Piata Valutara

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2383
Mărime: 15.10KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MANANGEMENT ECONOMIC

Cuprins

I. ASPECTE GENERALE

II. PROCEDURI DE ATRIBUIRE

1. Licitatia deschisa

2. Licitatia restransa

3. Dialogul competitv

4. Negocierea

5. Cererea de oferte

6. Concursul de solutii

III. ANULAREA APLICARII PROCEDURII DE ATRIBUIRE

IV. CONCLUZII

Extras din document

La data de 30 iunie 2006 a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, act ce transpune in legislatia romaneasca o serie de directive comunitare, abrogand in acelasi timp mai multe acte normative ce constituiau pana in prezent cadrul de reglementare in materie.

Pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 34/2006 s-a emis Hotararea nr 925 din 19 iulie 2006 iar ulterior Parlamentul Romaniei a adoptat legea nr 337/2006 prin care se aproba Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 34 din 19 aprilie cu anumite modificari si completari.

Ordonanta reglementeaza procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica si a contractului de concesiuni de lucrari publice si de servicii , precum si modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri.

Contractul de achizitie publica este un contract cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

Contractul de achizitie publica include si subcategoria contractului sectorial, definit ca acel contract de achizitie publica care se atribuie in scopul efectuarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica, respectiv apa, energie, transport si posta.

In cazul contractelor a caror atribuire nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei de urgenta, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura o utilizare eficienta a fondurilor in procesul de atribuire, de a promova concurenta dintre operatorii economici, precum si de a garanta nediscriminarea, recunoasterea reciproca si tratamentul egal al operatorilor economici care participa la atribuirea contractului

II. PROCEDURI DE ATRIBUIRE

Potrivit Ordonantei, procedura de atribuire reprezinta etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul public sa fie considerat valabil.

Autoritatea contractanta are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire numai daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) produsele/serviciile/lucrarile sunt cuprinse in programul anual al achizitiilor publice, cu exceptia cazului in care necesitatea atribuirii contractului este determinata de aparitia unei situatii de forta majora sau unui caz fortuit;

b)sunt identificate sursele de finantare prin care se asigura fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica

c)este intocmita documentatia de atribuire a operatorilor economici care participa la atribuirea contractului.

Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita aparitia unor situatii de natura sa determine existenta unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale. În cazul în care constata aparitia unor astfel de situatii, autoritatea contractanta are obligatia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând potrivit competentelor, dupa caz, masuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale activitatilor care au legatura cu acestea.

OUG 34/2006 mentine cu unele amendamente importante, cele trei categorii principale de proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice: licitatia deschisa, licitatia restransa si negocierea, care la randul sau poate fi (element de noutate): cu publicarea prealabila a unui anunt de participare sau fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. Noua reglementare introduce si o procedura noua, si anume procedura dialogului competitiv.

1. Licitatia deschisa

Procedura de licitatie deschisa se desfasoara, de regula, într-o singura etapa.

Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a anunta aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare, a unui anunt de participare prin care solicita operatorilor economici interesati depunerea de oferte.

2. Licitatia restransa

Procedura de licitatie restransa se desfasoara, de regula, in doua etape:

a) etapa de selectare a candidatilor, prin aplicarea criteriilor de selectie;

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica criterii de calificare si selectie referitoare numai la:

- situatia personala a candidatului sau ofertantului;

- capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

- situatia economica si financiara;

- capacitatea tehnica si/sau profesionala;

- standarde de asigurare a calitatii;

- standarde de protectie a mediului.

Preview document

Piata Valutara - Pagina 1
Piata Valutara - Pagina 2
Piata Valutara - Pagina 3
Piata Valutara - Pagina 4
Piata Valutara - Pagina 5
Piata Valutara - Pagina 6
Piata Valutara - Pagina 7
Piata Valutara - Pagina 8
Piata Valutara - Pagina 9
Piata Valutara - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Piata Valutara.doc

Alții au mai descărcat și

Piața Financiară

Aspecte generale privind problematica pietelor financiare Teritoriu aflat prin excelenta sub imperiul pragmatismul, domeniul pietelor financiare...

Conflictul Euro - Dolar

CONFLICTUL EURO – DOLAR Banii si puterea lor de cumparare Banii, moneda sau activele monetare constituie, la ora actuala, „tinta” mobila a...

Piata Valutara

I. PIATA VALUTARA: CONCEPT, TIPURI, FACTORI DE INFLUENTA Piata valutara reprezinta ansamblul relatiilor care iau nastere intre banci, ca si intre...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Politica Monetara si de Credit BNR

INTRODUCERE RENASTEREA POLITICII MONETARE IN ROMANIA – EFECT SI CATALIZATOR AL TRANZITIEI ECONOMICE Sistemul comunist, de a carui esenta politica...

Piața Valutară în România

Introducere Obiectivul fundamental al politicii valutare începând cu anul 1991 l-a constituit înfăptuirea convertibilităţii interne a leului, ca...

Piata Valutara si Modalitatile de Acoperire impotriva Riscului Valutar

1.Piata Valutara Piata valutara reprezinta sistemul de relatii financiar-valutare prin intermediul caruia se desfasoara vanzarea si cumpararea de...

Piata Valutara si Cursul de Schimb

1. Introducere Tematica referatului este „Piata valutara si Cursul valutar”. In prima parte a referatului este prezentat piata valutara.Literatura...

Piata Valutara Romaneasca

Cap. I Cursul Valutar 1.1. Cursul valutar : concept, functii, forme Schimburile economice internationale fiind exprimate in valuta presupun...

Piața Caselor de Schimb Valutar

Piata valutara în România se compune din: - piata valutara bancara, rezervata operatiunilor de vânzare-cumparare de valuta desfasurate în favoarea...

Piața Valutară

Capitolul 1. Piaţa valutară – Cadru general 1.1 Introducere în piaţa valutară Întreprinderile care cumpără şi vând pe piaţa mondială sau fac...

Piata Valutara, Componeneta a Pietei Financiare

I. PIATA FINANCIARÃ I.1. Definire si descriere Orice economie nationalã, indiferent de nivelul sãu de dezvoltare, este caracterizatã de existenta...

Ai nevoie de altceva?