Practica la o Firma

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Practica la o Firma.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 59 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Popescu Catalin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

I. Prezentarea generală a întreprinderii pag 4
I.1. Scurt istoric pag 4
I.2. Prezentarea obiectului de activitate al întreprinderii pag 6
I.3. Prezentarea resurselor întreprinderii pag 7
I.3.1. Resurse umane pag 7
I.3.2. Resurse materiale pag 8
I.3.3. Resurse financiare pag 9
I.4. Caracterizarea economico-financiară a activităţilor pag 9
II. İmplicarea factorilor de mediu în activitatea întreprinderii pag 12
II.1. Macromediul întreprinderii şi influenţa componentelor factorilor acestuia asupra activităţii întreprinderii pag 12
II.2. Micromediul întreprinderii şi influenţa factorilor acestuia asupra activităţii întreprinderii pag 14
II.3. Relaţia întreprindere-piaţă pag 15
II.4. Obiectivele economice ale întreprinderii în condiţiile pieţei concurenţiale pag 17
III. Funcţiunile întreprinderii pag 19
III.1. Funcţiunile componente ale sistemului organizării procesuale a întreprinderii pag 19
III.2. Mecanismul funcţionării întreprinderii pag 24
III.3. İnterdependenţa funcţiunilor întreprinderii pag 25
IV. Cadrul organizaţional al întreprinderii pag 26
IV.1. Prezentarea structurii de management pag 26
IV.2. Prezentarea structurii operaţionale pag 26
IV.3. Diagnosticul structurii organizatorice al întreprinderii.pag29
IV.4. Măsuri de perfecţionare a structurii organizatorice pag 30
IV.5. Prezentarea componentelor structurale organizatorice.pag30
IV.6. Documente specifice,întocmite de firmă (organigrama) pag 34
V. Strategii economice ale întreprinderii pag 36
V.1.İmportanţa strategiilor economice pentru activitatea întreprinderii pag 36
V.2. Elaborarea strategiei economice
a întreprinderii pe etape pag 38
V.3. Elaborarea planului economic al întreprinderii
(pe secţiuni) pag 44
V.4. Elaborarea planului de afaceri al întreprinderii
(pe secţiuni) pag 45
VI. Eficienţa economică a activităţii firmei pag 49
VI.1. İndicatori de exprimare a eficienţei economice –prezentarea, calculul şi analiza acestora pag 49
VI.2. Posibilităţi de creştere a eficienţei economice pag 52
Bibliografie pag 55
Anexe:
1.Caiet de sarcini pag 56
2.Date generale pag 58
3.Chestionar privind satisfacţia clientului pag 58
4.Fişa postului pag59

Extras din document

I. Prezentarea generală a întreprinderii

I.1. Scurt istoric

Comuna Mâneciu este situată în extremitatea nordică a judeţului Prahova, la 47 km de Ploieşti şi la 18 km de Vălenii de Munte . Este un punct terminus de cale ferată şi ultima din şirul comunelor Văii Teleajenului, până la intrarea în munţi. Aşezată la interferenţa dintre Carpaţii de Curbură şi Subcarpaţii Interni ai Teleajenului, la o altitudine de 600 m, Mâneciu dispune de un climat propice odihnei şi reconfortării, recomandat pentru boli cardiovasculare , iar printre satele ei se include şi staţiunea Cheia (altitudine 871 m).

Graţie unui peisaj turistic deosebit, unor condiţii de climă şi relief zona reprezintă o a doua zonă de interes turistic, după Valea Prahovei. Competiţia dintre firmele în domeniu este strânsă , mai ales în staţiunea Cheia, toţi prestatorii de servicii turistice încercând să câştige din ce în ce mai mulţi clienţi.

Firma pe care o vom analiza este nou intrată pe piaţă, în ceea ce priveşte sectorul terţiar, având la bază producţia de mobilier, iar înfiinţarea restaurantului a avut loc abia în 2005.

Cum societatea a deschis unitatea de alimentaţie în anul 2005 vom enumera câteva din articolele actului constitutiv:

Art. 1: denumirea societăţii

Denumirea societăţii va fi aceea de „ Cosgi” şi va fii însoţită obligatoriu de forma de societate cu răspundere limitată de numărul de ordine în registrul comerţului, capitalul social şi sediul societăţii.

Art. 2 :sediul societăţii este în comuna Mâneciu , strada Gării, bloc 1E-1F

Art. 3 : forma juridică este de societate cu răspundere limitată. Procedurile de înregistrare pentru societăţi pe acţiuni si societăţi cu răspundere limitata sunt similare si presupune parcurgerea următoarelor etape :

1. Documentele constitutive trebuie să fie redactate aprobate si semnate de către acţionari.

2. La constituire, capitalul social subscris, vărsat de fiecare acţionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, dacă prin lege nu se prevede altfel. Societatea pe acţiuni se constituie prin subscriere integrală şi simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripţie publică.

3. Societatea se inregistrează la registrul Comerţului eliberându-se un Certificat de Înregistrare. Acesta conţine codul unic de înregistrare atribuit, valabil pentru Registrul Comerţului si Organismele Financiare. Certificatul de Înregistrare conţine si anexa cuprinzând autorizaţiile de funcţionare. Societatea ia fiinţă din punct de vedere juridic, având dreptul să îşi înceapă şi desfăşoare activitatea din data înregistrării la Registrul Comerţului.Numărul de înregistrare al societăţii este J29/3957.

Art. 5 : obiectul de activitate este prestarea de servicii de alimentaţie colectivă

Art. 7: capitalul social al firmei este de 66740 RON

Art. 8 : transmiterea părţilor sociale către persoane din afara societăţii este permisă cu respectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de lege.

Art. 9 : în caz de deces , părţile sociale pot fi transmise pe cale legală sau testamentară.

Art. 12 : conducerea şi administrarea societăţii

Organul de conducere este Adunarea Generală a Acţionarilor, care va fi constituită şi va funcţiona conform legii 31/90, republicată , SC Cosgi va fi administrată de Cordos Gheorghe .

Art. 13 :

Profitul integral va fi menţionat în bilanţul anual.

Art. 15 : activitatea societăţii

Exerciţiul economico-financiar începe la 01.01. şi se încheie la 31.12 al fiecărui an . primul exerciţiu economico - financiar începe la data constituirii societăţii , respectiv la data înregistrării în registrul comerţului.

Art. 16 : bilanţul

Este întocmit de administrarea acesteia . Profitul integral va fi menţionat în bilanţul anual. Plata cotelor de beneficii către asociat se va face numai după aprobarea bilanţului şi verificarea acestuia de către organele fiscale. În caz de pierdere unicul asociat are obligaţia să analizeze cauzele şi să stabilească măsurile corespunzătoare pentru redresarea situaţiei.

Art. 17: drepturile şi obligaţiile personalului angajat

Nivelul salariilor pentru personalul angajat se stabileşte de către administraţie prin negociere , cu respectarea limitei minime prevăzute de lege.

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica la o Firma.doc