Prezentarea Primăriei Sector 2

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 6852
Mărime: 33.68KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Dobroiu
referat ase

Cuprins

1. Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica

1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitateprofesionala

1.2. Baza legala de infiintare

1.3. Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

1.4.Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani

1.5. Minister coordonator

1.6 Modalitati de organizare a activitatii in cadrul Primariei Sectorului 2

2.Elemente privind strategia institutiei analizate

2.1.Particularitati strategice ale institutiei publice analizate tinand cont de specificul domeniului de activitate

2.2. Prezentarea sistemului de obiective al Primariei Sectorului 2 pentru perioada urmatoare

2.3. Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate

si/sau in curs de derulare

3. Sistemul decizional al Primariei Sectorului 2

4. Sistemul organizatoric al Primariei Sectorului 2

4.1.Organizarea procesuala in cadrul Primariei Sectorului 2

4.2.Analiza prin prisma principiilor de functionare si rationalizare a structurii organizatorice

5. Sistemul informational al Primariei Sectorului 2

6. Resursele umane in PS2

6.1. Prezentarea normelor reglementare in domeniul

resurselor umane

6.2. Proceduri de selectie si recrutare a personalului

de gestiune si executie

6.3. Modalitati de promovare si motivare a salariatilor: instrumente, mijloace etc.

6.4.Compartimente specializate in activitatea de personal: prezentarea detaliata a organizarii sale, incadrarii cu personal, activitati ce se deruleaza aici.

6.5.Aprecierea personala asupra stilului de lucru si a performantelor salariatilor

7. Elaborarea unui diagnostic global in institutia analizata

Extras din document

1. Prezentarea Primariei Sectorului 2

1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Institutia publica in care s-a desfasurat practica este Primaria Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti.

Primarul, Viceprimarii, Secretarul, impreuna cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita „Primaria Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti”, care aduce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti are un primar si doi viceprimari, alesi in conditiile legii, pe o perioada 4 ani.Sediul Primariei Sectorului 2 Bucuresti este in str. Chiristigii nr. 11-13.

Primarul indeplineste o functie de autoritate publica; este seful administratiei publice locale din sectorul 2 si al aparatului propriu de specialitate al consiliului local, pe care il conduce si il controleaza. Prin delegare de competenta Primarul poate trece exercitarea unora din atributiile sale Viceprimarilor, Secretarului sau altor functionari din serviciile primariei.

In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.

Viceprimarii il inlocuiesc pe primar in lipsa acestuia si exercita, prin delegare de competenta, unele din atributiilecare revin primarului din Legea nr. 215/2001.

Secretarul indeplineste atributiile prevazute in articolul 85 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, precum si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar; prin delegare de competenta, poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitateal consiliului localtabilita de primar.

Directorii, sefii serviciilor si birourilor raspund in fata Primarului de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin si colaboreaza permanent in vederea indeplinirii in termen legal a lucrarilor ce intra in competenta lor, precum si a altor sarcini potrivit nevoilor unitatii. Totodata, au obligatia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii si de a lua masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea acestei activitati.

In cadrul Primariei Sectorului 2 se interzice discriminarea si asigurarea unui tratament inegal intre femei si barbati. Personalul de conducere are obligatia de a informa sistematic angajatii din structura condusa asupra drepturilor pe care la au cu privire la respectarea egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile cu munca.

1.2. Baza legala de infiintare

Primaria Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale.

1.3. Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

La baza functionarii Primariei Sectorului 2 se afla urmatoare legi:

- Legea Administratiei Publice Locale, nr. 215/2001;

- Legea 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art . 103 din Legea Administratiei Publice Locale, nr. 215/2001;

- Codul Muncii, Legea 53/2003;

- Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;

- Legea nr.188/1999, privind Statutul Functionarilor Publici, republicata in 2004

- O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare si Functionare a Consiilor Locale;

- H.G. nr. 1083/2001, privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina din cadrul institutiilor si autoritatilor publice;

- H.G. nr. 1084/2001, privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si modalitatea de contestare a caificativelor acordate;

- Anexele aferente Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

1 – Cerere Tip

2a – Reclamatie Administrativa

- Regulamentul de Ordine Interioara.

