Politică Financiară

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 1515
Mărime: 44.00KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Universitatea „Dimitrie Cantemir "din Târgu Mureş

Cuprins

I.Conceptul de politică financiară

II. Domenii de manifestare a politicii financiare ale statului

III. Mecanismul financiar

1. sistemul financiar

2. pârghiile financiare

3. metodele administrative de conducere

4. cadrul instituţional

5. cadrul juridic.

IV. Bibliografie

Extras din document

I.Conceptul de politică financiară

Politica financiară a statului reprezintă ansamblul de concepţii, acţiuni , măsuri referitoare la organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţii sale financiare.

Prin politica financiară se întelege totalitatea principiilor, metodelor şi normelor financiare folosite pentru constituirea, repartizarea şi utilizarea fondurilor băneşti ale statului în scopul înfăptuirii obiectivelor sociale, economice.etc

Politica financiară este o componentă a politicii economice.

Politica economică reprezintă o activitate integratoare de organizare, conducere, orientare şi revizionare a evoluţiei vieţii econiomice, realizată cu un ansamblu de tehnici, pârghii, măsuri şi reglementări, în conformitate cu tendinţele manifestate în ţară şi pe plan mondial .

Politica financiară nu trebuie confundată cu finantele (deşi între acestea există o legătură strânsă).

Politica financiară acţionează nemijlocit în sfera repartiţiei, asupra relaţiilor ce iau naştere în procesul de formare şi dirijare a fondurilor publice de resurse financiare în vederea satisfacerii nevoilor sociale.

Ca parte integrantă a politicii generale a statului, politica financiară este chemată să contribuie la creşterea potenţialului economic al ţării şi pe această bază , la satisfacerea cât mai deplina a nevoilor sociale ale populaţiei.2

Sistemul financiar sau finaţele constituie nu doar un mijloc de formare şi repartizare a resurselor financiare ale societăţii, dar şi un instrument de înfăptuire a politicii statului.

Politica financiară a statului diferă în funcţie de interesele categoriilor sau grupurilor sociale pe care le exprimă partidul (partidele)de la putere şi de condiţiile interne şi internaţionale specifice fiecărei perioade. ¹1

Politica financiară diferă de la o ţară la alta în funcţie de potenţialul economic, gradul de dezvoltare economică de resursele naturale de care dispune, de orânduirea socială, de metoda de conducere a economiei şi de alţi factori.

Caracteristici ale politicii financiare4

- Este o componenta a politicii generale a statului

- Influenţează şi celelalte faze ale producţiei financiare

- Trebuie să aibă o anumită strategie şi o anumită tactică

- Are un character dinamic

- Diferă de la o ţară la alta în funcţie de : potenţialul economic , gradul de dezvoltare, timpul de conducere al economiei . etc.

Componentele politici financiare

Principalele componente ale politicii financiare sunt :

- Metode şi mijloace concrete privind procurarea şi dirijarea resurselor financiare.

- Instituţiile, instrumentele şi reglementările financiare utilizate de stat pentru influenţarea proceselor economice şi a relaţiilor sociale într-o anumită perioadă.

Trăsăturile politicii financiare 3

Principalele trăsături ale politicii financiare sunt:

- Caracterul stiinţific

- Caracterul realist

- Contribuie la realizarea independenţei si suveranităţii naţionale

- Contribuie la colaborarea si cooperarea pe plan internaţional

- Caracterul transformator umanist

- Reprezintă o anumită independenţă fată de politica statului în alte domenii de activitate, deoarece are obiective proprii şi utilizează instrumente şi procedee specifice de realizare a lor.

Preview document

Politică Financiară - Pagina 1
Politică Financiară - Pagina 2
Politică Financiară - Pagina 3
Politică Financiară - Pagina 4
Politică Financiară - Pagina 5
Politică Financiară - Pagina 6
Politică Financiară - Pagina 7
Politică Financiară - Pagina 8
Politică Financiară - Pagina 9
Politică Financiară - Pagina 10
Politică Financiară - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Politica Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Notiunea, Rolul și Clasificarea Cheltuielilor Publice

1.Noţiunea de cheltuieli publice Cheltuielile publice reprezintă modalităţi de reprezentare şi utilizare a fondului bănesc bugetar in vederea...

Impozitele Indirecte

Impozitele indirecte 1.1 Trăsăturile şi clasificarea impozitelor indirecte Impozitele indirecte apar în momentul în care resursele obţinute ies...

Politica Monetară și Instrumentele Politicii Monetare

1.1. Istoria politicii monetare Evoluția politicii monetare este determinată de evoluția sistemului monetar și de evoluția gândirii economice. Pe...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Finanțe Publice

INTRODUCERE Disciplina are ca scop principal realizarea pregătirii studenţilor pe problemele financiare generale şi ale finanţelor publice în...

Ai nevoie de altceva?