 1995....

Mecanisme fundamentale ale PUE - strategia post-aderare a României

Cadrul general După un deceniu de reforme structurale, legislative şi instituţionale, de restructurare economică şi socială în vederea pregătirii...

Tranzacții

2 1 Strategii de pret functie de tipul pietei Strategia de pret a unei firme este modelata de caracteristicile pietei pe care activeaza,...

Economie Politica

1. Introducere La începutul noului mileniu, omenirea încearca sa proiecteze o anume imagine a viitorului sau. Aceste eforturi pornesc de la...

Ai nevoie de altceva?