1.4.Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani

♦ Dezvoltarea sectorului de investitii si servicii publice;

♦ Imbunatatirea si diversificarea asistentei si protectiei sociale;

♦ Dezvoltarea si gestionarea urbana a teritoriului;

♦ Conservarea si dezvoltarea parimoniului cultural;

♦ Recuperarea, conservarea si dezvoltarea patrimoniului local;

♦ Imbunatatirea relatiilor intercomunitare si a imaginii administratiei locale a sectorului 2

1.5. Minister coordonator

Primaria Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti are drept minister coordonator, Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

1.6. Contract de management, clauze, parti contractante

Nu este cazul Primariei Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti.

1.6 Modalitati de organizare a activitatii in cadrul Primariei Sectorului 2

Structura organizatorica a Primariei sectorului 2 cuprinde directii, servicii si birouri.

Directiile, serviciile si birourile care compun aparatul propriu de specialitate al Consiliului local Sector 2 sunt urmatoarele:

I. Cabinet Primar

II. Directia Economica

III.Directia Investitii si Servicii Publice

IV Directia Control

V. Directia Urbanism si Gestionare Teritoriu

VI.Biroul Relatii cu Presa

VII Directia Audit Public Intern

VIII.Directia Resurse Umane

IX. Directia Sisteme Informatice

X. Directia Relatii Comunitare

XI. Directia Juridica.

Preview document

Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 1
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 2
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 3
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 4
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 5
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 6
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 7
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 8
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 9
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 10
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 11
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 12
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 13
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 14
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 15
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 16
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 17
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 18
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 19
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 20
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 21
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 22
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 23
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 24
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 25
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 26
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 27
Prezentarea Primăriei Sector 2 - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Prezentarea Primariei Sector 2.doc

Alții au mai descărcat și

Recrutarea și Selecția de Personal prin Intermediul Internetului

CAPITOLUL 1 RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE 1.1 ANALIZA ŞI DESCRIEREA POSTULUI 1.1.1 Definirea postului Postul reprezintă “componenta...

Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională

INTRODUCERE Piaţa internaţională a asigurărilor se află într-o continuă creştere, deşi în ultimele decenii, au apărut evenimente neprevăzute care...

Derularea planului de achiziții la Primăria Sectorului 2

1. CAPITOLUL I : APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA 1.1. Definiţia auditului public intern ,tipuri de audit Auditul...

Influența culturii asupra promovării produselor

Introducere De-a lungul anilor, cultura a fost caracterizată în diferite moduri, dar în esenţă aceasta simbolizează întreaga moştenire a fiecărei...

Alegerea mixului de marketing pentru dezvoltarea unui nou produs bancar

Introducere Pe piaţa bancară concurenţa se intensifică tot mai tare şi tot mai multe bănci străine pătrund cu un portofoliu de produse noi şi cu o...

Managementul instituțiilor publice - studiu de caz pRimăria Municipiului București

Prezentarea instituţiei. 1. Baza legală de înfiinţare şi legile pe baza cărora işi desfăşoară activitatea. Primăria Municipiului Bucureşti este...

Analiza situației financiar - patrimoniale la Primăria Sector 1

Elemente de identificare Primaria Sector 1 este ordonator principal de credite Administratia Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice...

Analizarea legăturii dintre elementele specifice unei regiuni

In acest proiect doresc sa analizez legatura dintre elementele specifice unei regiuni. Obiectivele acestui proiect sunt sa determine functia care...

Te-ar putea interesa și

Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale

INTRODUCERE Au trecut mai mult de 17 ani de când administraţia publică din România, sub imperiul noilor transformări social - politice a înţeles...

Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2

CAPITOLUL 1 NECESITATILE ANALIZEI SI REPROIECTARII SISTEMULUI ORGANIZATORIC ÎN GENERAL SI PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 2 ÎN PARTICULAR 1.1...

Proiect practică Primăria Sectorului 6

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei : Primaria sectorului 6 ; Profil : Administrativ ;...

Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București

CAPITOLUL I PREZENTAREA PRIMARIEI SECTORULUI 2 BUCURESTI CARACTERISTICI GENERALE: Primaria sectorului 2 Bucuresti se organizeazã şi funcţioneazã...

Proiect practică - Primăria Sectorului 3

I- PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI, PROFIL, OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Stagiul de...

Istoricul Stării Civile în România

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALA 1.1 PREZENTAREA INSTITUTIEI Sectorul 2 este situat în partea de nord-est a Bucurestilor, cu prelungiri în zona...

Prezentarea Primăriei Sectorului II

1.Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primarul, Viceprimarii, Secretarul, împreuna cu aparatul propriu de...

Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2

Capitolul 1 Instituţia publică în România 1 1 Conceptul şi caracteristicile instituţiilor publice din sistemul administraţiei publice româneşti...

Ai nevoie de altceva?