Practica Directia Generala a Finantelor Publice, Botosani

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Practica Directia Generala a Finantelor Publice, Botosani.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Tofan Mihaela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Economie, Finante

Cuprins

CUPRINS
Capitolul 1- Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Botoşani
1.1. Organizarea şi conducerea D.G.F.P. Botoşani
1.2. Resursele umane
1.3. Competenţă materială
1.4. Principiile care guvernează activitatea D.G.F.P. Botoşani
1.5. Activitatea de Inspecţie Fiscală Botoşani
1.6. Activitatea de Inspecţie Fiscală Botoşani
Capitolul 2- Principii generale şi specifice ale ştiinţei în contextul organizaţional
2.1. Principiile generale
2.2. Principii specifice ştiinţei administraţiei
Capitolul 3- Atribuţiile principale îndeplinite în cadrul instituţiei
3.1. Şeful Administraţiei
3.2. Şefii de administraţie adjuncţi
3.3. Şeful administraţie adjunct – administrarea veniturilor statului
3.4. Seful administraţie adjunct – inspecţie fiscală
Capitolul 4- Subsistemul de preluare a actelor de colectare venituri
4.1. Definiţii
4.2. Fluxuri de intrare a datelor
4.3. Fluxuri de ieşire a datelor din acest subsistem către subsistemul creanţelor stinse
4.4. Fluxuri de ieşire a datelor din acest subsistem către subsistemul creanţelor nestinse
4.5. Subsistemul creanţelor aflate în executare silită
4.6. Subsistemul rambursărilor de T.V.A.
4.7. Subsistemul contribuabililor aflaţi în insolvenţă
Capitolul 5- Structura personalului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, Botoşani
5.1. Identificarea funcţiilor de demnitate publică şi a funcţiilor publice
5.2. Recrutarea funcţionarilor publici
5.3. Selecţia funcţionarilor publici
5.4. Aprecierea şi promovarea funcţionarului public
5.5. Avansarea în funcţia publică

Extras din document

1. Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Botoşani

1.1. Organizarea şi conducerea D.G.F.P. Botoşani

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Botoşani este unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care se realizează în mod unitar strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului.Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Botoşani este condusă de un director executiv, doi directori adjuncţi-care coordonează activitatea de administrare şi activitatea de control fiscal şi un trezorier şef-şeful Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Botoşani are în componenţă următoarele activităţi:

- activitatea de metodologie şi administrarea veniturilor statului;

- activitatea de trezorerie şi contabilitate publică;

- activitatea de inspecţie fiscală;

- servicii suport (birou resurse umane-salarizare, serviciul tehnologia informaţiei, birou financiar - contabilitate, investiţii şi buget propriu, birou audit public, birou juridic şi un număr de nouă compartimente). Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Botoşani este organizată sub formă de reţea: un aparat central la nivelul judeţului şi structuri teritoriale.

Administraţia fiscală este compusă din:

- o administraţie a finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, aflată în cadrul direcţiei judeţene;

- două administraţii ale finanţelor publice la nivel de municipii (Botoşani şi Dorohoi);

- trei administraţii ale finanţelor publice la nivel de oraşe (Darabani, Flămânzi, Săveni);

- două administraţii ale finanţelor publice la nivel de comune( Suliţa şi Truşeşti).

1.2. Resursele umane

La 31 decembrie 2008 la nivelul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Botoşani şi unităţilor subordonate îşi desfăşoară activitatea 457 de posturi, din care: 426 funcţionari publici şi 31 personal contractual.Pe activităţi, personalul este prezentat astfel:

- activitatea de metodologie şi administrarea veniturilor statului: 186;

- activitatea de trezorerie şi contabilitate publică: 75;

- activitatea de inspecţie fiscală: 97;

- servicii suport: 99.

1.3. Competenţă materială

Administraţia fiscală are în evidenţă şi administra în anul 2008, 20.200 de contribuabili, din care: 11.303 de persoane juridice şi 8.897 de persoane fizice şi asociaţii familiale.

Total contribuabili administrati la 31.12.2008 erau in numar de 20.200 structurati astfel:

Persoane juridice , din care : 11.303

soc.com. cu raspundere limitata 8.450

soc.in nume colectiv 131

societati pe actiuni 619

asociatii fara scop patrimonial 1.706

organizatii cooperatiste 60

institutii publice 337

Persoane fizice , din care: 8.897

Persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent 4.014

Persoane fizice care exercita profesii libere 1.080

Asociatii familiale 3.441

Intreprinderi individuale 250

Intreprinderi familiale 112

1.4. Principiile care guvernează activitatea D.G.F.P. Botoşani

Axele prioritare ale activităţii sunt aceleaşi cu cele ale A.N.A.F. şi determină direcţiile de evoluţie ale politicii de administrare fiscală, cadru general al obiectivelor strategice:

- încurajarea conformării voluntare;

- reprimarea fraudei fiscale;

- colectarea rapidă şi eficientă a obligaţiilor bugetare.

1.5. Activitatea de Inspecţie Fiscală Botoşani

Resurse umane şi formare profesională

În anul 2008, activitatea de inspecţie fiscală Botoşani a funcţionat cu un număr de

82 angajaţi,din care : doi directori executivi adjuncţi, 8 şefi de servicii/ birouri şi 72 personal de execuţie.

1.6. Relaţii instituţionale

Relaţii cu casele de asigurări sociale pe linia verificării resurselor financiar

destinate acţiunilor de asigurări sociale de stat şi repartizării acestora pe destinaţii.

Relaţii cu Consiliul Judeţean şi primăriile pe linia acordării asistenţei tehnice de specialitate pentru 79 de unităţi administrativ teritoriale.

Relaţii cu Prefectura pe linia efectuării unor acţiuni de inspecţie fiscală şi financiară la solicitarea Instituţiei Prefectului.

Relaţii cu poliţia, poliţia de frontieră şi jandarmeria pe linia efectuării unor acţiuni de inspecţie fiscală la solicitarea acestor instituţii.

Cooperarea cu administraţii fiscale din alte state

În decursul anului 2008, Compartimentul Teritorial de Schimb Internaţional de Informaţii a primit solicitări de verificare a partenerilor din statele membre ale U.E. , atât din partea agenţilor economici, a altor instituţii precum şi din partea inspectorilor fiscali.

Astfel, prin intermediul C.T.S.I.I. s-au facut verificari prin sistemul VIES, după cum urmeaza:

verificari prin sistemul VIES Nr cazuri

verificare valabilitate cod TVA 189

verificare cod istoric TVA 552

solicitari informatii vanzator UE – cumparator roman 18

solicitari informatii cumparator roman – vanzator SM 27.541

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica Directia Generala a Finantelor Publice, Botosani.doc