Politica Monetară și Fiscală

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 22544
Mărime: 212.02KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cernusca Lucian
UNIVERSITATEA AUREL VLAICU, ARAD MASTER, SPECIALIZAREA BUGET PUBLIC, PIEŢE FINANCIARE, BĂNCI 2010

Cuprins

PARTEA I 2

CAPITOLUL I. Aspecte instituţionale în Uniunea Europeană 2

1.1. Categorii de instituţii comunitare 3

Organisme specializate 4

CAPITOLUL II. Locul politicii monetare în cadrul politicilor comunitare 5

2.1. Politicile comunitare 5

2.2. Evoluţia politicii monetare a Uniunii Europene 9

2.2.1. Eşecul primului plan de Uniune Economică şi Monetară 9

2.2.2. Sistemul Monetar European 10

2.2.3. Uniunea Economică şi Monetară şi Tratatul asupra Uniunii Europene 12

CAPITOLUL III. Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) 17

3.1. Constituirea Sistemului European al Băncilor Centrale. 17

Cele trei stadii până la Uniunea economică şi monetară 17

3.1.1. Stadiul I al UEM 17

3.3.2. Stadiul II al UEM, înfiinţarea IME şi a BCE 18

3.1.3. Stadiul III al UME: fixarea irevocabilă a ratelor de schimb 23

3.2. Organizarea Sistemului European al Băncilor Centrale 24

(SEBC) 24

3.3. Strategia de politică monetară a Băncii Centrale Europene 27

şi cadrul operaţional al Eurosistemului 27

3.3.1. Proceduri şi instrumente de politică monetară 29

3.3.2. Subscrierea de capital la Banca Centrală Europeană 33

3.3.3. Strategii şi instrumente ale Băncii Centrale Europene 35

PARTEA A II-A 37

CAPITOLUL I. Prezentare generală 38

Capitolul II. Analiza instituţiilor Uniunii Europene 39

Capitolul III. Analiza politicii monetare în UME 41

Capitolul IV. Evoluţia relaţiilor monetare în zona euro 49

4.1. Dezvoltarea monetară şi inflaţia 50

4.2. Cererea de monedă în zona euro 54

CAPITOLUL V. Analiza politicii fiscale în cadrul uniunii economice şi monetare. .60

5.1. Consolidările fiscale din anii ‘90 60

5.2. Performanţele fiscale odată cu începerea uniunii economice şi monetare 63

5.3. Modele ale ajustărilor fiscale în cadrul uniunii economice şi monetare 68

Concluzii. 81

Bibliografie:.82

Extras din document

PARTEA I

CAPITOLUL I. Aspecte instituţionale în Uniunea Europeană

Uniunea Europeană este constituită sub forma unui sistem instituţional unic în lume. Statele membre îşi delegă suveranitatea pentru anumite probleme unor instituţii independente care reprezintă interesele Uniunii ca întreg, ţările membre şi cetăţenii acestora. Comisia Europeană este aceea care reprezintă în mod tradiţional interesele Uniunii ca întreg, în timp ce fiecare guvern naţional este reprezentat în cadrul Consiliului, iar Parlamentul European este ales în mod direct de către cetăţeni. Prin urmare democraţia şi domnia legii sunt pietrele de temelie ale acestei structuri. „Triunghiul instituţional”- Comisie, Consiliu, Parlament- este flancat de încă două instituţii- Curtea de Justiţie şi Curtea de Audit - şi de cinci organisme. Acestea sunt: Comitetul economic şi social, Comitetul regiunilor, Banca Centrală Europeană (BCE), Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Ombudsman European. În plus au fost înfiinţate alte 13 agenţii specializate pentru a se ocupa de anumite aspecte tehnice, ştiinţifice sau manageriale.

Tratatul UE comportă importante reforme instituţionale al căror obiectiv este pe de o parte întărirea rolului Parlamentului european, încredinţându-i-se o putere de decizie în mai multe domenii, iar pe de altă parte are loc reformarea procedurilor de decizie în sânul Consiliului în aşa fel încât să se asigure o mai mare eficacitate de funcţionare pentru Comunitate. Aceste reforme vizează, în particular, să răspundă obiectivelor privitoare la deficitul democratic şi excesul tehnocratic ale construcţiei europene. Prin urmare, această reformă a construcţiei europene se traduce atât prin întărirea integrării cât şi prin cooperarea inter-guvernamentală.

1.1. Categorii de instituţii comunitare

Fără să reprezinte o structură federală, UE este un ansamblu foarte integrat. Acest proces nu încetează să se dezvolte după intrarea în vigoare a tratatelor originale. Desigur că o prezentare a acestor instituţii este o imagine de la un moment dat care se schimbă în funcţie de transformările instituţionale. Mai mult, noile domenii de competenţă deschise prin tratatul Uniunii Europene vor da loc la noi practici cu incidenţă pe plan instituţional.

Unii specialişti în instituţii europene lansează diferite variante de categorisire a organismelor comunitare. Însumând aceste demersuri se pot stabili următoarele categorii de organe comunitare:

a. Organe de decizie: Consiliul European, Consiliul Miniştrilor, Comisia Uniunii Europene;

b. Organe de control: Parlamentul European, Curtea de Justiţie, Curtea de Conturi;

c. Organe specializate: Banca Europeană de investiţii, organisme tehnice;

d. Organe consultative: Comitetul consultativ CECO, Comitetul economic şi social, Comitetul regiunilor.

