Principalele probleme macroeconomice

Referat
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1650
Mărime: 23.09KB (arhivat)
Publicat de: Anton Ardelean
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Econ.Prof.Univ. Interimar Țurcan Aurelia
Specializare: Finanțe Și Contabilitate
Materie: Teoria Economică

Cuprins

  1. - Analiza macroeconomică
  2. - Macroeconomia
  3. - Problemele macroeconomiei
  4. - Integrarea problemelor macroeconomice
  5. - Probleme macroeconomice principale ale Republicii Moldova

Extras din referat

Analiza macroeconomică se concentrează asupra economiei naţionale, a elementelor de structură ale acesteia sau asupra economiei mondiale. Fenomenele şi procesele economice sunt rezultatul interacţiunii dintre deciziile milioanelor de agenţi economici (întreprinderi, menaje, administraţii, instituţii financiare etc.) care trebuie să ierarhizeze şi să aleagă din multitudinea de variante pe care le au la dispoziţie pentru cheltuirea (utilizarea) resurselor lor. De asemenea, deciziilor unor agenţi economici pot influenţa în mare măsură deciziile altor agenţi economici, pot orienta activitatea economică dintr-o ţară sau regiune.

Pentru descrierea efectelor acestor milioane de decizii trebuie procedat la operaţiunea numită agregare. Aceasta constă în regruparea şi însumarea multitudinii de operaţiunii sau fluxuri economice în mărimi globale, semnificative din punct de vedere economic. Operaţiunile agenţilor economici sunt regrupate în categorii omogene în interiorul cărora sunt definite cu claritate operaţiunile elementare.

Macroeconomia Obiectul de studiu, principiile şi metodele analizei. Funcţiile macroeconomiei. Principalele şcoli macroeconomice. Agregatele macroeconomice. Obiectivele macroeconomiei şi problemele macroeconomice de bază. Modelarea macroeconomică.

Circuitul economic: scopul, tipurile, variabile cantitative. Fluxul circular - esenţa şi tipurile. Caracteristicile modelului fluxului circular în economia simplă. Modelul fluxului circular în economia închisă şi deschisă. Modalităţi de reglare a economiei de către stat. Identităţi macroeconomice. Abordări macroeconomice: modelul clasic şi modelul keynisist.

Evaluarea rezultatelor activităţii la nivel macroeconomic. Sisteme de evaluare a rezultatelor macroeconomice: sistemul producţiei materiale (SPM), sistemul conturilor naţionale (SCN) (indicatorii, obiectivele, utilitatea). Principii ale măsurării rezultatelor activităţii în SCN; diferenţierea indicatorilor sintetici în SCN. Metodele de calcul al PIB-ului. Evaluarea VN şi a altor indicatori în SCN. Indicatorii nominali şi reali. Produsul intern brut şi bunăstarea

economică. Rezultatele macroeconomice în Republica Moldova pentru perioada 1991-2010.

Instabilitatea macroeconomică şi fluctuaţiile ciclice. Echilibrul macroeconomic: esenţă, concept teoretic, forme. Dezechilibrul economic general: esenţă şi situaţii economice, componente. Fluctuaţiile activităţii economice: esenţa, structura lor. Caracteristicile ciclicităţii. Ciclul economic: definiţia, fazele, indicatorii, tipurile, cauzele evoluţiei ciclice (teorii). Criza: noţiune, tipuri. Criza financiar-economică mondială din sec. XXI. Trăsături. Politici anticiclice.

Consum, economii, investiţii. Concepte fundamentale cu privire la venit (la nivel

macroeconomic): forme, indicatori de bază. repartiţia VN; consum: formele, factorii

determinanţi, legităţile, funcţia macroeconomică a consumului (interpretare grafică): economiile: baza apariţiei, indicii, formele de manifestare, funcţia macroeconomică a economiilor

(interpretarea grafică).

Investiţiile: definiţia, clasificarea, factorii de influenţă, funcţia macroeconomică a investiţiilor (interpretarea grafică). Corelaţia cconomii-investiţii (interpretarea grafică). Teoriile multiplicatorului şi acceleratorului.

Modelul AD-AS de echilibru macroeconomic. Cererea agregată (AD): componentele principale, formula, factorii de preţ şi non-preţ (determinanţii cererii agregate), efectul Keynes, efectul Pigou, efectul Mundell-Fleming, interpretarea grafică. Oferta agregată (AS): factorii de preţ şi non-preţ; principalele forme de realizare, tipuri de AS. modelele de bază (modelul neoclasic pe perioadă lungă de timp (LRAS), modelul keynesist - pentru intervalele relativ scurte de timp (SR-XS), interpretare grafică. Modelul grafic al echilibrului macroeconomic. Decalajele nivelului venitului (recesionist. inflaţionist). Crucea lui Keyns (interpretare grafică).

Piaţa muncii şi şomajul. Trăsăturile pieţei muncii, funcţiile, componentele de bază, specificul cererii şi ofertei, indicatorii. Modelul neoclasic şi Keynesist al pieţei muncii. Şomajul - abordări teoretice, evaluarea, cauzele, tipurile. Costurile şomajului. Legea lui Okun. Politici antişomaj. Piaţa muncii în Republica Moldova.

Piaţa monetară. Concepte fundamentale cu privire la piaţa monetară şi financiară: cererea de monedă, oferta de monedă, multiplicatorul monetar. Echilibrul pieţei monetare.