Organisme specializate

A. Banca Europeană de investiţii (BEI)

Din ea fac parte statele membre ale comunităţii. Ea are în frunte un Consiliu al guvernatorilor, compus din miniştrii delegaţi de către statele membre. Un Colegiu al directorilor, compus din 25 de directori şi 13 supleanţi, numiţi pe cinci ani, decide asupra operaţiunilor derulate de către 0bancă. Un comitet de administraţie, compus dintr-un preşedinte şi şase vicepreşedinţi, numiţi de Consiliul guvernatorilor pe o perioadă de şase ani, răspunde de activitatea zilnică a băncii. BEI are sarcina de a contribui, prin apel, la piaţa de capital şi la resursele proprii, la dezvoltarea unei pieţe comune financiare în cadrul Comunităţii. Pentru aceasta, ea facilitează finanţarea unor proiecte în cadrul economiilor statelor membre. Aceste proiecte vizează: punerea în valoare a regiunilor mai puţin dezvoltate; proiecte vizând modernizarea sau conversia întreprinderilor sau crearea de activităţi noi care, prin amploarea şi natura lor nu pot fi acoperite prin mijloacele existente ale statelor membre.

În îndeplinirea atribuţiilor sale, BEI contribuie la finanţarea acelor programe de investiţii care sunt în legătură cu proiectele fondurilor structurale ale UE şi alte surse de finanţare.

B. Alte organe tehnice.

Aici se pot înscrie: Sistemul European la Băncilor Centrale; Comitetul consultativ al transporturilor; Comitetul monetar; Comitetul fondului social european; Comitetul ştiinţific şi tehnic; Institutul monetar european.

Preview document

Politica Monetară și Fiscală - Pagina 1
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 2
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 3
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 4
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 5
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 6
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 7
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 8
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 9
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 10
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 11
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 12
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 13
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 14
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 15
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 16
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 17
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 18
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 19
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 20
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 21
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 22
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 23
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 24
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 25
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 26
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 27
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 28
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 29
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 30
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 31
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 32
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 33
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 34
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 35
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 36
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 37
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 38
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 39
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 40
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 41
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 42
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 43
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 44
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 45
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 46
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 47
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 48
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 49
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 50
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 51
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 52
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 53
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 54
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 55
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 56
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 57
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 58
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 59
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 60
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 61
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 62
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 63
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 64
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 65
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 66
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 67
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 68
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 69
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 70
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 71
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 72
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 73
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 74
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 75
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 76
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 77
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 78
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 79
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 80
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 81
Politica Monetară și Fiscală - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Politica Monetara si Fiscala.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene

CAPITOLUL I. INTEGRAREA EUROPEANĂ 1.1. ÎNCEPUTURILE INTEGRĂRII ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ A fost nevoie de două războaie mondiale pentru ca europenii...

Euro-Regiunile

I. Euroregiunile - forme de cooperare transfrontaliera Termenul de “regio” provine din latinescul “regere”, care însemna a trage o linie sau o...

Cercetare de marketing - rețele de socializare

Reţele de socializare ne ocupa tot mai mult timp din viaţă: la fiecare 60 de secunde, două milioane de video-uri sunt vizualizate pe YouTube,...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Fiscalitatea

CAPITOLUL 1 FISCALITATEA  COMPONENTA A VIETII SOCIAL-ECONOMICE A NATIUNII - Definirea notiunilor de fiscalitate, sistem fiscal si politica...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Politica Monetara a Bancii in Perioada de Tranzitie

Bazându-ne în rolul important pe care-l are politica monetarã în teoriile economice, şi în special în actualitatea pe care o reprezintã aceastã...

Politica Fiscala Romania

INTRODUCERE ranziţia în economia de piaţă este un proces de durată, alcătuit dintr-o multitudine de sfere intercalate de activităţi economice....

Integrarea Europeană și Efectele Monedei Euro Asupra Utilizatorilor

CAPITOLUL I NECESITATEA INTEGRĂRII MONETARE EUROPENE I.1. Etapele ale înfăptuirii Uniunii Monetare Europene Uniunea Europeană este rezultatul...

Evoluții ale inflației în perioada 1990-2008

“ Inflatia este proces de crestere a nivelului general al preturilor de consum, mecanism care provoaca variatii multiple de lunga durata,...

Țintirea inflației - concept, premise și mod de aplicare

Capitolul 1 : Politica monetară – componenta mixului de politici economice 1.1 Conţinutul si rolul politicii monetare Politica economică...

Politică monetară - studiu de caz - adoptarea monedei euro de către România

Introducere Lucrarea de față intitulată “Politica monetară” își propune să stabilească tot ceea ce implică termenul de politică monetară și în...

Evoluții și tendințe privind politica monetară și fiscal-bugetară în România

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este de a oferi o prezentare și totodată o analiză a evoluției și tendințelor privind politica monetară și...

Dilemele Coordonării Politicilor Economice în Uniunea Europeană

1. Introducere Dacă toată lumea vorbeşte despre coordonarea politicilor economice la nivelul Uniunii Europene, despre beneficiile aduse de această...

Ai nevoie de altceva?