Sistemul financiar-bancar: elementele sistemului bancar: tipurile băncilor comerciale; funcţiile băncilor. Creditul: subiecţii, funcţiile, clasificarea. Politica monetar-creditară.

Inflaţia: teoriile inflaţiei, indicatorii; cauzele şi formele inflaţiei. Caracteristica tipurilor inflaţiei. Costurile inflaţiei. Interdependenţa dintre inflaţie şi şomaj. Curba lui Phillips pe termen lung. Politici antiinflaţioniste.

Bugetul de Stat şi politica bugetar-fiscală. Bugetul de Stat - forma de prezentare, principiile bugetare, elementele şi structura. Impozitul - esenţa, funcţiile, principiile impunerii fiscale, formele, sisteme de impozitare. Deficitul bugetar - concepte teoretice, tipologia, metode de finanţare. Curba lui Laffer (interpretare grafică). Efectul Oliver-Tanzi. Datoria publică şi politica bugetar-fiscală (scopurile, instrumentele, efectele). Multiplicatorul fiscal şi multiplicatorul bugetului echilibrat.

Creşterea economică. Conceptul de creştere şi dezvoltare economică. Tipurile, indicatorii şi factorii creşterii economice. Teorii şi modele ale creşterii economice.

Politica socială a statului şi bunăstarea indivizilor. Problema combaterii sărăciei şi realizarea ei în Republica Moldova.

Sistemul economiei mondiale. Economia mondială: factorii, trăsăturile, etapele de dezvoltare, structura, tendinţele. Esenţa şi etapele procesului de integrare economică. Diviziunea internaţională a muncii: esenţa şi tipurile. Circuitul economic mondial şi formele de colaborare economică între ţări. Comerţul exterior. Instituţiile şi organizaţiile mondiale. Sisteme valutare internaţionale. Balanţa de plăţi.

În sfârşit, statul, agentul economic care trebuie să rezolve aceste probleme, suferă o criză profundă, punându-se chiar problema funcţiei acestuia de regulator al activităţii economice.

Integrarea problemelor macroeconomice. Prin asemenea strategii adoptate democratic si promovate in limitele unor orizonturi medii de timp se cauta asigurarea coerentei deciziilor macroeconomice. Programarea sau planificarea macroeconomica este cea care indeplineste cu succes o astfel de functie.

Preview document

Principalele probleme macroeconomice - Pagina 1
Principalele probleme macroeconomice - Pagina 2
Principalele probleme macroeconomice - Pagina 3
Principalele probleme macroeconomice - Pagina 4
Principalele probleme macroeconomice - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Principalele probleme macroeconomice.docx

Alții au mai descărcat și

Indicatori Macroeconomici

Indicatori macroeconomici – prezentare generala Activitatile economice ce se desfasoara in cadrul unei economii nationale se concretizeaza intr-o...

Plan de Afaceri

Capitolul 1: Sinteza planului de afaceri Prezentul plan de afaceri este realizat în vederea estimării sustenabilității ideii de afacere propuse...

Raport Audit

1. ROLUL RAPORTULUI DE AUDIT Standardul Internaţional de Audit (ISA) nr. 700 stabileşte procedurile şi principiile fundamentale şi modalităţile...

Micro și Macroeconomia

1.Microeconomie Microeconomia consta in procesele, fatele, actele si comportamentele participantilor individuali la activitatea economica (firme,...

Politici Macroeconomice

1. Rezumat: 1. O încercare de definire a politicii macroeconomice (după [2]). Exemple de întrebări la care ar trebui să răspundă o strategie...

Analiza macroeconomică

- Introducere in macroeconomie Economia, atat cea reala cat si cea reflectata stiintific s-a structurat , exista si functioneaza atat la nivelul...

Teoria Haosului în Economie

1. INTRODUCERE 1.1 Ce este Haosul? « Haos » derivă din cuvântul grec Χάος = vidul iniţial, spaţiu În matematică, Haosul reprezintă o stare a...

Echilibrul și Dezechilibrul Economic

1. Teoria echilibrului economic - concept, forme, condiţii de echilibru, obiective 2. Formele dezechilibrului economic 1. Teoria economică...

Te-ar putea interesa și

Deficitul Bugetar

Capitolul I Deficit bugetar actual 1.1 Deficit bugetar – concept, cauze, efecte Deficitul bugetar este considerat un fenomen cronic al...

România - Integrarea în Europa

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să identifice principalele aspecte ale economiei românești în context european, să analizeze indicii...

Proiect Economie

INTRODUCERE În practica statisticii internationale s-au folosit multiple metode de comparare, câstig de cauza având, în principal, compararea...

Macroeconomie

Macroeconomia, ca ramura a stiintei economice, s-a cristalizat după Marea Criza de la sfarsitul deceniului trei si inceputul deceniului al patrulea...

Deficitul bugetar în România comparativ cu Uniunea Europeană

Capitolul I – Noţiuni generale cu privire la deficitul bugetar 1.1 Conceptul de deficit bugetar Deficitul bugetar este considerat un fenomen...

Recenzie creșterea economică și nivelul de trai

Primul capitol „Principalele probleme referitoare la măsurarea creşterii economice” structurat la rândul lui în 3 subcapitole: - Indicatori...

Macroeconomie

Informaţii generale 0.1. Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: Conf.univ.dr. Élthes Zoltán Birou:...

Macroeconomie

CAPITOLUL 1 - PIAŢA MONETARĂ Banii constituie obiectul tranzacţiilor pe piaţa monetară. Folosirea lor condiţionează funcţionarea tuturor pieţelor,...

Ai nevoie de altceva?